Energi Norge

Innhold

Årsoppgjør i energibransjen

Er du og ditt energiselskap klare for årsoppgjøret 2017?

Er du og ditt energiselskap klare for årsoppgjøret 2017?

Årsoppgjørskurset har hovedfokus på den regnskapsmessige siden av årsoppgjøret, dvs regnskapsprinsipper, selskapets årsregnskap og årsberetning. Hovedfokus vil være norske regnskapsregler, med henvisning til IFRS der vi oppfatter at norske kraftselskaper anvender IFRS løsning i dag.

En overordnet gjennomgang av nyheter og bransjespesifikke områder knyttet til bokføring, skatt og avgift vil også inngå. Kurset vil der det er relevant henvise til Energi Norges økonomihåndbok og være rettet inn mot ansatte i energiselskaper innenfor nett, produksjon og omsetning.

Dagen vil blant annet omfatte disse temaene:
• Nyheter regnskap, skatt og selskapsrett
• Inntektsramme og mer/mindreinntekt for nettselskaper
• Varige driftsmidler: Aktivering og valg av avskrivningsplan
• Fysisk og finansielt kraftsalg
• Elsertifikater
• Pensjoner

Alle temaene ovenfor vil bli belyst med praktiske eksempler.
Det vil også bli tid til diskusjon av egne problemstillinger og råd fra kursets foredragsholdere.

ForelesereGry Kjersti Berget, Guro Magnetun Heimvik og Erik Bang-Olsen, Deloitte AS 

NB! Kurset kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

Målgruppe: Økonomi- og regnskapssjefer, økonomi- og regnskapsmedarbeidere, controllere, revisorer og regnskapsførere.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har en avtale med Thon Hotel Opera hvor deltakere på våre kurs får 24% rabatt på dagens pris. For å få denne rabatten kan du kontakte hotellet direkte på mail (opera@thonhotels.no) eller telefon (24103030), og henvise til Energi Norge og Tradebrokeravtalen.
Energi Norge AS har også avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vilbli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Tilleggsinformasjon
Pris for deltagelse er fritatt mva., men det tilkommer mva. på bevertningskostnaden som er inkludert i deltakeravgiften.

Program torsdag 14 desember
 • 09:00 - 09:30
  Registrering

  Thon Hotel Opera, Oslo

 • 09:30 - 09:35
  Velkommen

  Lars Ragnar Solberg
  Energi Norge AS

 • 09:35 - 09:50
  Introduksjon regnskap i kraftbransjen
  • Gry Kjersti Berget
 • 09:50 - 10:30
  Nye regler og endringer, regnskap, skatt og bokføring
  • Guro Heimvik og Erik Bang-Olsen
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:15
  Nettregulering
  • Guro Heimvik
 • 11:15 - 11:30
  Gjennomfakturering
  • Guro Heimvik
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Fysisk og finansielt kraftsalg
 • 13:15 - 13:30
  Elsertifikater
  • Gry Kjersti Berget
 • 13:30 - 13:45
  Pause
 • 13:45 - 14:45
  Varige driftsmidler
  • Erik Bang-Olsen
 • 14:45 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 15:30
  Pensjoner
  • Gry Kjersti Berget
 • 15:30 - 15:50
  Oppsummering og spørsmålsrunde
 • 15:50 - 16:00
  Avslutning

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 29. august 2018,

  Næringslivets Hus, Oslo

  Opprinnelsesgarantier i praksis

  Opprinnelsesgarantiordningen gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Ordningen bidrar derved til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig.

 2. Inn i styrearbeid

  Dette kurset i verdiskapende styrearbeid gir deg en helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen

 3. Inn i energibransjen

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.