Energi Norge

Innhold

Kurs

Publisert

Damsikkerhet III

 • 17. okt 2017til 18. okt 2017
 • Quality Hotel 33, Oslo
 • Medlem: 8.500,- Andre: 10.700,- Pris for deltagelse er fritatt mva., men det tilkommer mva. på bevertningskostnaden som er inkludert i deltakeravgiften.
 • Påmeldingsfrist Snarest

Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring. I tillegg berøres beredskapsplaner, dilemmaer ved utvikling til skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering.

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTAer i kl 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført kurset Damsikkerhet III.
I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanleggene ha nytte av kurset.

Dam III er rettet mot driftsmessige ansvars- og beredskapsmessige forhold. Det vil nok være en fordel å ha jobbet med dam-drift og ha et forhold til flommer og beredskapssituasjoner. Den som skal ha posisjonen Den Ansvarlige i forhold til Damsikkerhetsforskriften må ha kompetanse slik som den som Dam III gir.

Program

Dag 1

08:30 Registrering  

09:00 Åpning
Eve Cathrin Walseth, Energi Norge AS

09:10 Damsikkerhet – hva er det?  
Leif Lia, NTNU

10:10 Gjeldende forskrifter for anlegg i vassdrag
Lars Grøttå, NVE

10:40 Pause

11:00 Beredskapsplanlegging etter damsikkerhetsforskriften. 
Lars Amdahl, NVE

11:30 Samfunnsansvar relatert til regulering av vassdrag
André Loga Gjerde, Arendals Vasdrags Brugseierforening

 12:00 Flommen i Nedre Eiker i 2012 
Elin Hønsi, Glitrevannverket

12:50 Lunsj  

13:50 Mediehåndtering - informasjonsberedskap 
Inge Møller, Eidsiva Energi AS

14:20 Erstatnings- og straffansvar i tilknytning til vassdragsanlegg 
Morten Coward Lindstad, Advokatfirmaet Thommessen AS

14:50 Pause  

15:10 Beredskap - erfaringer – diskusjon 
Knut Nilsen, Agder Energi Produksjon

15:40 Beredskapsplan vassdrag, IK-System for vassdragsanlegg 
Vidar Bolle, Statkraft

16:10 Pause  

16:30 Stress og kriser:
- Mental krisehåndtering
- Innsatsledelse og stabsarbeid
- Trening og øvelser – forskjellige øvelsestyper 
Åge Nøkland

18:00 Informasjon om neste dags øvelse
- Rollefordeling
- Orientering om vassdraget 
Knut Nilsen, Agder Energi Produksjon og Åge Nøkland

18:30 Slutt for dagen  

20:00 Middag   

Dag 2

08:30 Redningstjenesten i Norge 
Åge Nøkland

09:15 Øvelse ”HELHET”

Deltakere beklèr og øves i forskjellige roller i krisestab
- bruk av beredskapsplan
- innsatsteknikk/operativ ledelse
- koordinering interne/eksterne ressurser
- mediahåndtering 
Knut Nilsen, Agder Energi Produksjon og Åge Nøkland

Debriefing 
Åge Nøkland

13:00 Avslutning/lunsj   

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Deltakeravgift
Pris for deltagelse er fritatt mva., men det tilkommer mva. på bevertningskostnaden som er inkludert i deltakeravgiften.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Det tilbys overnatting til kr. 1095,- pr. rom/pr. natt inkl. frokost på kurshotellet Quality Hotel 33, Oslo (betales ved utsjekk).

Middag 
Det organiseres middag på hotellet i Top Floor: 6-retters Chefs Tasting Menu 7.juni til 1005,- inkl. drikke og mva. Reservasjon kan gjøres gjennom vår påmeldingsside

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 29. - 30. august 2018,

  Clarion Collection Hotel Amanda, Haugesund

  Kraftkom

  I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Haugesund. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 2. Inn i styrearbeid

  Dette kurset i verdiskapende styrearbeid gir deg en helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen

 3. 4. - 5. september 2018,

  Thon Hotel Alta

  Vassdragsteknisk forum - region nord

  Årets regionmøte i VTF Nord er lagt til Alta med Alta Kraftlag som vertskap.