Energi Norge

Innhold

Repetisjonskurs for DLE og sakkyndige selskap

Oppsamlingskurs for deg som tidligere ikke har deltatt på repetisjonskurs.

Alle som utfører offentlig tilsyn med elektriske anlegg skal etter bestemmelser fra DSB gjennom et to-dagers repetisjonskurs. Innen utgangen av november i år har repetisjonskursene vært avholdt over hele landet og de aller fleste innen målgruppen har vært gjennom kurset.

For de som ikke har deltatt tidligere arrangeres et åpent kurs 11. og 12. desember, dette blir det siste kurset i denne kursserien. Kurset gir en gjennomgang av de oppgavene DLE og sakkyndige selskaper står ovenfor med særlig fokus på forvaltningsmessige forhold.

De som har deltatt på 4-dagers basiskurs i 2016 / 2017, eller har planlagt å delta i febrauar 2018, er i følge DSB fritatt for repetisjonskurset.  

Program dag 1
Mandag 11. desember
Clarion Hotel Stavanger
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Åpning
  • Velkommen
  • Praktiske opplysninger
  • Bjørnar Brattbakk
   Energi Norge AS
 • 09:45 - 10:45
  Rammer
  • FDLE
  • DLE som offentlig tilsynsmyndighet
  • Instruks med vedlegg og veiledninger
   -hva er det?
   -hva må gjøres?
   -hva er de forskjellige kontrollene?
  • Tilsynsplan
   -hvordan kan den se ut?
  • Informasjonsplan
  • Bruk av sakkyndige til kontroller
  • Kristine Aarvold og Paul Hermansen
   DSB
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 12:00
  Rammer (forts.)
 • 12:00 - 12:30
  DLE som myndighet
  • Forvaltningsloven
  • Arkivloven
  • Offentleglova
  • Gard Bonner
   DSB
 • 12:30 - 13:30
  Lunsj
 • 13:30 - 14:45
  DLE som myndighet (forts.)
 • 14:45 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 16:15
  DLE som myndighet (forts.)
 • 16:15 - 16:30
  Pause
 • 16:30 - 17:30
  DLE som myndighet (forts.)
 • 19:30 - 21:30
  Felles middag
Program dag 2
Tirsdag 12. desember
Clarion Hotel Stavanger
 • 09:00 - 09:30
  Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet
  • Regelverk
  • Tilsyn
  • Informasjon / holdningsskapende arbeid
  • Kristine Aarvold
   DSB
 • 09:30 - 10:15
  Tilsyn
  • Tilsynstyper
  • Dokumentkontroll
  • Verifikasjon
  • Markedskontroll
  • Rapportering
  • Paul Hermansen
   DSB
 • 10:15 - 10:45
  Pause og utsjekk
 • 10:45 - 11:40
  Kontroll
  • Utførelse av kontroller
  • Rapportskriving
  • Avvik
  • Hjemmel for avvik
  • Anmerkning
  • Rapportering til SamBas
  • Otto Rune Stokke
   Hafslund Nett AS
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:45
  Informasjon / holdningsskapende arbeid
  • Skoleundervisning
  • Passiv og aktiv informasjon
  • Informasjon ved anleggskontroll
  • Informasjon ved virksomhetskontroll
  • Installatør- og montørmøter
  • Tommy Skauen
   Infratek Elsikkerhet
 • 14:00 - 14:30
  Møte med kunden
  • Tommy Skauen
   Infratek Elsikkerhet
 • 14:30 - 15:00
  Brannutredning – bistand til politiet
  • Paul Hermansen
   DSB
 • 15:00 - 15:30
  Elvirksomhetsregisteret og DLE-portalen
  • Kort gjennomgang
  • Kristine Aarvold
   DSB
 • 15:30 - 15:45
  Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

  1. 16. november 2017,

   Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

   HMS-styring for ledere

   Ledere må vise et profesjonelt HMS-engasjement i sin arbeidshverdag, både gjennom ord og handling.

  2. 28. november 2017,

   Thon Hotel Opera, Oslo

   Tilsyn med 400 volts anlegg

   DLE og sakkyndige selskaper skal føre tilsyn med anlegg som stadig blir mer kompliserte. Dette innebærer at det tekniske kompetansenivået må være høyt.

 1. 22. - 23. november 2018,

  Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

  Fagopplæringskonferansen

  Energi Norges fagopplæringskonferanse – fremtiden er her.