Energi Norge

Innhold

Skatt i energibransjen

Dette kurset er ment som en innføring i, og gjennomgang av, de mest relevante skattene for kraftselskap. Kurset skal gi innsikt i de vanligste problemstillingene rundt skatt i kraftbransjen.

Norske kraftselskap, og spesielt kraftprodusentene, har omfattende og kompliserte regler for beskatning, bl.a. også særregler for hvordan grunnlaget for eiendomsskatt (formuesverdien av kraftanlegget) skal fastsettes.
Kurset oppdateres med endringer som er tatt inn i forslaget til statsbudsjettet for 2018 og nyheter fra skatteetaten, ligningspraksis og aktuelle saker og dommer. Utover gjennomgangen av regelverket og beregning av de ulike skattene, vil man også vise til og forklare relevante ligningsskjema og gi praktiske råd om forhold en bør være oppmerksom på i forhold regnskapsavslutning og skatt.
NB! Kurset kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

Målgruppe: Revisorer, regnskapsførere, jurister og økonomimedarbeidere i kraftselskap. Konsulenter og rådgivere i kraftbransjen som jobber med skattespørsmål.

Onsdag 13. desember 2017

0900 Registrering

0930 Velkommen
Lars Ragnar Solberg, Energi Norge

0935 Oversikt over skatter for kraftforetak
Ragnar Nesdal, Deloitte AS

0945 Alminnelig inntektsskatt
Lars M. Hegdal, Deloitte Advokatfirma AS

1000 Naturressursskatt
Ragnar Nesdal, Deloitte AS

1030 Pause

10:45 Skatt på grunnrenteinntekt
Ragnar Nesdal, Deloitte AS

1130 Lunsj

1230 Eiendomsskatt (fastsettelse av formuesverdi)
Lars M. Hegdal, Deloitte Advokatfirma AS

1320 Kunnskapsquiz og premieutdeling
Ragnar Nesdal, Deloitte AS

1345 Pause

1400 Andre aktuelle tema for kraftselskap, nytt fra skatteetaten/ligningspraksis mv)
Lars M. Hegdal, Deloitte Advokatfirma AS

1500 Overskuddsdisponering/-optimalisering
Ragnar Nesdal, Deloitte AS

1530 Oppsummering, spørsmål og avslutning
Lars Ragnar Solberg, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har en avtale med Thon Hotel Opera hvor deltakere på våre kurs får 24% rabatt på dagens pris. For å få denne rabatten kan du kontakte hotellet direkte på mail (opera@thonhotels.no) eller telefon (24103030), og henvise til Energi Norge og Tradebrokeravtalen.
Energi Norge AS har også avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vilbli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Tilleggsinformasjon
Pris for deltagelse er fritatt mva., men det tilkommer mva. på bevertningskostnaden som er inkludert i deltakeravgiften.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

  1. 4. - 5. desember 2018,

    Thon Hotel Opera, Oslo

    Økonomidagene 2018

    Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer og beregning av skatt kan by på utfordringer. Økonomidagene 2018 gir deg og din bedrift verktøyene dere trenger for å lykkes med årsoppgjøret.