Arbeidsgiverkonferansen

14.-15. februar 2018, Clarion Hotel & Congress, Gardermoen

Innhold

#DigitaltArbeidsliv

Kraftnæringen er best på digitalisering og en meget attraktiv arbeidsplass, viser NHOs kompetansebarometer 2017. 

Hvilken kompetanse har vi behov for i en energibransje i ny tid? Medarbeiderne er selskapenes viktigste ressurs; deres kompetanse, omstillingsevne og vilje. Arbeidsgiver har ansvaret for å frigjøre ubrukt potensiale og å sette retning for medarbeiderne. NHOs kompetansebarometer viser at vi er på riktig vei, men vi kan ikke sove. Vi må følge den digitale utviklingen, sette oss inn i hvordan vi kan effektivisere og omstille oss på best mulig måte, for å oppnå økt verdiskaping.

Vi setter dette og flere dagsaktuelle temaer på agendaen, når vi møtes på Arbeidsgiverkonferansen for HR, stab og ledere.

 Her er noen av spørsmålene du vil få svar på:

  • Hvilke endringer kan energibransjen forvente seg fremover?
  • Hvordan orienterer man seg blant de ulike kompetansestyringssystemene?
  • Hva er en chatbot og hva kan den gjøre for kundeservicen?
  • Hva er de formelle og juridiske sidene ved fusjoner, oppkjøp og salg?
  • Hvordan vil kunstig intelligens endre lederens jobb?
  • Hva må være på plass når ny personvernforordning (GDPR) trer i kraft i mai 2018

Velkommen til konferansen som setter arbeidsgiverspørsmål og HR- og ledelsestema på dagsorden.
*Merk at det gis 50 % rabatt til deltaker nr 2 fra samme firma (AS).  

Målgruppe: Arbeidsgiverkonferansen retter seg mot alle som jobber innen HR, stab og alle ledere med personalansvar.

#arbeidsgiverkonf2018

"Fremtidens ledere må ha god dømmekraft, evne til å være kreativ og være en god leder av samarbeid og god på mellommenneskelige relasjoner". Vegard Kolbjørnsrud, postdoctor ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker hos Accenture forteller mer om dette på Arbeidsgiverkonferansen.

På Arbeidsgiverkonferansen snakker Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, om hva som skal til for at Norge skal bli fullelektrisk, og hva det betyr for fornybarnæringen og kraftsystemet.

  • Arbeidsgivernettverk for energibransjen

På oppfordring fra Energi Norges medlemmer er nettverket "Arbeidsgivernettverk for energibransjen" etablert. Det første møtet avholdes etter Arbeidsgiverkonferansen er avsluttet. Er du påmeldt konferansen, men ikke påmeldt møtet kan du gjøre det her.  

Nettverket tilbyr blant annet:

  • Web-basert samhandlingsrom for diskusjon og praktisk erfaringsdeling på tvers av selskaper

  • Selvdrevet nettverk med hensyn til hvilke temaer som tas opp i møtene og på web-rommet. Det er blant annet nevnt interesse for GDPR/personvern, kompetansesystemer, hovedtarifforhandlinger og lønn

Nettverket har nå ca 50 registrerte deltakere. Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med Aase Karstensen, ak@energinorge.no

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger