Elmåledagene 2018

Thon Hotel Arena, Lillestrøm 29. - 30. mai

Innhold

Elmåling digitaliseres – energibransjen er på vei mot industri 4.0

Energi Norge har i samarbeid med REN gleden av å invitere til Elmåledagene 2018 på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 29. - 30. mai.

Innføringen av AMS-målere digitaliserer forbruksdata og gir mulighet for nettanalyse på et helt nytt nivå. I tillegg kan kundene og markedsaktørene benytte måledataene for aksjoner i kraftmarkedet og utvikling av nye tjenester og produkter, og dette må gjøres på en sikker og trygg måte. Aktørene kan nå få tilgang til målerverdiene gjennom egne utganger på måleren dersom kunden gir tillatelse til det. Dette er ikke målerverdier for bruk til økonomisk oppgjør (fakturering), men verdiene kan brukes i prognoser, statistikk og til å gi kundene informasjon i sann tid.

AMS-prosjektene hos selskapene er i grunnen større IKT- og kundeprosjekter som også endrer organisering av arbeidet, det er ikke et elmåleprosjekt alene. Tilpasning til Elhub vil videre endre rutiner gjennom større endringer i nettselskapenes og kraftleverandørenes håndtering av målerverdier. Korrekt elmåling er kritisk viktig for en effektiv utvikling av sluttbrukermarkedet i Norge, og forbrukernes tillit og bransjens forretningsdrift er fremdeles avhengig av kvalitet gjennom hele måleverdikjeden, slik det alltid har vært.

På Elmåledagene vil det bli presentert ulik teknologi og tekniske løsninger for AMS for å oppnå et best mulig resultat. Løsningsforslag for målerplassering og inntaksskap vil bli presentert i ny NEK 399 og i RENblad. Erfaringer fra selve utrullingen og reaksjoner fra kundene er høyaktuelle temaer som selvfølgelig også vil bli drøftet i år. 

 Hovedtema på årets konferanse er:
 • Utrulling av AMS – praktiske problemstillinger rundt tilgang og montasje
 • Eloverfølsomhet – en utfordring?
 • Teknologiske trender – digital måling
 • Nettnytteverdier ved innføring av AMS
 • Distribuert produksjon – plusskunder og "prosumenter"
 • Endringer i kontrollforskriften – status og utfordringer
 • Endringer i RENblader
 • Status Elhub
 • Revidert NEK 399
 • Aktuelle målertekniske tema
  - Prosjektering/dimensjonering HS-måling
  - Kontroll av HS-målte anlegg

Vel møtt på Lillestrøm i mai!

Målgruppe

Alle som arbeider med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere og kvalitetssikring av måleverdier hos nettselskapene, beslutningstakere på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører.

Arrangementet begynner om

 • 0dag
 • 0time
 • 0minutt

Faglige spørsmål