HMS-konferansen 2018

25. - 26. april, Quality Hotel Expo, Fornebu

Innhold

Hvordan får vi en skadefri hverdag, og hvordan når vi visjonen om null skader i kraftnæringen?

Kraftnæringen har en visjon om null skader. Aktiviteter i kraftnæringen skal ikke føre til arbeidsrelaterte skader eller ulykker. Kraftnæringen skal ha en årlig reduksjon av H1, H2 og F verdier på minimum 15 prosent frem mot 2020. Alle virksomheter må ta ansvar og bidra i sitt sikkerhetsarbeid for å bedre skadestatistikken slik at kraftnæringen når målet sitt. Konferansen gir oss en rykende fersk rapport om hvordan kraftnæringen nå ligger an i forhold til visjonen og delmålet om 15 % årlig reduksjon fram mot 2020.

Dette vil vi med HMS-konferansen 2018:

  • Belyse ulike HMS-utfordringer som kraftnæringen har opplevd i 2017
  • Vise hvordan kultur har en stor innvirkning på HMS-arbeidet
  • Lære av andres erfaringer om uønskede hendelser og ulykker
  • Vise at HMS-arbeidet også er psykososialt og ikke bare handler om reelle skader

Målgruppe: Alle som arbeider innenfor fagfeltet HMS: HMS-ledere, verneledere, verneombud, mellomledere, prosjektledere og bedriftshelsetjenesten knyttet til energibransjen.

Velkommen til fornybarnæringens viktigste møtested for helse, miljø og sikkerhet!

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Faglige spørsmål