Nettkonferansen 2018

4.-5.desember 2018, Quality Airport Hotel Gardermoen

Innhold

#VerdienAvStrømnettet

Fornybarnæringen og alle andre er i endring, og forretningsmodeller utfordres. Skal vi overleve trenger vi armslag i vårt gjennomregulerte monopol. På Nettkonferansen skal vi sammen øke forståelsen for hva som kommer, og forsøke å finne noen svar på de teknologiske, organisatoriske, markedsmessige og økonomiske faktorene som vil styre utviklingen fremover.

 Hvordan kan nettselskapets trygge håndtering av alle data om nettkundene og nettet gi en nettutvikling til glede for nettkundene våre?  

Utfordringer eller muligheter for nettselskapene?
Elektrifiseringen av samfunnet, digitalisering, prosumers, AMS, smart forbruk, DSO, nye IKT-løsninger, IKT-sikkerhet, forsyningssikkerhet, beredskap, utviklingen av reguleringen i Europa og flere andre viktige endringer skaper utfordringer for bransjen, og samtidig mange nye muligheter.

Hva får du kunnskap om? 
  • Hvordan vi tror nettselskapet vil se ut i 2025 - Hva er det som påvirker utviklingen
  • Hva blir nettselskapenes oppgaver fremover - Vil de kunne eie batterier
  • Hvordan påvirker elektrifisering i Norge ​​​​​​nettselskapenes investeringer og inntekter?
  • Hvordan kan nettselskapene lykkes bedre med å skape tillit og forståelse hos kundene – og samfunnet for øvrig
  • Hvordan vil nye teknologiske og regulatoriske drivkrefter  påvirke situasjonen til DSOene?
Hvem er det for: 

Ledelse, planleggere, driftssjefer, nettsjefer og fagansvarlige i nettselskap. De som prosjekterer, arbeider med drift og vedlikehold, rammebetingelser, IT og/eller kunderelasjoner, konsulenter, leverandører mm

NB!
Vi gjør oppmerksom på at Nettsjefsmøte avholdes 3. desember fra kl. 16:30. For påmelding, klikk her.
USMB møte avholdes 5 desember etter lunsj på samme hotell; Quality Airport Hotel Gardermoen.
Mer informasjon om dette fås av Sissel J. Baastrup; sissel.baastrup@energinorge.no

Aslak Øverås, møteleder på Nettkonferansen 2017

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål