Nettkonferansen 2018

4.-5.desember 2018, Quality Airport Hotel Gardermoen

Innhold

Program

 • 4. des 2018til 5. des 2018

Program 4. desember

09:00
Registrering
09:30 - 11:30
Sesjon 1: Nettbransjen mot 2025
Hvor er vi, hva vil vi, hvor går vi og hva får vi lov til? Vi åpner nettkonferansen med å rette blikket fremover. Hvordan ser nettselskapet ut i 2025, og hva er det som påvirker utviklingen? Vi får høre hva bransjen tror, hvilke utviklingstrekk fra Europa vi må forholde oss til og om det er noen trender der ute som vil påvirke nettkunden. Dette blir en spennende reise inn i vår nære fremtid.
Møteleder: Kristin H. Lind
 • 09:30
  Åpning av konferansen
 • 09:40
  Framtidens nettselskap
  • Kristin Lian

   Administrerende direktør
   Hafslund Nett AS

 • 10:10
  Europeisk utvikling av DSO - vinterpakken mm
  • Ove Flataker

   Avdelingsdirektør
   NVE

 • 10:35
  Strømkunde i endring - hvilke trender påvirker adferden som nettkunde?
  • Ole Petter Nyhaug

   Kreativ leder og partner
   Opinion AS

 • 11:00
  Pause med besøk hos utstillerne
11:30 - 14:00
Sesjon 2: Reguleringens rolle i den elektriske fremtiden
Kraftsystemet er i en stor endring. Vi får mer egenproduksjon. Det blir store investeringer i nettet som følge at elektrifisering, fornyinger av nettet og nye tradisjonelle kunder. Nettselskapene må få økonomiske rammevilkår som gjør at de kan løse jobben. Hva blir nettselskapenes oppgaver framover; får de for eksempel lov til å eie batterier? Dette får dere høre mer om under denne sesjonen. Hvem skal betale og hvor mye skal de betale? Diskusjonen om effekttariffer forsetter med stort engasjement. Her vil du få siste nytt for dette arbeidet .
Møteleder: Trond Svartsund
 • 11:30
  Intro av sesjon og tema
  • Trond Svartsund

   Næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge

 • 11:35
  Status effekttariffer
  • Andreas Bjelland Eriksen

   Førstekonsulent
   NVE

 • 11:50
  Nettselskapenes oppgaver - regulatoriske utfordringer
  • Jørgen Bjørndalen

   Principal Consultant
   DNV GL AS

 • 12:10
  Regulering og teknologiutvikling
  • Lisbeth Vingås

   Direktør Rammevilkår
   Hafslund Nett AS

 • 12:30
  Fremtidens nettregulering
  • Tore Langset

   Seksjonssjef
   NVE

 • 13:00
  Lunsj
14:00 - 15:45
Sesjon 3: Elektrifisering
Det skjer en omfattende elektrifisering i Norge for tiden; elbiler har vi fått mange av og elferger er på vei. Neste ut ligger an til å være havner og landstrøm/ladestrøm. Hvordan påvirker dette nettselskapenes investeringer og inntekter? Hvilke utfordringer gir dette for nettet?
Møteleder: Ulf Møller
 • 14:00
  Video om elektrifisering
 • 14:05
  Virkning av regelverk for tariffer, anleggsbidrag og inntektsregulering vs elektrifisering?
  • Patrick Narbel

   Principal
   Pöyry Management Consulting (Norway) AS

 • 14:35
  Kristiansand Havn
  • Trond Sikveland

   Eiendomssjef
   Kristiansand Havn Kf

 • 14:55
  Elektrifisering av maritim sektor, nettutfordringer, standardisering
  • Thor Holm

   Fagsjef
   Skagerak Nett AS

 • 15:15
  Pause med besøk hos utstillerne
15:45 - 17:30
Sesjon 4: HMS og Beredskap
Meteorologene sier vi må forberede oss på mer ekstremvær. Eksperter på datakriminalitet sier vi må forberede oss på massive digitale angrep. Hvordan skal vi som bransje jobbe systematisk med sikkerhet enten det gjelder våre egne ansatte en stormfull natt eller menneskene i samfunnet rundt oss? Vi har invitert folk fra bransjen til å fortelle hva de gjør for å jobbe sikkert og effektivt i ekstremvær, hva som skal til for å tilfredsstille de nye kravene til IKT sikkerhet i forsyningsforskriften og hvordan vi kan sikre våre forsyningsanlegg ved hjelp av nye teknologiske muligheter. Så avrunder vi det hele med erfaringer rundt det å jobbe med sikkerhet som en naturlig del av bedriftskulturen.
Møteleder: Kristin Reitan
 • 15:45
  Intro ved møteleder
 • 15:55
  Hvordan gjøre jobben sikkert i ekstremvær
  • Oddbjørn Samuelsen

   Elverksjef 
   Repvåg Kraftlag SA

 • 16:15
  Nye krav til IKT sikkerhet i Beredskapsforskriften

  10 praktiske grep for å tilfredsstille disse

  • Bjørn Høiås

   IT Security Advisor 
   Hafslund Nett AS

 • 16:35
  Innovativt innkjøp av låssystemer, et samarbeidsprosjekt i Bransjen
  • Rolf Andersen

   Fagsjef Beredskap og elsikkerhet
   TrønderEnergi Nett AS

 • 16:50
  Slik gjør vi det hos oss - Likehel i praksis
  • Ørjan Vold

   Daglig leder 
   Dalane Nett AS

 • 17:15
  Avsluttning dag 1
18:00 - 19:00
Ung i nettbransjen
19:00
Aperitiff for de som er påmeldt julebordet
19:30
Nettbransjens julebord

Program 5. desember

09:00 - 10:20
Sesjon 5: Nettselskapene sett fra kundesiden
Økende nettleie, anleggsbidrag, nye målere og effekttariffer er noe av det nettselskapene må kommunisere til sine kunder. Hvordan kan de lykkes bedre med å skape tillit og forståelse hos kundene – og samfunnet for øvrig?Vi har invitert noen representanter for kundesiden – med sterke meninger!
Møteleder: Aslak Øverås
 • 09:00
  Intro ved møteleder
 • 09:05
  «Vi vil ikke bare være et målepunkt. Vi vil bli behandlet som kunder!»
  • Morten Andreas Meyer

   Generalsekretær
   Huseiernes landsforbund

 • 09:25
  Solceller i nettet - vansker, misforståelser, muligheter og fremtiden
  • Andreas Thorsheim

   Gründer og daglig leder
   Otovo AS

 • 09:45
  Elektrifisering av sjøtransport – felles utfordring og mulighet
  • Bjørn Laksforsmo

   Direktør sjøtransport
   Torghatten

 • 10:05
  Debatt
  • Andreas Thorsheim, gründer og daglig leder, Otovo AS
  • Morten Andreas Meyer, generalsekretær, Huseiernes landsforbund
  • Bjørn Laksforsmo, direktør sjøtransport, Torghatten
  • Ragnhild Åsrønning, daglig leder, Fosen Nett AS
  • Ulf Møller, Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 10:30
  Pause med besøk hos utstillerne
10:50 - 12:10
Sesjon 6: Innovasjon i nettforvaltning og nettdrift
Flere nettselskaper involverer seg i innovasjons- og demonstrasjonsprosjekter. Digitalisering og automatisering for økt effektivitet og kundetilfredshet er den sentrale drivkraften. Vi har invitert tre av selskapene til å dele sine vurderinger og resultater. Skagerak Nett i samarbeid med Powel utfordrer den eksisterende rollefordelingen for oppdrag i felt. Hafslund Nett tester ut selvhelende nett. Og BKK Nett viser gjennom en portefølje av ulike automatiseringsprosjekter at det kan være grunn til å stille det noe provoserende spørsmålet - trenger vi mennesker i fremtidens nettdrift? 
Møteleder: Ketil Sagen
 • 10:50
  Intro ved møteleder
 • 10:55
  Desentralisert oppgaveløsning og dokumentasjon - eller bare "Helt i felt"
  • Anette Holtedahl

   Program Manager
   Powel AS

  • Morten Gøytil

   Fagsjef
   Skagerak Energi AS

 • 11:15
  Avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett
  • Kjell Anders Tutvedt

   Senioringeniør
   Hafslund Nett AS

 • 11:35
  Trenger vi mennesker i fremtidens nettdrift?
  • Hans Terje Ylvisåker

   Programansvarlig Nett 2020
   BKK Nett AS

 • 11:55
  Pause med besøk hos utstillerne
12:10 - 14:30
Sesjon 7: DSO rollen
Helt siden eldirektiv 2 kom i 2003 har det vært diskusjon om hvordan nettselskapenes (DSOenes) ansvar for utvikling og drift av nettet vil bli. Dette har blitt ytterligere aktualisert grunnet økende andel desentral produksjon, endret forbruksmønster og tilhørende endringer i lastflyt. Disse drivkreftene vil øke i styrke fremover. Den teknologiske utviklingen (digitalisering mm.) og nytt omfattende regelverk fra EU (nettkoder mm.) gir også nye muligheter og utfordrer dagens praksis og rolledeling i systemdriften. Hvordan vil nye teknologiske og regulatoriske drivkrefter påvirke situasjonen til DSOene? Hvordan bør oppgaver og ansvar fordeles mellom Statnett og andre nettselskap og innbyrdes mellom DSOene? I denne sesjonen vil vi rette fokus mot dette viktige temaområdet som vil ha mye å si for fremtidig organisering av nettdriften og innholdet i det vi skal holde på med. Hvilke visjoner har NVE og Statnett? Vi vil også bli kjent med det prosjektarbeid Energi Norge har hatt om temaet det siste året. Prosjektrapport vil foreligge til konferansen.
Møteleder: Einar Westre
 • 12:10
  Intro ved møteleder
 • 12:15
  NVEs "Visjon for utvikling og drift av kraftnettet"
  • Torfinn Jonassen

   Seksjonssjef
   NVE

 • 12:35
  Statnetts "Visjon for utvikling og drift av kraftnettet"
  • Anne Sofie Ravndal Risnes

   Spesialrådgiver
   Statnett SF

 • 12:55
  Spenningskoordinering i regionalt og lokalt distribusjonsnett. Pilot i Agder Energi sitt nett.
  • Kristoffer Sletten

   Senioringeniør, Agder Energi Nett AS

 • 13:15
  Energi Norges DSO prosjekt
  • Anders Sivertsgård

   Næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge

 • 13:30
  Avsluttes med lunsj