Produksjonsteknisk konferanse 2018

5. - 7. mars, Clarion Hotel & Congress Trondheim

Innhold

PTK 2018

Taktskifte – ny virkelighet nå!

Endringer i måten kraft blir produsert på, kundenes agering og hvordan kraft brukes definerer en ny virkelighet for norsk kraftbransje. Den nye virkeligheten krever, sammen med lavere priser, at norsk kraftnæring tilpasser seg. Et taktskifte i effektivisering av sentrale områder som design av anlegg, nye tjenester, drift og vedlikehold må starte nå. Dette for å sikre kraftnæringens posisjon og relevans i framtiden.

PTK 2018 vil tegne opp et bilde av denne nye virkeligheten, og peke på hva norsk vannkraftbransje må fokusere på for å kunne møte taktskiftet vi nå står i. Hva bransjen gjør nå vil bli avgjørende for om norsk vannkraft forblir arvesølv, eller tar steget mot å bli vårt nye fremtidsgull.

Dette vil vi med "Taktskifte – ny virkelighet nå":

  • Definere den nye virkeligheten norsk kraftbransje nå står i, og peke på både trusler og muligheter som det medfører
  • Skape debatt rundt hvordan vi som bransje skal styrke vår konkurransekraft og øke verdiskapningen
  • Løfte frem bedrifter, forskningsinstitusjoner og mennesker som har våget å tenke nytt og satset på innovasjon og utvikling av ny teknologi
  • Fremheve hvilken merverdi som ligger i vannkraft og hvordan vi kan gjøre vannkraftproduksjon relevant i flere sammenhenger
  • Vise at det er mulig for norsk vannkraft å gå fra arvesølv til fremtidsgull

Konferansen arrangeres i samarbeid med hovedsponsor Statkraft

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Praktiske opplysninger