Smartgridkonferansen 2018

11. - 12. september 2018, Clarion Hotel og Congress Trondheim

Innhold

Nye roller og nye forventninger til kraftsystemet
#SmarteByer og #SmarteLokalsamfunn

Energi Norge har lansert visjonen om Norge som verdens første fullelektriske samfunn. Elektrifisering av ulike samfunnssektorer og nye forbruksmønstre i husholdningene vil skape betydelig økt etterspørsel etter både elektrisk energi og effekt. Kundene tilbys nye produkter og tjenester og flere vil produsere egen kraft. De klassiske rollene er i ferd med å endres og det kommer nye markedsløsninger for fleksibilitet. Samtidig må forsyningssikkerheten og konkurransekraften ivaretas. Hvordan skal kraftnæring, leverandører, kunder og kommuner forholde seg til den store omveltningen som er på vei?

Noen punkter fra programmet:

  • Et energisystem i endring påvirker fremtidige energi- og effektbehov
  • Selvforsynte kunder og lokale energisamfunn - kundebegrepet får ny betydning
  • Fra energi- til effektmarked - et virkemiddel for aktive sluttbrukere?
  • Nye produkter og tjenester inn i sluttbrukermarkedet - hva vil kundene ha og hva får de?
  • Nullutslipp i transportsektoren - flyttes "bensinstasjonen" ut til nettkundene?
  • Smartgrid demo  - veivisere for morgendagens løsninger

 Målgruppe: Ansvarlige for nettutvikling, forretningsutviklere i nettselskap og strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, akademia og myndigheter. 

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Faglige spørsmål