Smartgridkonferansen 2018

11. - 12. september 2018, Clarion Hotel og Congress Trondheim

Innhold

Et knippe av årets foredragsholdere

 • William Throndsen
 • Postdoktor, NTNU

William har doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier fra institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Han forsker med flere kolleger på hvilken rolle nye energiteknologier har i strømnettet og samfunnet forøvrig, med særskilt blikk på sluttbrukere og den hverdagspraksis som ligger til grunn for strømforbruket vårt. 

 • Håvard Almås
 • Kommunikasjonssjef, MEF

Håvard Almås er kommunikasjonssjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for anleggsbransjen og tilgrensende bransjer som representer i overkant av 2 000 foretak på landsbasis. Han er utdannet statsviter fra NTNU og har siden 2011 jobbet med næringspolitikk og kommunikasjon i tilknytning anleggsbransjen. Håvard har fra tidligere erfaring fra flere infrastrukturprosjekter som betongarbeider.

 • Ove Flataker
 • Avdelingsdirektør Reguleringsmyndigheten for Energi, NVE

Ove Flataker er direktør for RME, Reguleringsmyndigheten for energi. RME er en enhet i NVE som arbeider med regulering av nettselskapene og kraftmarkedet. RME arbeider med mange spørsmål som skal legge til rette for et smartere energisystem, for eksempel AMS og Elhub, effekttariffer, fremtidens markedsdesign og «DSO-rollen».

 • Lars Erik Olsen
 • Teknisk sjef, ASKO Vestby

Lars Erik Olsen er Teknisk sjef og ansvarlig for bygningsmasse/ teknisk infrastruktur ved ASKO-anlegget på Vestby.
Hovedfokus er å drive frem energi-prosjekter som kan bidra til å nå ASKO sin Miljøambisjon – «Klimanøytral drift». Solcelleanlegg, energireduserende tiltak, optimalisering av kuldeprosess er noe av de viktigste tiltakene/ prosjektene.
Han har mesteparten av sin yrkeskarriere fra prosessindustrien – som vedlikeholdssjef elektro/automasjon ved Norske Skog i Halden, Vedlikeholdssjef ved Saint Gobain Bøckmann, Prosjektingeniør i Anker Consult i tillegg til en periode som avdelingssjef i YIT/ Caverion (entreprenør).
Fagbakgrunn er Elektro (Gr.L ) og Teknisk Kybernetikk(Bachelor)

 • Anne Steenstrup-Duch
 • Kommunikasjonssjef, SINTEF Energi

Anne har de siste 15 årene spesialisert seg innenfor forskningskommunikasjon, da spesielt innenfor medisin- og energiområdet. Hun har tidligere jobbet i Norges Forskningsråd, Sunnaas Sykehus, Det medisinske fakultet, NTNU – før hun begynte å jobbe i SINTEF Energi. Hun er spesielt opptatt av at forskningsresultater skal bli mer synlig for å skape engasjement i samfunnet og blant de som setter rammevilkårene. SINTEF Energi er et anvendt forskningsinstitutt som skaper innovative energiløsninger for sine kunder og samfunnet. SINTEF Energi leder FME CINELDI som er et nasjonalt forskningssenter som skal bygge fremtidens smarte energisystem, som er robust, fleksibelt og har en akseptabel kostnad. Senteret samler norske aktører, samt ledende internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer.

 • Ingvald Erga
 • Fagansvarlig ytre miljø, Stavanger Lufthavn Sola

Med over 25 års erfaring fra miljøarbeid i organisasjoner som Naturvernforbundet, Grønn Hverdag, Idebanken og de siste fem år på Stavanger Lufthavn har Ingvald en stor bredde og erfaring. Han driver også Erga Gard hvor en rekke bærekraftige tiltak gjennom årene er testet i praksis. Økologisk matproduksjon siden 1994. Allerede i 1996 ble vindmølle (7 kW) og solfanger for oppvarming av bolig og kurslokale montert. Gaiahus med passiv soloppvarming og kakkelovn, samt innovativt drivhus med magasinering av varme i konstruksjonen.

De senere år har Ingvald vært tungt involvert i Stavanger lufthavn sin ambisjon om å være selvforsynt med kraft, samt rigging for de første el-fly. Noe som har resultert i konseptutredning for innovative energiløsninger og prekvalifisering til Enova programmet storskala demokonkurranse av fremtidens energisystem.  

 • Jan Bråten
 • Spesialrådgiver, Statnett SF

Jan er tilknyttet strategienheten i Statnett hvor han jobber med samfunnsøkonomiske problemstillinger og analyser av sentrale utviklingstrekk i energisektoren. Jan er utdannet samfunnsøkonom og har i tillegg studert filosofi, matematikk og sosiologi. I 2017 publiserte han rapporten Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft. Jan er medlem av programstyret i EnergiX, Forskningsrådets program for energiforskning.

 • Tore Morten Wetterhus
 • Adm. direktør, Glitre Energi Nett

Tore Morten Wetterhus har gjennom de siste 6 årene vært leder av nettselskap. Nåværende jobb er adm direktør i Glitre Energi Nett. Tidligere jobberfaring inkluderer blant annet software utvikling, utviklingssjef i Power-One og leder av DNV Petroleum Services (Singapore) som var et globalt datterselskap til den gang DNV (i dag DNVGL). Wetterhus har over 20 år med ledererfaring nasjonalt og internasjonal. Han er utdannet sivilingeniør Elkraftteknikk fra NTNU i Trondheim – og har videre lederutdanning fra IMD.