Smartgridkonferansen 2018

11. - 12. september 2018, Clarion Hotel og Congress Trondheim

Innhold

Program

Tirsdag 11. september

08:30 - 09:45
Registrering og velkommen
 • 08:30 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:35
  Velkommen og praktisk informasjon
  • Ketil Sagen

   Rådgiver
   Energi Norge 

 • 09:35 - 09:45
  Innledning
  • Grete H. Coldevin

   Direktør
   The Norwegian Smartgrid Centre

09:45 - 11:30
Sesjon 1: Et energisystem i endring påvirker fremtidige energi- og effektbehov
Ordstyrer: Grete H. Coldevin, Direktør, The Norwegian Smartgrid Centre
 • 09:45 - 10:05
  Kraftsystemet 2050 - Smartere, sikrere og bærekraftig
  • Jan Bråten

   Spesialrådgiver
   Statnett

 • 10:05 - 10:25
  Smarte byer og nullutslippsområder - hva innebærer det og hvem driver utviklingen?
  • Arild Gustavsen

   Professor NTNU/
   Senterleder FME ZEN

 • 10:25 - 10:45
  Klima- og energiarbeid sett fra Hafslund
  • Kristin Lian

   Adm.direktør
   Hafslund Nett

 • 10:45 - 11:00
  Klima- og energiplanlegging i Trondheim Kommune og perspektiver for kommunens kraftbehov
  • Bjørn Ove Berthelsen

   Sjefingeniør
   Trondheim Kommune

 • 11:00 - 11:30
  Pause med besøk hos utstillere
11:30 - 12:50
Sesjon 2: Selvforsynte kunder og lokale energisamfunn - kundebegrepet får ny betydning
Ordstyrer: Per Oddvar Osland, Programleder, Agder Energi Nett
 • 11:30 - 11:50
  Grønn byutvikling i Bergen – elektrifisering av transport og lokale energisamfunn
  • Harm-Christian Tolden

   Kommunaldirektør
   Bergen Kommune

 • 11:50 - 12:10
  Kunden ASKO mot klimanøytralitet i 2020
  • Lars Erik Olsen

   Teknisk sjef
   ASKO Vestby

 • 12:10 - 12:30
  Nettselskapets rolle - fra primærforsyning til reserveforsyning?
  • Gøril Forbord

   Forretningsutvikler
   TrønderEnergi

  • Vegard Strand

   Fagansvarlig rammebetingelser
   TrønderEnergi Nett

 • 12:30 - 12:50
  Reguleringsmyndighetens rolle - tilrettelegger eller barriere for lokale energisamfunn?
  • Ove Flataker

   Avdelingsdirektør
   NVE

12:50 - 14:20
Lunsj
14:20 - 15:50
Sesjon 3: Fra energi- til effektmarked - et virkemiddel for aktive sluttbrukere i kraftsystemet?
Ordstyrer: Victoria Lervik, Leder Forretningsutvikling, Hafslund E-CO
 • 14:20 - 14:40
  Effektmarked - et rasjonelt virkemiddel for å utløse fleksibilitet for alle behov?
  • Christopher Wiig

   Principal Consultant
   DNV GL 

 • 14:40 - 15:00
  Teknologi og forretningsmodell som muliggjør et fleksibilitetsmarked.
  • Rune Hogga

   CEO
   NODES

 • 15:00 - 15:20
  Nettselskapets dilemma
  • Tore Morten Wetterhus

   Adm. direktør 
   Glitre Energi Nett

 • 15:20 - 15:50
  Pause med besøk hos utstillere
15:50 - 17:05
Sesjon 4: Nye produkter og tjenester inn i sluttbrukermarkedet - hva vil kundene ha, og hva får de?
Ordstyrer: Ketil Sagen, Energi Norge
 • 15:50 - 16:05
  Hva vil kundene ha?
  • William Throndsen

   Postdoktor
   NTNU

 • 16:05 - 16:20
  Er bransjen i stand til å tilby kundene det de ønsker i fremtiden, sett fra et IT teknisk perspektiv?
  • Jon Andreas Pretorius

   CIO 
   Hafslund Nett 

 • 16:20 - 16:45
  Hastighet, fleksibilitet og kundedreven utvikling blir avgjørende i en verden som blir mindre
  • Christopher Conradi

   Country Manager
   Google Cloud Norway

 • 16:45 - 17:00
  Individet versus kollektivet - diskusjon om muligheter og utfordringer
 • 17:00 - 17:05
  Avslutning dag 1
19:00 - 19:30
Aperitiff i utstillerområdet
19:30 - 23:00
Konferansemiddag

Onsdag 12. september

08:30 - 10:45
Sesjon 5: Nullutslipp i transportsektoren - flyttes "bensinstasjonen" ut til nettkundene?
Ordstyrer: Ulf Møller, Næringspolitisk Rådgiver, Energi Norge
 • 08:30 - 08:45
  På vei mot et helelektrisk transportsystem - hva er utviklingstrekkene?
  • Øystein Ulleberg

   Senterleder
   FME MoZEES

 • 08:45 - 09:00
  Hva kreves av strømnettet når det ikke bare er elbiler som skal lades?
  • Christer Skotland

   Avdelingsingeniør
   NVE

 • 09:00 - 09:15
  Smarte energisystemer på Stavanger Lufthavn Sola – en dyd av nødvendighet?
  • Ingvald Erga

   Fagansvarlig ytre miljø
   Stavanger Lufthavn Sola

 • 09:15 - 09:30
  Elektrifisering av anleggsmaskiner - hva betyr det i ladeeffekt og CO2 kutt?
  • Håvard Almås

   Kommunikasjonssjef
   MEF

 • 09:30 - 09:45
  Problemer med elbillading - "kan liten tue velte stort lass"?
  • Henrik Kirkeby

   Daglig leder
   PQA

 • 09:45 - 10:00
  Smart charging – Business cases and lessons learned
  • Lennart Verheijen

   Innovation and Product Manager
   Greenflux

 • 10:00 - 10:15
  Blir hydrogenelektriske løsninger fremtredende i Norge?
  • Steffen Møller-Holst

   Vice-President Marketing
   SINTEF Industri

 • 10:15 - 10:45
  Pause med besøk hos utstillere
10:45 - 12:40
Sesjon 6: Demoer og pilotprosjekt i Norge - veivisere for morgendagens løsninger
Ordstyrer: Kjell Sand, Professor II, NTNU
 • 10:45 - 11:00
  Demo Norge - Hva skjer og hva er strategien for videreutvikling
  • Kjell Sand

   Professor II
   NTNU

 • 11:00 - 11:15
  Bruk av AMS-data for effektiv nettdrift – erfaringer fra ENERGYTICS-prosjektet
  • Ingrid Myhr

   Siviling. driftskontrollsystemer
   Hafslund Nett

 • 11:15 - 11:30
  Prediksjon av kabeltemperatur vha maskinlæring – Erfaringer fra SAMBA-prosjektet til Statnett
  • Gjert Rosenlund

   Forsker Energisystemer
   SINTEF Energi

 • 11:30 - 11:45
  Erfaringer fra kartlegging av fleksibilitetsbehov og -potensiale i Eidsiva Netts område.
  • Ingrid Nytun Christie

   FoU-leder
   Eidsiva Nett

 • 11:45 - 12:05
  Erfaringer fra Skagerak EnergiLAB - PV på Skagerak Arena
  • Henrik Landsverk

   Prosjektleder, Skagerak Energilab
   Skagerak Nett

 • 12:05 - 12:20
  Nytt vernkonsept for raskere feillokalisering og maskenettdrift i høyspennings distribusjonsnett - Testing i nasjonal smart grid lab
  • Thomas Haugan

   Forsker
   Inst. for Elkraftteknologi, NTNU

 • 12:20 - 12:40
  Pause med besøk hos utstillere
12:40 - 12:55
Utdeling av Smartgridsenterets Innovasjonspris 2018
 • 12:40 - 12:55
  Smartgridsenterets Innovasjonspris

  • Smartgridsenteret lanserer en årlig tildeling av en Smartgridpris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter.

  • Målsetningen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

  • Utvelgelsen vil gjøres av en jury bestående av et ekspertpanel, alle har hatt mulighet til å nominere kandidater

12:55 - 13:25
Avslutningsforedrag
Anne Steenstrup-Duch, Kommunikasjonssjef, SINTEF Energi
13:25 - 14:30
Avslutning og lunsj