Vinterkonferansen 2018

Crowne Plaza, Brussel, 11. - 13. april

Innhold

Et knippe av årets foredragsholdere

Terje Søviknes (FrP) har sittet som olje- og energiminister siden desember 2016. Han kommer fra vervet som ordfører i Os kommune, en posisjon han har hatt siden 1999. Han er medlem av fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune og medlem av FrPs sentralstyre. Han er også gruppeleder og styremedlem i Hordaland Frp. Han er utdannet akvaingeniør fra Bergen ingeniørskole og har studert økonomi ved Norges handelshøyskole (NHH).

 • Kjetil Lund
 • Byråd for næring og eierskap, Oslo Kommune

Kjetil Lund kommer fra stillingen som direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft. I perioden 2009-2014 var Kjetil Lund statssekretær i Finansdepartementet. I 2014 ledet Lund sekretariatet da Jens Stoltenberg var FNs spesialutsending for klima.  

Kjetil Lund er samfunnsøkonom og har bakgrunn fra embetsverket i Finansdepartementet og ved Statsministerens kontor. Lund sitter i styret i Oslo Arbeiderparti.

 • Bente Hagem
 • Europadirektør i Statnett SF og styreleder i ENTSO-E

Bente Hagem er Europadirektør i Statnett. Hun er også styreleder i ENTSO-E som er en medlemsorganisasjon for 43 systemansvarlige nettselskap i Europa. 

Fra 2001 og frem til 2014 ledet hun divisjonen Kommersiell utvikling i Statnett, med ansvar for kundeoppfølging, oppgjør av engrosmarkedet, europeisk markedsdesign og utvikling av Statnetts kabelprosjekter i tidligfase. Hagem har siden 2001 vært aktiv i nordisk og europeisk markedsutvikling og har blant annet ledet prosjektet for å etablere markedskobling Europa. 

Før hun kom til Statnett, var hun direktør i Statoil ASA og arbeidet med naturgass og elektrisitet. Hun har vært styremedlem i en rekke norske selskaper og styreleder i Nord Pool Spot AS.

Hun er utdannet landbruksøkonom ved Norges landbrukshøgskole.

 • Arvid Moss
 • Konserndirektør Hydro og president i NHO

Arvid Moss er konserndirektør med ansvar for forretningsområdet Energi i Hydro. I tillegg er han ansvarlig for selskapets arbeid med klimaspørsmål og forretningsutvikling på konsernnivå, deriblant samordningen av strategiske initiativ på tvers av forretningsområdene.

I juni 2017 ble Moss valgt som president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Moss har tidligere vært styremedlem i NHO i perioden 2009-2012. Han er også styreleder i Posten. 

Tidligere erfaring inkluderer blant annet: Politisk rådgiver for Høyre på Stortinget og for Høyres partileder, statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor i Jan P. Syses regjering.

Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

 • Thorhild Widvey
 • Styreleder i Statkraft

Thorhild Widvey ble valgt til styreleder i Statkraft i juni 2016. Hun har lang erfaring som profesjonelt styremedlem i en rekke virksomheter, blant annet innen olje- og energisektoren. Hun er også styremedlem i Kværner.

Thorhild Widvey var olje- og energiminister i perioden 2004 – 2005, samt kulturminister i perioden 2013 – 2015.

Hun har erfaring som statssekretær i Utenriksdepartementet og Fiskeridepartementet. Sin utdannelse har Widvey fra Handelshøyskolen BI og Idrætshøjskolen i Århus. 

 • Jamie Shea
 • Deputy Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges, NATO

Assisterende Generalsekretær for kommende sikkerhetsutfordringer, NATO-UK

Ved siden av arbeidet i NATO er Shea gjesteprofessor ved blant annet College of Europe, Universitetet i Sussez og det Amerikanske universitetet i Washington DC hvor han underviser i krisehåndtering og politisk kommunikasjon. Han sitter også i det politiske rådet til World Economic Forum i Géneve.

Han er utdannet ved universitetet i Oxford. Shea har jobbet i Nato siden 1980.

 • Morten Helveg Petersen
 • Saksordfører ACER Europaparlamentet

Morten Helveg Petersen har vært valgt til Europaparlamentet siden 2014 for det Radikale Venstre, som er en del av den liberale partigruppen ALDE i Europaparlamentet. Petersen var medlem av Folketinget 1998–2009. Han er sitter i Industri, forskning og energi-komiteen i Europarlamentet. Han er saksordfører på ACER-forordningen i Europaparlamentet.

 • Espen Barth Eide
 • Energi- og miljøkomiteen Stortinget

Espen Barth Eide er første nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han har sittet på Stortinget siden 2017.

Han er varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen og medlem av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Han har tidligere vært utenriksiminister, forsvarsminister og statssekretær i både Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet.