Vinterkonferansen 2018

Crowne Plaza, Brussel, 11. - 13. april

Innhold

Program

Onsdag 11. april

14:00 - 16:15
Europaparlamentet - foredrag og omvisning
60 Rue Wiertz
 • 14:00 - 14:30
  Innsjekk

  Individuell ankomst:
  Inngang Group and Hemicycle Visits (60 Rue Wiertz)
  Vennligst beregn god tid til innsjekk i Europaparlamentet.
  Oppmøte senest 14 10.
  Husk pass eller annen gyldig internasjonal legitimasjon. 

  Merk: Omvisningen er nå fulltegnet. 

 • 14:30 - 15:00
  Energipolitisk arbeid i Europarlamentet
  • Jacop Dalunde

   Europaparlamentariker for Miljöpartiet de gröna
   Industri- og Energikomiteen (ITRE) i Parlamentet.

 • 15:00 - 15:30
  EFTA, EU og EØS-avtalen på energiområdet
  • Niels Bekkhus

   Senior Officer for Energy
   EFTA-sekretariatet

 • 15:30 - 16:15
  Omvisning
  • Pernilla Jourde

   Guide Europaparlamentet

 • 16:15
  Felles bussretur til hotellet
19:30
Uformell middag
 • 19:30
  Buss til uformell middag
 • 20:00
  Middag La Tentation

  Rue de Laeken 28

 • 22:30
  Første bussretur til hotellet

Torsdag 12. april

08:00 - 09:00
Registrering og velkommen
 • 08:00 - 08:45
  Registrering
 • 08:45 - 09:00
  Velkommen til Vinterkonferansen
  • Eimund Nygaard

   Styreleder i Energi Norge

09:00 - 10:15
Sesjon 1: #Fullelektrisk - Energi Norges visjon for veien videre
Ordstyrer: Eivind Heløe, Energi Norge
 • 09:00 - 09:20
  Verdens første fornybare og fullelektriske samfunn?
  • Oluf Ulseth

   Administrerende direktør
   Energi Norge

 • 09:20 - 09:40
  Hva blir myndighetenes rolle på veien mot det fullelektriske samfunn?
  • Terje Søviknes

   Olje- og energiminister

 • 09:40 - 10:00
  ACERs rolle i fremtidens energimarked
  • Morten Helveg Petersen

   Saksordfører ACER
   Europaparlamentet

 • 10:00 - 10:15
  Pause
10:15 - 11:30
Sesjon 2: Elektrifisering – ta kraften i bruk! Ordstyrer: Sigrid Hjørnegård, Energi Norge
Stadig flere innser at elektrifisering er løsningen på klimautfordringene. I Europa har elektrisiteten på kort tid gått fra å være ansett som et produkt vi må redusere bruken av til å være produktet som skal erstatte de fossile energibærerne. Første hinder er passert, men det er mye igjen å gjøre og mange kommersielle muligheter å utnytte på veien mot det utslippsfrie og helelektriske Europa. Her får du spennende foredrag om teknologisk og kommersiell utvikling som vil akselerere denne trenden ytterligere.
 • 10:15 - 10:35
  Så elektrifierar vi Sverige
  • Mikael Nordlander

   Head of R&D Portfolio, Industry Decarbonisation
   Vattenfall AB

 • 10:35 - 10:50
  Grønn konkurransekraft – elektrifisering av maritim sektor
  • Narve Mjøs

   Leder Grønt kystfartsprogram og direktør DNV-GL

 • 10:50 - 11:05
  Fornybar hydrogen – et satsningsområde?
  • Terje Skansen

   Konsernsjef
   Varanger Kraft AS

 • 11:05 - 11:30
  Skagerak og Odd i energisk samspill
  • Einar Håndlykken

   Daglig leder
   Odds Ballklubb

  • Knut Barland

   Konsernsjef
   Skagerak Energi

11:30 - 12:00
Pause
12:00 - 13:00
Sesjon 3: Markedene i bevegelse - hvor går Norden og det europeiske kontinentet?
Ordstyrer: Knut Kroepelien, Energi Norge
 • 12:00 - 12:20
  EUs vinterpakke: En god ramme for energimarkedet i Europa?
  • Kristian Ruby

   Secretary General
   Eurelectric 

 • 12:20 - 12:40
  Sluttbrukermarkedet i Norden

  Muligheter, utfordringer og ulikheter 

  • Mikael Rönnblad

   Executive Vice President
   Consumer Solutions
   Fortum

 • 12:40 - 13:00
  Mot nye markeder for fleksibilitet?

  Erfaringer med fleksibilitet fra Tyskland og Norge 

  • Victoria Fearnley Landmark

   Administrerende direktør
   Enfo

13:00 - 14:30
Lunsj
14:30
Sesjon 4: Hvordan blir rollen for nettselskapene – DSOene - i fremtiden? Ordstyrer Einar Westre, Energi Norge
Vi beveger oss i retning av et mer distribuert kraftsystem. Et stadig mer krevende regelverk fra EU og muligheter for å løse systemmessige utfordringer nærmere der de oppstår, gjør at det trolig vil bli vesentlige endringer i nettselskapenes oppgaver og kompetansebehov de nærmeste årene. Dette er nødvendig for å sikre et kostnadseffektivt nett i en tid med betydelige nettinvesteringer. Samarbeidet mellom TSO og DSO må utvilsomt videreutvikles. En joker er hvilke nøytralitetskrav myndighetene vil stå på.
 • 14:35 - 15:00
  Transport av elektroner til fornybarsamfunnet
  • Per Sanderud

   Vassdrags- og energidirektør
   NVE

 • 15:00 - 15:20
  Er de europeiske DSOene og TSOene klare for et felles løft?
  • Bente Hagem

   Europadirektør i Statnett SF og styreleder i ENTSO-E

 • 15:20 - 15:50
  Pause
 • 15:50 - 16:10
  DSO-rollen sett fra et nøytralt nettselskap
  • Kristin Lian

   Administrerende direktør
   Hafslund Nett AS

 • 16:10 - 16:30
  Hvordan ser Troms Kraft Nett på rollen som DSO?
  • Erling Dalberg

   Administrerende direktør
   Troms Kraft Nett AS

 • 16:30 - 17:00
  Paneldebatt med foredragsholderne
19:30 - 00:00
Festmiddag
 • 19:30
  Bussavgang til festmiddag
 • 20:00
  Festmiddag Concert Noble

  Rue d'Arlon 82

 • 23:30
  Første bussretur til hotellet

Fredag 13. april

09:00 - 11:15
Sesjon 5: Norge som det første fornybare og fullelektriske landet innen 2050 – hva blir fornybarnæringens og næringslivets rolle?
Ordstyrer: Eivind Heløe, Energi Norge
 • 09:00 - 09:25
  Næringslivets bidrag til et bærekraftig og fullelektrisk Norge
  • Arvid Moss

   President i NHO og konserndirektør i Hydro

 • 09:25 - 09:50
  Det fullelektriske fornybarsamfunnet – klimaløsning på naturens premisser
  • Bård Vegard Solhjell

   Generalsekretær
   WWF Verdens naturfond

 • 09:50 - 10:15
  Kraft til en grønn fremtid
  • Thorhild Widvey

   Styreleder i Statkraft 

 • 10:15 - 10:40
  Eierskap og elektrifisering – Oslo tar kraften i bruk
  • Kjetil Lund

   Byråd for næring og eierskap
   Oslo Kommune

 • 10:40 - 11:15
  Paneldebatt med politikere - #fullelektrisk2050

  Espen Barth Eide (Ap), Energi-og miljøkomiteen Stortinget
  Per Espen Stoknes (MDG), Energi-og miljøkomiteen Stortinget
  Stefan Heggelund, (H), Energi-og miljøkomiteen Stortinget
  Ole André Myhrvold, (Sp), Energi-og miljøkomiteen Stortinget

11:15 - 11:45
Pause
11:45
Sesjon 6: IKT-sikkerhet og digitalisering – hvilke farer står vi overfor?
Ordstyrer: Kristin H. Lind, Energi Norge
 • 11:45 - 12:15
  Digitalisation and cyber security

  The role of NATO in a world of new and digital threats

  • Jamie Shea

   Deputy Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges
   NATO

 • 12:15 - 12:35
  Sikkerhetsloven og økte sikkerhetskrav mot energibransjen
  • Liv Monica Stubholt

   Partner i advokatfirmaet Selmer og styreleder i Varanger Kraft og Fortum Oslo Varme

 • 12:35 - 12:55
  Digitalisering og kompetanse – hvor står vi i Norge?
  • Håkon Haugli

   Administrerende direktør
   Abelia

 • 12:55 - 13:00
  Avslutning
  • Oluf Ulseth

   Administrerende direktør
   Energi Norge

 • 13:00 - 14:30
  Lunsj og vel hjem!