Energi Norge

Innhold

Effektiv håndtering av spenningskvalitet

Forbruksmønsteret utfordrer spenningskvaliteten – lær å håndtere dette på en effektiv måte.

Antall klager på spenningskvalitet forventes å øke. Nettselskapenes rutiner samt tekniske og juridiske kompetanse er avgjørende for omdømme og kostnader.

Nettkundene tar i bruk nye typer utstyr som dels kan øke sin påvirkning på forsyningsspenningen, og dels kan gi forstyrrelser kun hos kunden på grunn av manglende elektromagnetisk kompatibilitet eller uhensiktsmessig funksjon for det miljøet det skal virke i. De fleste nettselskapene installerer nye smarte målere (AMS) med muligheter for nettkunden til å overvåke sin egen forsyningsspenning. Nettselskapet blir klageinstans og har en utredningsplikt. Foreligger det et kontraktsbrudd fra nettselskapets side? Hva er årsaken? Har kunden krav på erstatning? Hvem er utbedringspliktig? Hvilke tiltak bør gjennomføres? Mange sentrale spørsmål, der nettselskapets rutiner og helhetlige kompetanse kan påvirke omdømme og selskapets økonomi over tid. Kurset gir deltakeren en helhetlig kompetanse som vil bidra til å forebygge en slik negativ konsekvens.

Kurset er videreutviklet fra tidligere kurs. Nytt i dette kurset er:

 • Generell vurdering av utbedringsansvar og erstatningsansvar i ulike sammenhenger
 • Ny dokumentasjon for å finne tilknytningskapasitet for ulike typer utfordrende elektriske apparater, i forhold til spenningssprang og usymmetri.
 • Gjennomgang av anbefalt nettstyrke i lavspenningsnettet for IT- og TN-nett
 • Forklaring av hvilke fingeravtrykk ulike hendelser avgir i spenningsmålinger.
 • Råd til kvalitetssikring av målinger med Medcal og Elspec
 • Eksempelcaser og øvingsoppgave med både Medcal og Elspec 

Kursdokumentasjon: Publ. 417-2017 Utfordrende elektriske apparater (oppdatert)

Merk: Kursdeltakere bør ha med egen PC med Medcal Scope og Elspec Investigator er installert på forhånd. Deltakere får link til gratis nedlasting før kurset.

Målgruppe: Saksbehandlere for kundeklager i nettselskap, fagansvarlige for spenningskvalitet i industri, elektroinstallatører, elkrafttekniske konsulenter innen spenningskvalitet.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet kan dette bookes ved påmeldingen. Pris rom/frokost pr. person pr. natt kr. 1.582,-, Thon Hotel Arena, Lillestrøm.
(Merk: overnattingsprisen er endret fra 1555,- til 1582,- grunnet momsøkning i 2018.)

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere 6. mars som bestilles ved påmelding.
Tre retters middag inkl. drikke kr. 800,- inkl. mva

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Program tirsdag 6. mars
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge AS
 • 09:40 - 10:30
  Spenningskvalitet - hva det er og hva som påvirker den
  • Kvalitetsbegrepet
  • Spenningskvalitetsparametere
  • Hva som påvirker spenningskvaliteten og konsekvenser av avvik
  • Henrik Kirkeby
   PQA AS
 • 10:30 - 11:10
  Oversikt over rammeverket og logiske sammenhenger
  • Lover, forskrifter, standarder og avtaler
  • Hvem rammeverket gjelder for
  • Myndighetenes forvaltningspraksis
  • Ketil Sagen
 • 11:10 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:00
  Nettstyrke i teori og praksis
  • Spenningsfall i lavspenningsnettet
  • Nettstyrke vs kortslutningsstrøm
  • IT vs TN-nett
  • Henrik Kirkeby
 • 12:00 - 13:00
  Utfordrende elektriske apparater hos kunden
  • Årsak til at de enkelte apparater er utfordrende
  • Eksempler på apparater
  • Definisjon av et utfordrende elektrisk apparat
  • Normale apparater, og hvilken nettstyrke de krever
  • Henrik Kirkeby
 • 13:00 - 13:45
  Lunsj
 • 13:45 - 14:45
  Gruppeoppgaver
 • 14:45 - 15:00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Henrik Kirkeby
 • 15:00 - 15:15
  Pause
 • 15:15 - 15:45
  Saksbehandling ved kundeklager
  • Krav til saksgang i forskrift om leveringskvalitet
  • Generelle juridiske forhold
  • Anbefaling til rutiner og prosedyrer
  • Ketil Sagen
 • 15:45 - 16:35
  Vern mot dårlig spenningskvalitet generelt
  • Gjennomgang av ulike avbøtende tiltak for ulike typer forstyrrelser
  • Henrik Kirkeby
 • 16:35 - 16:50
  Pause
 • 16:50 - 17:20
  Spenningskvalitet i nettplanleggingen
  • Spenningskvalitet vs. termisk kapasitet
  • Målinger gir bedre datagrunnlag for planlegging
  • Anbefalt nettstyrke
  • Henrik Kirkeby
 • 17:20 - 17:30
  Oppsummering og avslutning dag 1
  • Ketil Sagen
 • 19:30 - 22:30
  Felles middag
Program onsdag 7. mars
 • 08:30 - 09:05
  Målinger av spenningskvalitet
  • Hvorfor, når, hvor, hvordan måle?
  • Hvilket instrument skal det måles med?
  • Henrik Kirkeby
 • 09:05 - 10:05
  Måleutstyr for spenningskvalitet
  • Hva bør instrumentene kunne måle?
  • Hvordan skal de måle?
  • Måletransformatorer
  • Praktisk bruk av utstyret
  • Henrik Kirkeby
 • 10:05 - 10:25
  Pause med utsjekk
 • 10:25 - 11:25
  Analyse av målinger
  • Karakteristiske "fingeravtrykk" på målingen
  • Begrensninger i ulike målesystem
  • Målefeil
  • Henrik Kirkeby
 • 11:25 - 12:10
  Lunsj
 • 12:10 - 13:40
  Eksempler og øvingsoppgaver
  • Eksempler på gjennomførte måle- og tolkningsprosjekter
  • Øvingsoppgaver med gjennomgang
  • Henrik Kirkeby
 • 13:40 - 14:00
  Eksempler og øvingsoppgaver forts.
 • 14:45 - 15:00
  Oppsummering og avslutning
  • Ketil Sagen

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål