Energi Norge

Innhold

NVE-rapportering i praksis

NVE-rapporteringen for 2017 nærmer seg. Dette praktiske kurset gir deg og din bedrift en god start på rapporteringsarbeidet mot NVE.

Rapporteringen til NVE dekker både den økonomiske og tekniske delen som vil være grunnlaget for fastsettelsen av inntektsrammen for 2019 både mht. selskapets egne kostnader og ved beregning av normkostnad.

I samarbeid med EC Group AS tilbyr vi den årlige og oppdaterte gjennomgangen av rapporteringen. Kurset skal gi en grundig gjennomgang av sentrale tema og noter i rapporteringen. Dagene blir bygget opp med forelesninger og mange praktiske gruppeoppgaver som gir deltakerne en god start og grunnlag for rapporteringsarbeidet. Erfaringsmessig gir dette kursdeltakerne en langt mer effektiv og enkel rapporteringsprosess enn om man står alene om utfordringene.

NVEs endringer i rapporteringen for 2017 vil bli gjennomgått i detalj.

Du har mulighet til å ta opp problemstillinger fra ditt eget nettselskap til diskusjon. Du inviteres også til å sende inn spørsmål/kommentarer på forhånd. Her får du nyttig kunnskap som vil forenkle rapporteringsprosessen videre.

Målgruppe: Personell som er involvert i den tekniske og økonomiske rapporteringen til NVE

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Tilleggsinformasjon:
Pris for deltagelse er fritatt mva., men det tilkommer mva. på bevertningskostnaden som er inkludert i deltakeravgiften. Dette vises ikke ved påmelding men vil bli korrigert før fakturering. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Program tirsdag 16. januar
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 11:30
  Innledning og opplegg
  • eRapp og Nettreguleringen
  • Rapporteringsprosessen
  • Sentrale tema i rapporteringen
  • Forelesere for dagen er Lise Eriksen og Helge Schroeder
   EC Group
 • 11:30 - 13:00
  Praktiske case
  • Overføringstjenester
  • Energiflyt i nettet
  • Kraftflyt
  • Anleggsmidler
  • Inntekter utenom nettleie og kraftsalg
  • Fordeling av felleskostnader
  • Drift og vedlikehold
  • Mer-/mindreinntekt
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 16:00
  Praktiske case fortsetter …
 • 16:00 - 16:00
  16:00 Avslutning, dag 1
 • 19:30 - 22:30
  Felles middag
Program onsdag 17. januar
 • 09:00 - 11:30
  Praktiske case fortsetter
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 15:00
  Praktiske case fortsetter …
 • 15:00 - 15:00
  Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. Ny personvernforordning (GDPR)

  25. mai trer personvernforordningen i kraft. Den vil da avløse dagens personverndirektiv og dagens personopplysningslov. Hvilke konsekvenser får det for kraftselskapene?

 2. 9. mai 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Forsyningsforskriften og innkjøpspraksis hos nettselskapene

  Innkjøp er en nøkkeloppgave for nettselskapene. Nettselskapene møter et omfattende regelverk i sine innkjøpsprosesser. I dette seminaret går vi gjennom viktige endringer i regelverket og får praktiske erfaringer om innkjøpsprosesser hos flere nettselskap, bl.a. Norgesnett.

 3. 15. mai 2018,

  Troms Kraft AS, Tromsø

  Regionalt Næringspolitisk Verksted

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.