Energi Norge

Innhold

Regionmøte Møre og Romsdal

For å samle alle kraftselskapene i regionen inviterer Energi Norge og Distriktsenergi i år til et felles regionmøte for Møre og Romsdal. Sammen ønsker vi å informere om – og diskutere – sentrale utviklingstrekk og utfordringer for fornybarnæringen i regionen.

Banner Energi Norge og Distriktsenergi

#005

På regionmøtet vil du få høre innlegg fra stortingspolitikere, kraftnæringen og næringslivet innenfor følgende overordnete tema:

 • Fornybarnæringens viktigste næringspolitiske prioriteringer
 • Regional utvikling
 • Skatt og rammebetingelser
 • Nettutvikling og digitalisering
 • HMS

Det vil bli satt av god tid til diskusjon etter innleggene, og medlemskommentarer til næringspolitiske prioriteringer i Energi Norge og Distriktsenergi.  Møtet avsluttes med et enkelt, stående måltid.

Arrangementet er kun for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi.

Program 15. februar
 • 10:00 - 10:30
  Fornybar og fullelektrisk

  Hvordan kan energinæringen bidra til fremtidens verdiskapende lavutslippssamfunn? Hva er de næringspolitiske utfordringene og mulighetene på Østlandet?

  • Oluf Ulseth, adm. direktør
   Energi Norge
 • 10:30 - 11:00
  Distriktsenergis visjoner for næringen
  • Knut Lockert, daglig leder
   Distriktsenergi
 • 11:00 - 11:30
  Diskusjon

  Salen inviteres til en fasilitert diskusjon med de to innlederne.

 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Fornybar og fullelektrisk regional utvikling – hva betyr det?

  Hvilke muligheter og utfordringer representerer det fornybare og fullelektriske samfunnet for Møre og Romsdal? Hvordan dra bedre nytte av regionens konkurransefortrinn, tiltrekke industriaktører og skape nye, grønne arbeidsplasser?

  • Harald Tom Nesvik
   tidl stortingsrepresentant for Frp og påtroppende fylkesmann i Møre og Romsdal (1. jan 2019)
 • 13:15 - 14:15
  Ta kraften i bruk

  Elektrifisering av fergene

  Hva kreves av kraftbransjen og nettselskapene når kollektivtransporten på Vestlandet skal gå på strøm?

   

  • Erik Espeset, konsernsjef
   Tafjord Kraft AS
  • Knut Ivar Nauste, avdelingsdirektør
   Statens Vegvesen
 • 14:15 - 14:30
  Kaffepause
 • 14:30 - 15:30
  Fremtidens DSO-rolle

  Hvilke forventninger har vi til utviklingen av DSO-rollen? Hvilke oppgaver/funksjoner vil en koordinerende kunne ivareta?

  • Peter W. Kirkebø, divisjonsdirektør
   Mørenett AS
  • Halvard Fjeldvær, adm. direktør
   Svorka Energi AS
 • 15:30 - 15:45
  HMS

  Hva er fornybarnæringens HMS-utfordringer og hvordan kan likehel.no bidra til å møte utfordringene?

  • Kristin Reitan, HMS-rådgiver
   Energi Norge
 • 15:45 - 16:00
  Oppsummering
 • 16:00 - 17:00
  Sosial avslutning med enkel servering

  Det vil bli en enkel stående buffet og mulighet for å fortsette dagens diskusjoner

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger