Energi Norge

Innhold

DSO-rollen er i utvikling

Vi beveger oss i retning av et mer distribuert kraftsystem.

DSO-rollen

DSO-rollen

Et stadig mer krevende regelverk fra EU og muligheter for å løse systemmessige utfordringer nærmere der de oppstår, gjør at det trolig vil bli vesentlige endringer i nettselskapenes oppgaver og kompetansebehov de nærmeste årene. Dette er nødvendig for å sikre et kostnadseffektivt nett i en tid med betydelige nettinvesteringer. Samarbeidet mellom TSO og DSO må utvilsomt videreutvikles. En joker er hvilke nøytralitetskrav myndighetene vil stå på.

I seminaret vil det bli rapportert fra Energi Norges prosjekt om DSO-rollen som startet opp i begynnelsen av mars 2018. Deltakerne vil bl.a. få høre om nye metoder for å håndtere flaskehalser som oppstår i distribusjonsnettet. Statnett vil legge frem tanker om hvordan relasjonene og oppgavefordelingen mellom landets TSO og DSOer kan komme til å utvikle seg. NVE vil ta for seg hvordan dette ses på regulatorisk, og vi vil få høre om erfaringer fra Europa/Tyskland. 

Arrangementet er kun for medlemmer av Energi Norge og inviterte deltakere.

Program 6. juni
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:10
  Velkommen
  • Oluf Ulseth
   Energi Norge
 • 10:10 - 10:15
  Opplegg for dagen
  • Einar Westre - møteleder
   Energi Norge
 • 10:15 - 11:10
  Nettvirksomheten frem mot 2030
  • Perspektiver, erfaringer, utfordringer og muligheter
  • Spørsmål og diskusjon
  • Jørgen Bjørndalen
   DNV GL
 • 11:10 - 11:30
  Norske og europeiske rammer for utøvelse av DSO-rollen
  • Jens Naas Bibow
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 11:30 - 11:45
  Kaffepause
 • 11:45 - 12:30
  The (future) role of the European Distribution System Operators. What can we expect? A German/European perspective.
  • Spørsmål og diskusjon 
  • Dr. Jens Büchner
   E-Bridge
 • 12:30 - 13:30
  Lunsj
 • 13:30 - 13:50
  Flaskehalshåndtering i distribusjonsnett - nye metoder for å håndtere fleksibilitet.
  • Engene trafo / handelsplattformen Nodes
  • Edvard Lauen
   Agder Energi
 • 13:50 - 14:10
  Hvordan ser Statnett på det fremtidige samarbeidet mellom DSO og TSO?
  • Samarbeidsforum
  • Forventninger til DSOene.
  • Hvordan blir Statnetts rolle i det fremtidige distribusjonssystemet?
  • Anne Sofie Risnes
   Statnett
 • 14:10 - 14:30
  NVE s forventninger til hvordan DSO-rollen kan utvikles
  • Perspektiver
  • Mulige regulatoriske løsninger
  • Torfinn Jonassen
   NVE
 • 14:30 - 14:45
  Kaffepause
 • 14:45 - 15:05
  Sognekraft sitt syn på DSO-rollen
  • Stian Frøiland
   Sognekraft
 • 15:05 - 15:25
  Hvilke forventninger har TrønderEnergi Nett?
  • Bjørn Rune Stubbe
   TrønderEnergi Nett
 • 15:25 - 15:30
  Videre arbeid og slutt
  • Einar Westre
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål