Energi Norge

Innhold

Kraftprisen – drivere, konsekvenser og risiko

Kraftprisen svinger fra time til time, fra årstid til årstid og fra år til år, men hvorfor svinger den og hva er konsekvensen av relativt høyere kraftpriser eller relativt lavere kraftpriser for andre størrelser i kraftmarkedet og energibransjen?

På dette kurset vil du få en kort introduksjon til historien til kraftmarkedet og hvorfor vi har et felles kraftmarked med Norden og Europa. Du vil få innsikt i prisdrivere, kraftmarkedets knappe ressurser, risikobildet, konsekvenser av kraftprisen og andre sammenhenger i kraftmarkedet. Videre tar kurset for seg viktige emner som mellomlandsforbindelser, kraftbørser, produksjonsmiks og etterspørselssiden.

Kurset forsøker å gi en oversikt over prisdrivere på lang og kort sikt; dvs. meteorologi, brenselspriser, grønne markeder, politikk og andre økonomiske størrelser. Vi går også inn og ser på noen historiske eksempler og hva som har forårsaket pristopper og prisbunner.

De direkte konsekvensen av f. eks. økt kraftpris er økte inntekter for kraftprodusenter og økte kostnader for kraftforbrukere, men de indirekte konsekvensene er mange og mindre rett frem. Hvordan påvirker økt kraftpris eierutbytte, avgifter, nettleien, ulike typer kraftproduksjon, plusskunder osv.? Hvordan påvirkes konkurransedyktigheten til elektrisk oppvarming, fjernvarme eller elektrisk transport?

Kraftprisen er en volatil pris, dvs. den svinger mye mellom timer, mellom dager og mellom år. Dette skaper en del risikoutfordringer for ulike aktører. Det finansielle kraftmarkedet har blitt en viktig institusjon pga. disse naturlige svingningene i kraftmarkedet og kurset gir en introduksjon til risikobildet i bransjen og det finansielle markedet. Vi kommer også inn på tema som PPA (Power Purchase Agreement) og andre lignende avtaler.

Målgruppe: Krafthandlere, produksjonsplanleggere, selgere, regnskapsførere, Key Account Managere og økonomer.

Program

Onsdag 18. april
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
  • Thon Hotel Bristol, Oslo
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Lars Ragnar Solberg
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:30
  Introduksjon
  • Historien til kraftmarkedet
  • Hvorfor et felles kraftmarked?
  • Produksjonsmiks og etterspørselsmiks
  • Prisområder
  • Mellomlandsforbindelser
  • Marius Holm Rennesund
   THEMA Consulting Group
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:30
  Hva driver kraftprisen?
  • Kortsiktige prisdrivere
  • Langsiktige prisdriver
  • Gruppeoppgave: Scenarier for kraftprisutviklingen
  • Marius Holm Rennesund
   THEMA Consulting Group
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Prisutvikling og drivere historisk og fremover
  • Prisutvikling
  • Hva har drevet prisene historisk?
  • Hva vil være hoved-driverne fremover?
   • Hva vil/kan endre seg som har betydning for kraftprisen?
   • Overordnede scenarier for utviklingen (f.eks. solenergi, fullelektrisk transport, fleksibilitet m.m.)

   

  • Marius Holm Rennesund
   THEMA Consulting Group
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:30
  Hva er konsekvensene av kraftprisen?
  • Hvem påvirkes av prisendringene og hvordan?
   • Ulike typer kraftprodusenter
   • Plusskunder
   • Konkurransedyktigheten til elektrisk oppvarming, elektrisk transport osv.
  • Hvordan påvirkes nettleien, avgifter, osv.?
  • Andre markeder og støtteordninger – eks. elsertifikater
  • Hvordan endres skatteinngangen med endrede kraftpriser?
  • Marius Holm Rennesund
   THEMA Consulting Group
 • 14:30 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 15:30
  Hva er risikoen knyttet til kraftprisen?
  • Kort intro til det finansielle markedet
  • Hvordan ser risikobildet ut?
  • Hvordan kan man håndtere risikoen knyttet til kraftprisen?
  • Hva er PPA’er (Public Procurement Agreement)?
  • Marius Holm Rennesund
   THEMA Consulting Group
 • 15:30 - 15:55
  Oppsummering og Kahoot-quiz
  • Lars Ragnar Solberg
   Energi Norge
 • 15:55 - 16:00
  Avslutning og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 3. mars 2020,

  Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Derfor svinger kraftprisen

  Denne vinteren har strømprisene vært uvanlig lave i Norge. Prisene vil svinge mer, og vi vil få flere perioder med svært høye og svært lave priser framover. Hva er det som skaper prissvingninger og hvordan kan prisrisiko håndteres?

 2. 11. mars 2020,

  Clarion Hotel the Hub

  Inn i krafthandel

  Kurset gir deg en grundig innføring i fysisk og finansiell krafthandel

 3. 25. - 27. mars 2020,

  Grand Elysée Hamburg

  Vinterkonferansen 2020

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og møtested for kraftnæringen, energipolitikere og energimyndigheter