Energi Norge

Innhold

25. mai trer personvernforordningen i kraft i Europa, og noe senere i Norge. Den vil da avløse dagens personverndirektiv og dagens personopplysningslov. Hvilke konsekvenser får det for kraftselskapene?

Hardware 42-16518988

Har du og din virksomhet kontroll på de personopplysninger og kundeopplysninger dere sitter på i din bedrift? Dette arbeidet bør du være i gang med allerede nå. Hvis du enda ikke har startet på dette arbeidet, er det på høy tid at du tar kontroll på situasjonen.

 - Manglende etterlevelse av kravene i ny personvernforordning (GDPR), gir risiko for erstatningsansvar for bedriften og bøter fra Datatilsynet.

Bransjenorm om personvern
Energibransjen har gått sammen for å lage en felles bransjenorm for hvordan håndtere personvern i vår bransje. Denne skal bli sendt til Datatilsynet og må godkjennes av dem. Det vil bli en statusoppdatering på normen, og mulighet til å komme med spørsmål og innspill til normen under dette kurset.

 • Hvilke personalopplysninger og kundeopplysninger sitter dere på?
 • Hvordan oppbevarer dere dette?
 • Hvilke rutiner har dere for å sletting?

Vi har fått Christina Aar, Executive Director i EY, til å hjelpe oss med å komme i gang og hjelpe oss med spørsmål som dukker opp underveis i dette arbeidet. Christina er spesialist innen personvern og har mer enn 20 års praktisk erfaring innen området.

- Jeg har arbeidet med spørsmål knyttet til personvern og informasjonssikkerhet i flere år i linjefunksjon som koordinator eller fagansvarlig for personvern i ulike store statlige virksomheter og nå som konsulent.

Dette får du svar på:

 • Hva som blir nytt med innføring av GDPR
 • Hvordan bør bedriften organisere seg, tydelige roller og ansvar internt og forholdet til andre aktører i verdikjeden
 • Hvordan sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet
 • Bransjenorm om personvern – tema og status fra arbeidet så langt
  NB! Deltakerne har mulighet til å sende inn spørsmål på forhånd!

Målgruppe: Daglig leder, HR og administrasjon, personvernombud, compliance officerer. I tillegg andre som har ansvar for behandling av kundeinformasjon, ansattdata, personvern og informasjonssikkerhet.

Info om veilederen finner du her:

 

Program

Torsdag 3. mai
Næringslivets Hus, Majorstuen
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:35
  Velkommen og introduksjon
  • Solgun Furnes
   Rådgiver, Energi Norge
 • 09:35 - 10:15
  Implementering av personvernforordningen i norsk lov
  • Oversikt over regelverket og plikter
  • Hva blir nytt med innføring av GDPR
  • Status på lovgivningsarbeidet i Norge
  • Christina Aar
   Executive Director, EY
 • 10:15 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:30
  Organisering - roller og ansvar internt og forholdet til andre aktører i verdikjeden
 • 11:30 - 12:15
  Lunsj
 • 12:15 - 13:00
  Oversikt over behandlinger
  • Etablering og ajourhold av oversikt over aktuelle behandlinger og tilhørende formål
  • Avklaringer knyttet til avveiing av rett/plikt til oppbevaring og krav til sletting og gjennomføring i praksis
  • Den enkeltes rettigheter (om informasjonsplikt, den enkeltes rett til innsyn, retting og sletting)
 • 13:00 - 13:15
  Pause
 • 13:15 - 14:00
  Privacy by design, internkontroll og dokumentasjon
  • Verdivurdering, risikovurderinger og ivaretakelse av personvern i endrings- og utviklingsløp (privacy by design)
  • Internkontroll og oppfyllelse av krav til dokumentasjon
  • Dokumentasjon av internkontroll
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Bransjenorm om personvern – øvrige tema og status fra arbeidet så langt
 • 15:00 - 15:15
  Pause
 • 15:15 - 15:55
  Gjenstående diskusjoner og spørsmål
 • 15:55 - 16:00
  Avslutning, vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. Inn i styrearbeid

  Verdiskapende styrearbeid - Hvordan og hvorfor?