Energi Norge

Innhold

Opprinnelsesgarantier i praksis

Opprinnelsesgarantiordningen gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Ordningen bidrar derved til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig.

Strømmarked

Dette kurset gir deg en solid introduksjon til ordningen – både bakgrunnen fra EU, reguleringen av ordningen, markedet for opprinnelsesgarantier og ikke minst hvorfor energibruker kjøper fornybar energi med opprinnelsesgaranti.

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat de samme elektronene de får i stikkontakten. Denne garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne velge fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk gjennom nettet. Garantien gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi.  Opprinnelsesgarantiene kan også brukes til å dokumentere klimanøytralitet under anerkjente internasjonale miljøregnskapssystemer.

Opprinnelsesgarantiordningen er en kundebasert, frivillig ordning innført av EU. Norge sluttet seg til ordningen i 2006 som en del av det felles energimarkedet under EØS-avtalen. EU reviderer nå reglene for ordningen for tiden etter 2020. Energi Norge vil sammen med norske myndigheter bidra til å styrke og tydeliggjøre denne europeiske ordningen.

Dette får du ved å delta på kurset:

 • Innsikt i bakgrunnen for opprinnelsesgarantiordningen
 • Forståelse av reguleringen og tilsynet av ordningen
 • Praktisk kunnskap om utstedelsen av garantier og handelen av opprinnelsesgarantier
 • Spennende eksempler fra sluttbrukersiden
 • Informasjon om Energi Norges kommunikasjonsarbeid og kunnskapsformidling

Målgruppe: Porteføljeforvaltere, krafthandlere, regnskapsmedarbeidere, markedsførere, selgere, key account managere og alle som jobber direkte eller indirekte med opprinnelsesgarantiordningen

Program

Onsdag 29. august
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Lars Ragnar Solberg
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:20
  En introduksjon til opprinnelsesgarantiordningen
  • Hans Petter Kildal
   Becour AS
 • 10:25 - 10:40
  Pause
 • 10:40 - 11:10
  NVEs rolle og tilsynet med opprinnelsesgarantiordningen
  • Godkjenning og søknadsprosess 
  • Tilsynet av ordningen
  • Hvordan fungerer varedeklarasjonen?
  • Ordningen fremover

   

  • Guro Grøtterud
   NVE
 • 11:10 - 11:30
  Utstedelse av opprinnelsesgarantier
  • Utstedelsen av opprinnelsesgarantier og konto i NECS
  • Registeransvaret
  • Association of Issuing Bodies (AIB)
  • Ivar Munch Clausen
   Statnett
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:00
  Blockchain og opprinnelsesgarantier

   

  • Ivar Munch Clausen
   Statnett
 • 13:00 - 13:20
  Handelen med opprinnelsesgarantier
  • Hvordan foregår handelen i dag?
  • Hvilke markedsplasser finnes i dag?
  • Hvor godt fungerer handelen?
  • Svend Boye
   Oslo Economics
 • 13:20 - 13:35
  Pause
 • 13:35 - 14:00
  "The bigger picture"
  • "Corporate demand"
  • Hvorfor kjøper disse kundene?
  • Hva driver denne etterspørselen?
  • Hvordan vil dette påvirke norske bedrifter og norsk etterspørsel etter OG?
  • Tom Lindberg
   ECOHZ
 • 14:00 - 14:25
  Fjordkrafts arbeid og erfaringer med opprinnelsesgarantier
  • Opprinnelsesgarantier mot sluttkunder
  • Klimanjaro-prosjektet
  • Gisle Hauge
   Fjordkraft
 • 14:25 - 14:40
  Pause
 • 14:40 - 15:05
  Sluttkundens erfaringer
  • Tom Lindberg
   ECOHZ
 • 15:05 - 15:25
  Energi Norges arbeid og ordningen fremover
  • Energi Norges informasjonsarbeid og kommunikasjonsarbeid
  • Bransjenormen 
  • Opprinnelsesgarantiordningen fremover 
   • Lovprosesser i EU 
   • OED-høring 
  • Knut Kroepelien
   Energi Norge
 • 15:25 - 15:45
  Oppsummering og Kahoot-quiz
  • Lars Ragnar Solberg
   Energi Norge
 • 15:45 - 15:45
  Avslutning og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 28. - 29. august 2019,

  Thon Hotel Lofoten, Svolvær

  Kraftkom 2019

  I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Lofoten. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 2. 29. - 30. august 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Introduksjonskurs: RDS-PS for Hydro Power

  Praktisk kurs for deg som skal jobbe med referansesystemet RDS-PS.

 3. 29. august 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Elektrifisering av landtransport – politiske mål og virkemidler

  Reduksjon av utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. Hvilke barrierer eksisterer for videre utvikling og hvilke løsninger er det mulig å realisere på tvers av aktørene?