Energi Norge

Innhold

EØS-midlene gir norske bedrifter og forskningsinstitusjoner innen energisektoren muligheten til å oppdage nye markeder, samarbeidspartnere og forretningsmuligheter, samtidig som kostandene dekkes! Bli med på temadagen og få all informasjonen du trenger samlet på ett sted.

Arbeidsliv

EØS-midlene har ca 3 milliarder kroner til energiprosjekter, 4 milliarder kroner til næringsutviklingsprosjekter og 2 milliarder til forskningsprosjekter de neste fem årene. Dette utgjør en unik mulighet for norske bedrifter og forskningsinstitusjoner innen energisektoren der alle egne kostander blir dekket etter norske satser.

Med EØS-midlene har aktører mulighet til å bidra inn i prosjekter i en rekke land og få alle egne kostnader dekket etter norske satser. På denne temadagen samler vi alle de de norske institusjonene som er relevante for institusjoner i fornybarnæringen, samt får høre erfaringer og tips fra Norsk Energi som har fra deltakelse ti prosjekter over mange år.

Du får møte og høre fra Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge, NVE, Miljødirektoratet og Forskningsrådet som har forskjellige roller og administrerer forskjellige deler av EØS-midlene som er relevante for fornybar- og energisektoren. Til slutt får du konkrete tips om hvordan du går frem for å bli med i et prosjekt og en oversikt over nåværende og kommende utlysninger.  

Målgruppe: Selskaper, forskningsinstitusjoner og leverandørbedrifter innen fornybar energi, kraftproduksjon, bioenergi, nett, fjernvarme, termisk, energieffektivisering, mm. 

 

Torsdag 20. september
 • 10:00 - 10:15
  Velkommen
  • Energi Norge
 • 10:15 - 10:45
  EØS-midlene; en oversikt og introduksjon
  • Ingjerd Haugen
   Utenriksdepartementet
 • 10:45 - 11:15
  Innovasjon Norge orienterer om sin rolle, prosjekter muligheter
  • Magnar Ødelien
   fagansvarlig for EØS-midlene i Innovasjon Norge
 • 11:15 - 11:30
  Kaffepause
 • 11:30 - 11:45
  NVE orienterer om sin rolle, prosjekter og muligheter for bedrifter
  • Morten Berthelsen Johnsen
   NVE
 • 11:45 - 12:00
  Norges Forskningsråd orienterer om sin rolle, prosjekter og muligheter for forskningsinstitusjoner
  • Birgit Jacobsen
   Norges Forskningsråd
 • 12:00 - 12:15
  Miljødirektoratet orienterer om sin rolle, prosjekter og muligheter
  • Trygve Hallingstad
   Miljødirektoratet
 • 12:15 - 13:00
  Minglelunsj
 • 13:00 - 13:40
  Erfaringer som partner i 10 prosjekter - hvordan få du mest mulig ut av prosjektet?
  • Spesialrådgiver Hans Borchsenius
   Norsk Energi
 • 13:40 - 13:55
  Pause
 • 13:55 - 14:30
  Hvordan går du frem hvis du vil delta i prosjekter under EØS-midlene?

  Oversikt over kommende utlysninger?

  • Magnar Ødelien
   fagansvarlig for EØS-midlene i Innovasjon Norge
 • 14:30 - 15:00
  Avslutning og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig