Energi Norge

Innhold

Kraftverkshydrologi og miljøforhold

Et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift.

Fornybar produksjon

Velkommen til Kraftverkshydrologi og miljøforhold, et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Flere spennende innlegg innenfor følgende sesjoner står på agendaen:

 • Klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse
 • Flom – beregning og håndtering
 • Hydrologiske og hydrauliske modeller
 • Fremtidens værprognoser og produksjonsplanlegging
 • Endring av konsesjonsvilkår og vanndirektiv - forvaltningspraksis og case fra bransjen
 • Miljøforhold
Seminaret arrangeres i samarbeid med:
Norsk Hydrologiråd Logo

Seminaret samler faggrupper som arbeider med relevante temaer for å sikre en helhetlig forvaltning av våre vassdrag. Vi vil dra nytte av erfaringer fra de store miljøene rundt produksjonsplanlegging, vassdragsmiljø, hydrologi og hydraulikk. Flere av faggruppene arbeider allerede sammen, og vi ønsker å skape en møteplass hvor løsninger i grenseland mellom de tradisjonelle fagdisipliner kan presenteres for et bredere publikum. Vi vil gjennomgå forskningsresultater, nye metoder, verktøy og forvaltningspraksis samt ulike tiltak som er implementert.

Målgruppe:
Forvaltningen på alle nivåer, rådgivere, bransje og forskningsmiljøer.

Program tirsdag 20. november
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:10
  Åpning
  • Kjetil Sandsbråten
   Norsk Hydrologiråd/Sweco
 • 10:10 - 13:00
  Status klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse
  • Ordstyrer: Kjetil Sandsbråten, Norsk Hydrologiråd/Sweco
 • 10:10 - 10:35
  Norges vannbalanse i dagens og fremtidens klima
  • Stein Beldring
   NVE
 • 10:35 - 11:00
  Effekt av klimaendringer på kraftproduksjonen
  • Valentin Koestler
   NVE
 • 11:00 - 11:30
  Effekt av klimaendringer på damsikkerhet
  • Deborah Lawrence
   NVE
  • Grethe H. Midttømme
   NVE
 • 11:30 - 12:00
  Nedbør i forandring - hvor mye og hvorfor?
  • Asgeir Sorteberg
   UiB
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:45
  Flom - beregning og håndtering
  • Ordstyrer: Kolbjørn Engeland, NVE
 • 13:00 - 13:25
  Kvalitet på vannføringsdata - usikkerhet ved flomberegninger
  • Elise Trondsen
   NVE
 • 13:25 - 13:50
  Erfaring med håndtering av flommen 2017 på Sørlandet
  • Hilleborg Sorteberg
   Agder Energi AS
 • 13:50 - 14:15
  Beregning av flomtilsig fra magasindata og verdien av denne informasjonen
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 14:15 - 14:30
  Hvordan håndtere flom i små vassdrag - utfordringer for kraftbransjen?
  • Oddbjørn Bruland
   NTNU
 • 14:30 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 16:45
  Hydrologiske og hydrauliske modeller
  • Ordstyrer: Stein Beldring, NVE
 • 14:45 - 15:15
  DDD modellen - mindre kalibrering, mer fysikk
  • Thomas Skaugen
   NVE
 • 15:15 - 15:45
  Introduction to Statkraft’s Hydrologic Forecasting Toolbox (SHyFT)
  • a framework for hydrologic forecasting in operational environments
  • Felix Matt
   Statkraft AS
 • 15:45 - 16:15
  Bruk av hydrauliske modeller i flomvarsling i samarbeid med regulanter
  • Peter Borsányi
   NVE
 • 16:15 - 16:45
  Pause
 • 16:45 - 18:10
  Fremtidens værprognoser og produksjonsplanlegging
  • Ordstyrer: Thomas Skaugen, NVE
 • 16:45 - 17:15
  RadPrO - revolusjon av historiske og prognosedata til bruk i hydrologiske modeller!
  • Yisak Sultan Abdella
   Statkraft
  • Cristian Lussano
   Met.no
 • 17:15 - 17:45
  Varsling av vær og klima i maskinlæringens tid
  • Hvor gode kan sesongvarslene bli?
  • Thordis Thorarinsdottir, Norsk Regnesentral
 • 17:45 - 18:10
  Kunstig intelligens - hype eller virkelighet?
  • Muligheter for produksjonsplanlegging og hydrologi
  • Bernt Matheussen
   Agder Energi AS
 • 18:10 - 18:10
  Slutt dag 1
 • 19:30 - 22:30
  Felles middag på hotellet
Program onsdag 21. november
 • 08:30 - 11:00
  Endring av konsesjonsvilkår og vanndirektiv - forvaltningspraksis og case fra bransjen
  • Ordstyrer: Atle Harby, Sintef
 • 08:30 - 09:00
  Innkalling, omgjøring og revisjon av vilkår
  • Rune Flatby
   NVE
 • 09:00 - 09:30
  Status for vannforvaltningsarbeidet, med fokus på vannkraft
  • Tor Simon Pedersen
   KLD
 • 09:30 - 10:00
  Statkrafts gjennomføring av revisjoner med eksempler fra aktuelle saker
  • Marianne Holmen
   Statkraft AS
 • 10:00 - 10:30
  Vilkårsrevisjon Uste- og Hallingdalsvassdraget, erfaringer med samarbeid med vertskommunene
  • Halvor Halvorsen
   E-CO
  • Bjørn Otto Dønnum
   E-CO
 • 10:30 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 13:00
  Miljøforhold
  • Ordstyrer: Geir Taugbøl, Energi Norge
 • 11:00 - 11:30
  Miljødirektoratet – endret fokus i håndteringen av miljøvilkår – prioriteringer

   

  • Roy Langåker
   Miljødirektoratet
 • 11:30 - 12:00
  Samnangervassdraget - Miljødesign i praksis – biotoptiltak som helt eller delvis erstatning for vannslipp
  • Sigve Næss
   BKK AS
 • 12:00 - 12:30
  Miljødesign - nå mer enn laks og kraft
  • Atle Harby
   Sintef
 • 12:30 - 13:00
  SafePass – et kvantesprang for kunnskap om vandringsløsninger for fisk i Norge
  • Torbjørn Forseth
   Nina
 • 13:00 - 14:00
  Avsluttes med lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 28. januar 2020,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er under revidering. I løpet av 2020 kommer viktige endringer.

 2. 29. januar 2020,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Flomberegninger og Flomavledning

  Vassdragsteknisk Forums årlige temadag vil i 2020 ha temaet Flomberegninger og Flomavledning. Klimaforskere, NVE, regulanter og konsulenter snakker om utfordringer, utførelse og løsninger.

 3. 29. januar 2020,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Årsforum VTF

  Årsmøtet i Vassdragsteknisk Forum (VTF) er møteplassen for å forme VTF sin fremtid.