Energi Norge

Innhold

Årets viktigste møteplass mellom næringslivet og Energi- og miljøstudentene på NTNU

Efiks 2015

Energidagen er EnergiKontaktens viktigste samlende arena for samspillet mellom energisektoren og Energi- og miljøstudiet ved NTNU. Studenter, fagmiljø og næringsliv møtes og utveksler erfaring, kunnskap og inspirasjon. På Energidagen får deltakere fra næringslivet mulighet til å delta på spennende foredrag, samt profilere bedriften overfor høyt motiverte og ambisiøse studenter.

Studenpåmelding https://teknologiporten.no/nb/arrangement/649/

 

Torsdag 25. oktober
 • 10:00 - 10:00
  Ballongslipp og åpning
 • 10:00 - 10:30
  Mingling på stand utover hele dagen, mulighet for speedintervju
 • 10:30 - 11:00
  Norge som grønt batteri

  Vil fremtidens forbruker produsere strømmen selv?  v/Jarand Hole, NVE

  Framtiden er elektrisk - hvordan takler strømnettet det? v/Statnett

 • 12:00 - 12:30
  Innovativ Energi

  Innovativ energi fra ulike fornybarkilder v/Trønderenergi

  Blir hydrogen det nye olje og gass-eventyret? v/Steinar Eikaas, Equinor

 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:30 - 15:30
  Verdiskaping i det grønne samfunnet
  • Innlegg av gullsponsorene
   • COWI
   • GK
   • Statnett
  • Prisutdeling
   • Grøner Stiftelsens pris til beste sudent
   • EMIL-studentenes pris til beste foreleser

Praktiske opplysninger

Utstillerpakker

Bestilling av standplass inkl. 2 stoler bord og lunsj

Gullsponsor kr. 30.000,-

Prisen inkluderer større godt plassert standplass, omtale på energidagens facebook side, logo på program, speedintervju og sponsorpres. Inkl. 7 pers (melder seg på som ekstra deltaker på stand)

Sølvsponsor kr. 22.000,-

Prisen inkluderer standplass, omtale på energidagens facebook side, logo på program og speedintervju. Inkl. 5 pers. (melder seg på og krysser av for ekstra deltaker på stand)

Bronsesponsor kr. 15.000,-

Prisen inkluderer standplass. Inkl. 3 pers. (melder seg på og krysser av for ekstra deltaker på stand)

Medlemmer av Energikontakten. Bestilling av standplass inkl. 2 stoler bord og lunsj

Gullsponsor - Energikontakten kr. 18.000,-

Prisen inkluderer større godt plassert standplass, omtale på energidagens facebook side, logo på program, speedintervju og sponsorpres. Inkl. 7 pers (melder seg på som ekstra deltaker på stand)

Sølvsponsor - Energikontakten kr. 10.000,-

Prisen inkluderer standplass, omtale på energidagens facebook side, logo på program og speedintervju. Inkl. 5 pers. (melder seg på og krysser av for ekstra deltaker på stand)

Bronsesponsor - Energikontakten kr. 3.000,-

Prisen inkluderer standplass. Inkl. 3 pers. (melder seg på og krysser av for ekstra deltaker på stand)

PS! Det er kun 3 gullsponsorplasser totalt

Energikontaktens medlemsmøte

Energikontaktens medlemsmøte 24. oktober

I tilknytning til Energidagen arrangeres EnergiKontaktens medlemsmøte onsdag 24. oktober. Møtet avholdes fra klokken 12:00 til 16:00 på Gløshaugen, med en felles middag på kvelden. I tillegg til informasjon fra EnergiKontakten vil hovedtema for medlemsmøtet være oppfølging fra evalueringen av studieprogrammet Energi og miljø. Endelig evalueringsrapport foreligger – og nå skal tiltak og endringer iverksettes. Studieprogrammet skal gjennomgå til dels store endringer, og nå har medlemmene mulighet til å være med å forme fremtidens kolleger.

Mer informasjon om medlemsmøtet vil bli sendt ut til EnergiKontaktens medlemmer.

Er ikke din bedrift medlem i EnergiKontakten? Ta kontakt med Fredrik Christensen for å sjekke mulighet for medlemskap:

Telefon 90 95 84 66
E-post fredrik.christensen@ntnu.no
www.ntnu.no/energikontakten

 

Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger

Spørsmål knyttet til stands og speedintervjuer Energidagen 2018:
Leder: Henrik Høstmark
918 40 870
henrik.hostmark@gmail.com

Bedriftsansvarlig:
Iren Thodesen
476 76 099
irenht@stud.ntnu.no

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018

Velkommen til Energidagen 2018

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål