Energi Norge

Innhold

Fagopplæringskonferansen

Energi Norges fagopplæringskonferanse – fremtiden er her.

908047068

Endrede verdikjeder, ny teknologi og digitalisering setter nye krav til fagarbeideren. Vi ønsker å tegne et bilde av hvordan teknologien utvikler seg, og hva dette medfører av faktiske behov for kompetanse fremover. Hensikten med fagopplæringskonferansen er å samle bransjen til dialog og erfaringsdeling. Det blir en faglig og sosial samling der hensikten er å treffe alle som er opptatt av kompetanse i virksomhetene.

Hva får du kunnskap om? 
 • Fullautomatiske kraftstasjoner:
  Splitter nytt kraftverk i Lysebotnen – blir det endrede krav til kompetanse?
 • Droner – et effektivt verktøy – noen drømmescenarioer og noen mer realistiske betraktninger
 • Kompetanseheving – fra "har du lyst, har du mulighet" til strategisk kompetanse for å bygge virksomheten for framtiden
 • Fagskoletilbud for energimontøren for videreutdanning i faget
 • NHO kompetansebarometer – fagarbeideren vil ha en sentral plass også i fremtiden
Hvem er det for?

Faglig ansvarlig for lærlinger, instruktører, prøvenemnder, tillitsvalgte, fagarbeidere, ledere, organisasjonsutviklere og ansatte i HR.

Program 22. november
 • 11:30 - 12:30
  Registrering og lunsj
 • 12:30 - 12:40
  Velkommen
  • Målsetning for konferansen
  • Brynhild Totland
   Energi Norge
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge
 • 12:40 - 13:10
  Dagens og framtidens behov for kompetanse
  •  NHO kompetansebarometer 2018
  • Brynhild Totland
   Energi Norge
 • 13:10 - 13:40
  Fremtidens fagarbeider
  • Are Solli
   El & IT
 • 13:40 - 14:25
  Droner – et effektivt verktøy
  • Noen drømmescenarier og noen mer realistiske betraktninger over hvordan bruke droner i dag og i fremtiden
  • Lars Sletten
   Hålogaland Kraft
 • 14:25 - 14:40
  Pause
 • 14:40 - 15:10
  Nytt fagskoletilbud til energimontører som ønsker faglig påfyll – deltid over 1 år
  • Vidar Luth Hanssen
   Fagskolen Vestfold
 • 15:10 - 15:30
  Faglig råds arbeid med nye fagplaner innen elektro
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge
 • 15:30 - 16:30
  Gruppeoppgaver
  • 1: Hva er fremtidens kompetansebehov? 
  • 2: Industri 4.0 og digitalisering – hva må fagarbeideren kunne?
  • 3: Fremtidens kompetansebehov – hva må endres i dagens fagplaner? (Vi ser på Vg3 energimontør)
 • 16:30 - 17:00
  Oppsummering av gruppearbeid og avslutning av faglig program dag 1
 • 19:00 - 21:30
  Felles middag
Program 23. november
 • 09:00 - 09:30
  Toppmoderne kraftverk i Lyseboten – endrede krav til fagarbeideren?
  • Arve Jakobsen
   Lyse
 • 09:30 - 10:10
  Strategisk kompetansestyring og kompetanseheving av de ansatte
  • Hugo Alexandersen
   NTE
 • 10:10 - 10:25
  Pause
 • 10:25 - 10:55
  Like hel – kultur for kvalitet
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 10:55 - 12:00
  Gruppeoppgave
  • Hvordan samarbeider de ansatte og ledelsen om kompetansestrategier?
 • 12:00 - 12:30
  Oppsummering av gruppearbeidet
  • Brynhild Totland
   Energi Norge
 • 12:30 - 13:00
  Avslutning
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes ved påmelding.

Praktisk opplæring
Du vil få praktisk opplæring så ta med deg PC på kurset

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 22. oktober 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

  DSO rollen - hva har vi lært, og hvor går veien?

  Hvordan vil relasjonene mellom TSO og DSO bli – hva med relasjonene mellom DSO-ene?

 2. 22. oktober 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Kurs i forvaltningskompetanse for DLE

  Ønsker du å bedre din kunnskaper om saksbehandling slik at du kan levere rapporter som holder mål juridisk?

 3. 24. oktober 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Reguleringsmodellen

  Kurset tar for seg NVEs reguleringsmodell og gir en grundig innføring i hvordan NVE beregner effektivitet og inntektsrammer for nettselskap.