Energi Norge

Innhold

Regelverket for krafthandel

 • 13. des 2018Kl. 09:30–16:00
 • Thon Hotel Opera, Oslo
 • Medlem 5.500,- + mva Andre 6.700,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Denne høsten har regelverket for finansiell handel fått massiv oppmerksomhet, etter krafttraderen Einar Aas' giganttap på kraftbørsen Nasdaq. Temadagen gir en status på implementeringen av regelverket for krafthandel og endringer dette medfører for kraftselskapene.

"Kraftmegler Einar Aas trolig personlig konkurs", "Statkraft taper 50 mill. på Aas", "Kraftbransjen støtter Nasdaq-gjennomgang", "Tjente noen på at Aas tapte?", "Einar Aas og Nasdaq enige om salgsplan", "Statkraft-sjefen ut mot Nasdaq".

Avisoverskriftene om kraftspekulanten Einar Aas har vært mange denne høsten. Fornybarnæringen har støttet en granskning av saken, og mener det er viktig å styrke tilliten til børsen som sikrer høy aktivitet og likviditet i handelen.

Hva får du kunnskap om?  

Finansiell krafthandel er et viktig instrument for sikring av kraftpriser frem i tid – både for kraftprodusenter, strømleverandører, industrikunder og store næringskunder. På dette seminaret vil du få en status på implementeringen av regelverket for krafthandel og endringer dette medfører for kraftselskapene. I tillegg ser vi nærmere på den turbulente høsten, og har blant annet fått med oss Nasdaq som vil forklare hva som faktisk skjedde.

REMIT (Regulation of Energy Markets Integrity and Transparency) er et EU-regelverk som skal sikre økt transparens og forhindre innsidehandel og markedsmanipulering på det europeiske energimarkedet.

EMIR (European Market Infrastructure Regulation) er et regelverk som omfatter handel med finansielle produkter (primært OTC-handel) og clearing-husene.

MiFID II (Market in Financial Instriments Directive II) er et direktiv som setter rammene for alle andre EU-direktiver som berører handel med finansielle produkter, bl.a. kraftkontrakter.

Hvem er det for:

Økonomisjefer, advokater, compliance managere, porteføljeforvaltere, regnskapsmedarbeidere

Program

Torsdag 13. desember
Thon Hotel Opera
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Velkommen og status på regelverkene for krafthandel
  • Cathrine Å. Hagen og Birgitte Jourdan-Andersen
   Energi Norge
 • 09:45 - 10:10
  Bestemmelser for markedsadferd i Norge
  • Implementering 
  • Utfordringer 
  • Kristin Kolseth
   NVE
 • 10:10 - 10:35
  REMIT på norsk – hvor trykker skoen for Skagerak Kraft?

  • Praktiske utfordringer fra en produsents ståsted
  • Behov for veiledning fra myndighetene
  • Transparens i kraftmarkedet før og etter REMIT

  • Cathrine Holtedahl
   Skagerak Energi
 • 10:35 - 10:50
  Pause
 • 10:50 - 11:30
  MiFID II og EMIR – tilsyn med varederivatbørsene

  • Implementering i Norge
  • Regelverk og praksis rundt fastsettelse av posisjonsgrenser

  • Tone Aarland
   Finanstilsynet
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 12:55
  MiFID II
  • Implementering i Norge
  • Utfordringer og praktiske konsekvenser

   

   

  • Tore Mydske
   Advokatfirmaet Thommessen
 • 12:55 - 13:20
  EMIR – krav til clearinghus

  • Hovedprinsipper i gjeldende regulering av clearinghus: kapital- og marginalkrav
  • Forventede endringer som følge av nye ESMA Guidelines

  • Christoffer Bergene
   Wikborg Rein Advokatfirma AS
 • 13:20 - 14:45
  Forskjellen på clearing og banking

  • Tilgang på og krav til likviditet
  • Aktørenes behov for tilgang til banklikviditet til bruk for clearing

  • Heine Rønningen
   European Energy Exchange AG
 • 13:45 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 14:25
  Hva skjedde i Einar Aas-saken

  • Default-prosessen og tiltak for å hindre at noe slikt skjer igjen
  • Hva gjøres for å styrke tilbudet til våre kunder og øke likviditet

  • Georg Aasen
   Nasdaq Commodities
 • 14:25 - 15:05
  Paneldebatt: Hvordan styrke tilliten til kraftbørsen
  • Hva gikk galt?
  • Hva kan gjøres for å gjenoppbygge tilliten til Nasdaq?

  Panel: Georg Aasen (Nasdaq Commodities), André Rørheim (DNB Markets), Jonas Åkesson (Markedskraft)

  • Moderator: Knut Kroepelien
   Energi Norge
 • 15:05 - 15:45
  Paneldebatt: Den finansielle reguleringen av kraftmarkedet i et nordisk perspektiv
  • Har de nordiske aktørene felles interesser?
  • I hvilke saker kan de nordiske aktørene ha motstridende interesser?
  • Hva kan gjøres for å stå sterkere sammen i debatten om det finansielle markedet i Brussel?

  Panel: Mats Persson (Fortum), Laurent Cheval (Vattenfall), Anya Bissessur (Statkraft), Peter Krusaa (Ørsted)

   

  • Moderator: Birgitte Jourdan-Andersen
   Energi Norge
 • 15:45 - 16:00
  Avslutning og vel hjem

Relaterte arrangement

 1. 4. juni 2019,

  Thon Hotel Storo, Oslo

  Merkevarebygging for strømleverandører

  For å skape fornøyde og langvarige kunder er det utrolig viktig å tenke merkevarebygging. Vi må skape en merkevare folk stoler på og har lyst til å handle med. Hvordan kan inbound marketing hjelpe strømleverandører til å tiltrekke seg nye kunder og gjøre dem til ambassadører for strømselskapet?

 2. 22. august 2019,

  Clarion Hotel The HUB, Oslo

  Markedsføring i strømbransjen

  Strømbransjen står for en del av klagene i Forbrukertilsynets klagestatistikk. Konkurransen er knallhard, og det fører til flere tilfeller der noen aktører går utenfor rammene for god markedsføring.

 3. 28. - 29. august 2019,

  Thon Hotel Lototen, Svolvær

  Kraftkom 2019

  I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Lofoten. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål