Arbeidsgiverkonferansen

13.-14. februar 2019, Quality Airport Hotel, Gardermoen

Innhold

Energi til endring

Velkommen til Arbeidsgiverkonferansen - den årlige konferansen for energibransjens ansatte innen HR, stab og ledere med personalansvar. Vi sikter oss inn på å gi deg mulighet til å lære nytt og til å utveksle erfaringer med andre medlemmer i arbeidsgivernettverket, bransjekollegaer og utstillere fra leverandørsiden. 

Energibransjen fortsetter sin omstilling -  og stab, HR og ledelse må jobbe målrettet og forberede seg godt for å støtte opp under dette. Konferansen starter med et for-seminar kl 09 30 som gir opplæring i styrets arbeid og rolle, for ansatte i administrasjon og ledelse. Deretter samles vi til lunsj, før konferansen åpnes offisielt klokken 12 00. Detaljert program vil lanseres snarlig. 

Arbeidsgiverkonferansen holder deg oppdatert og gir deg praktisk hjelp i hverdagen. Her er noen av temaene som vil bli belyst:

  • Kompetansebehov, kompetansestrukturer og systemstøtte
  • Strukturendringer og omstillinger
  • Skattekart for skattejakt i Arbinn – NHO-fellesskapets digitale portal for arbeidsgiverspørsmål
  • Utfordringer med beredskap og force majeure

Konferansen vil i år som tidligere gi deg gode faginnlegg og erfaringsdeling. I tillegg vil vi denne gangen tilrettelegge styrte rundebords-diskusjoner om utvalgte problemstillinger. Har du innspill til tema du ønsker å diskutere med bransjekolleger, kom gjerne med innspill til Solgun Furnes, sf@energinorge.no.

Arbeidsgivernettverket har i 2018 har hatt lærerike møter og testet ut nye møteformer. Er du ikke med i nettverket ennå? Gjør som 55 andre og registrer deg via linken under. Årsmøte med planlegging for 2019 avholdes i forbindelse med konferansen, denne gang rett i forkant av middagen.

Hvem er det for?

Alle som jobber innen HR, stab og alle ledere med personalansvar. 

NB! Det gis 50 % rabatt til deltaker nr to fra samme firma (juridisk enhet).  

  • Arbeidsgivernettverk for energibransjen

På oppfordring fra Energi Norges medlemmer er nettverket "Arbeidsgivernettverk for energibransjen" etablert. Det første årsmøtet ble avholdt på konferansen i februar 2018. Vi inviterer igjen til årsmøtet etter konferanseslutt 14. februar 2019. 

Ønsker du å bli medlem i nettverket - klikk her for registrering 

Nettverket tilbyr blant annet:

  • Web-basert samhandlingsrom for diskusjon og praktisk erfaringsdeling på tvers av selskaper

  • Selvdrevet nettverk hvor aktuelle tema tas opp i møter og på web-rommet. For eksempel personvern (GDPR), kompetansesystemer, hovedtarifforhandlinger og lønn

Nettverket har ca 50 registrerte deltakere og ledes av Dag Bjørnar Granbakken fra Eidsiva, dagbjornar.granbakken@eidsiva.no.  

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger