Elmåledagene 2019

Radisson Blu Royal Hotel, Bergen 21.-22. mai

Innhold

Elmåling 2019 - kundeforventninger, nettnytte og forbrukertrender 

Energi Norge har i samarbeid med REN gleden av å invitere til Elmåledagene 2019 på Radisson Blu Hotell Bryggen i Bergen 21. - 22. mai.

Innføringen av AMS-målere er nå så godt som sluttført. Data fra måleren gir mange nye muligheter for nettdrift og kundebehandling. Disse områdene vil nå komme på et helt annet nivå enn vi har vært vant til.

Kundene vil nå få tilgang til måleverdiene gjennom egen utgang på måleren, som kan brukes både til å følge eget forbruk online, og ikke minst til å styre egne belastninger.

Hva får du kunnskap om?

• Hva skjer med nettnytte, Elhub og plusskunder?
• Hvordan data fra AMS-målerne kan brukes til å varsle om potensielt brannfarlige anlegg
• Kundeforventninger, forbrukertrender og utvikling de siste årene
• Hvilke muligheter har markedsaktørene ved å benytte måledataene for aksjoner i kraftmarkedet
• Utvikling av nye tjenester og produkter
• Utfordringer når det gjelder Clean Up etter utrullingen

Vi gleder oss og velkommen til Elmåledagene i Bergen i mai!

Målgruppe:

Alle som arbeider med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere og kvalitetssikring av måleverdier hos nettselskapene, beslutningstakere på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører.

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Faglige spørsmål