HMS-konferansen 2019

14. - 15. mai, Clarion Hotel Stavanger

Innhold

Inspirere, dele og lære – kultur i fokus

I 2014 vedtok styret i Energi Norge en visjon om null skader og et mål om 15 prosent årlig reduksjon i skadetallene. Kraftnæringen preges fortsatt av høye skadetall og arbeidsulykker som fører til dødsfall.

Nullvisjonfilosofi baserer seg på tanken om at alle ulykker kan forebygges – om ikke på kort, så på lang sikt. I arbeidet med å hindre ulykker og skader, må bedriften derfor ha fokus på at alle ansatte, inkludert toppledelse må involveres, ledere må kommunisere om sikkerhet med sine ansatte, det må etableres en sikkerhetskultur i bedriften og kontinuerlig forbedring handler om å lære av uønskede hendelser. 

En god sikkerhetskultur må også være en læringskultur. Når skader og ulykker forekommer er det en mulighet til å lære og bli bedre til å unngå disse i fremtiden. Like viktig som ulykker og skader er hendelser med potensiale for stort skadeomfang, men som endte godt. For å lære av slike hendelser er det viktig at alle sider ved saken kommer frem, i tillegg må hendelsen granskes i ettertid slik at årsaken til hendelsen kommer frem. "Lessons Learned" fra slike granskinger er skapt for deling.

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål