HMS-konferansen 2019

14. - 15. mai, Clarion Hotel Stavanger

Innhold

Et knippe av årets foredragsholdere

 • Jerome Cieza
 • Fungerende HMS-direktør, Statnett

 Jerome Cieza er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han har jobbet operativt og strategisk med HMS og risikostyring i over 15 år, både som rådgiver og i lederroller. Før han begynte i Statnett HMS Konsern i 2017 hadde han stillingen som HMS-direktør i EMGS ASA.

 • Arild Nybø
 • Daglig leder, Quality Norway

Nybø er utdannet Elektronikkingeniør. Han har 30 års erfaring fra IT-industrien hvor han blant annet har hatt ulike lederstillinger innen IT-service i norske og internasjonale selskaper. Nybø sitt "prosjekt" er nå å digitalisere, profesjonalisere og spisse leveranser av faglige svært gode kurs og konferanser på vegne av Quality Norway sine eiere, og i samarbeid med andre som ønsker «å ta gode ideer og egenkompetanse» og etablere, markedsføre, selge og gjennomføre kurs og konferanser.

 • Torolf Nordbø
 • Humorist, Radio Innante Revy AS

Nordbø har elleve års høyere utdanning innen personaladministrasjon, pedagogikk og kosthold, og har de siste tyve årene vært leder for en liten bedrift innen kultur. Han er komiker, visesanger, forfatter, og foredragsholder og kjent som "Han Innante".  Han har deltatt i flere tv- og radioprogram, holdt foredrag på nærmere tusen ulike firmajobbar og messer, og utgitt flere humorøker. I tillegg har han hatt suksess med flere revyer, våren 2019 er han aktuell med revyen "Røtter og Latter". 

 • Drude Herdlevær
 • Faglig ansvarlig, Nettpartner AS

Herdlevær har fagbrev elektriker, teknisk fagskole Elkraft, er elektroinstallatør og ekominstallatør. Hun har erfaring som både daglig leder, gründer og faglig leder, og har kompetanse innen ledelse, utviklingsarbeid, elektrofag, HMS, internkontroll, salg, personalledelse og styrearbeid. I tillegg har hun vært leder for Prøvegruppen Elektroinstallatørprøven for Energi Norge, og har styreverv i NELFO.

 • Bård Tobiassen
 • HMS-leder, Agder Energi

Tobiassen er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 2006, han skrev diplomoppgave i Zimbabwe om ytre miljø og gruveforurensing. Han er bred arbeidserfaring, blant annet fra ambulansetjenesten i Vest-Agder, og som HMS-sjef i både Elcem Solar og i REC Herøya. 

 • Arne Bernhardsen
 • Forfatter, redaktør og foreleser

Bernhardsen er tidligere hovedverneombud i kraftnæringen. Nå arbeider han innenfor HMS både som kursveileder, foredragsholder og redaktør av arbeidsmiljølitteratur i Gyldendal der han er fast spaltist innen HMS. Han har også skrevet flere bøker, blant annet "Arbeidsmiljøutvalget - håndbok for arbeid i AMU" og "Verneombudsboka for bygg og anlegg".

 • Teddy Broadhurst
 • HSE Excellence, RQM Safety AS

Broadhurst har arbeidet i oljebransjen i 48 år. Han er fremdeles i fullt arbeid for å påvirke enkeltpersoners og selskapers adferd for å forebygge uønskede hendelser. For tiden er han engasjert for blant annet AkerBP, Kværner Verdal, Agder Energi, Equinor i Singapore samt myndigheter og mellomstore entreprenørselskap i Vietnam.