Markedskonferansen 2019

12. - 13. november 2019, Clarion Hotel The Hub, Oslo

Innhold

Kampen om kundegrensesnittet

Er strømbransjen rigget for fremtiden?

I en stadig mer digital verden jobber selskaper i alle bransjer med å forbli relevante for kundene sine. Ny teknologi og økt tilgang på data endrer kontaktflaten med kunden, og dermed også kampen om kundens gunst.

Kunden på sin side forventer en sømløs kundeopplevelse i alle kanaler, og de beste kundeopplevelsene former kundens forventninger på tvers av bransjer. Det gjør at man som selskap ikke lenger bare sammenlignes med konkurrentene, men også med de beste kundeopplevelsene.

Samtidig er endringstakten i strømbransjen høy. Både nye og etablerte aktører utvikler tjenester og forretningsmodeller som utfordrer den tradisjonelle strømbransjen. En ny digital hverdag ble markert da Elhub ble satt i drift i februar. Og den pågående elektrifiseringen av samfunnet gir nye muligheter for strømleverandørene.

Noen spørsmål du vil få svar på er:

  • Hvordan blir man helt rå på kundeopplevelse?
  • Hvorfor er digitale plattformer så verdifulle?
  • Hvordan bruke sosiale medier i kundereisen?
  • Hva er erfaringene med Elhub så langt, og hva har Elhub og KIS-systemene å si for relasjonen med kunden? 
  • Hvordan får vi på plass en markedsmodell som er til det beste for kunden?
  • Hva kan strømbransjen gjøre for å styrke sitt omdømme?