Nettkonferansen 2019

3.-4.desember 2019, Britannia Hotel i Trondheim

Innhold

Nettselskapet – hjertet i et fullelektrisk samfunn

Nettselskapene og god infrastruktur er selve bærebjelken på veien mot et fullelektrisk samfunn. Hvilken rolle ønsker nettselskapene å ta i utviklingen og hvilke begrensninger møter selskapene eventuelt gjennom reguleringen?
Hvordan vil elektrifiseringen påvirke kostnadsutviklingen i kraftsystemet og hvilke nye aktører og forretningsmodeller vil komme?
Med AMS har bransjen økt satsningen på nye teknologiske løsninger. Hvilke gevinster ser vi allerede og hvor går veien videre?
Kraftbransjens omdømme er satt under press. Hvordan kan nettselskapene kommunisere bedre med kunde og samfunn? Lønnsomme investeringer i arbeidsmiljø og sikkerhet sammen med samfunnsviktige arbeidsoppgaver skal bidra til at bransjen fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass for nye generasjoner.
På årets Nettkonferanse ønsker vi å belyse hva som vil styre utviklingen fremover og hvordan nettselskapene best kan forme sin egen rolle som en pålitelig og viktig lagspiller.

Hva får du kunnskap om?

Nettselskapenes rolle i et fremtidig fullelektrisk samfunn
Teknologisk utvikling i kraftsystemet – muligheter og utfordringer
Fleksibilitet – hva skal til for et velfungerende marked og hva betyr dette for nettselskapet
NVEs regulering og hvordan den tilrettelegger for endringer i markedet for elektrisitet fremover
Hvordan kommuniserer nettselskapene med kunde og samfunn – hvilke signaler sendes – og hvordan oppfattes vi som bransje

Hvem er det for?

Ledelse, strategi, planleggere, driftssjefer, nettsjefer og fagansvarlige i nettselskap samt de som prosjekterer, arbeider med drift og vedlikehold, rammebetingelser, IT og/eller kunderelasjoner, konsulenter, leverandører mm

Program er under utarbeiding

Nettsjefsmøte med middag 2.des. kl. 16:30

Tradisjonen tro inviterer vi til nettsjefmøte med middag i forkant av Nettkonferansen, samme sted; Britannia Hotel i Trondheim. Dette er en viktig møteplass for å holde god kontakt på ledernivå blant nettselskapene og tenke høyt om viktige spørsmål innenfor en uformell ramme"
Meld deg på her. 
Kontaktperson for nettsjefsmøtet er Sissel J. Baastrup; sissel.baastrup@energinorge.no

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål