Hjertet i et fullelektrisk samfunn

Den 3. og 4. desember samler vi bransjeaktører og fageksperter til to inspirerende dager på Britannia Hotel i Trondheim.

På årets Nettkonferanse ønsker vi å belyse hva som vil styre utviklingen fremover og hvordan nettselskapene best kan forme sin egen rolle som en pålitelig og viktig lagspiller.

Du møter blant andre disse

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål