Nettkonferansen 2019

3.-4.desember 2019, Britannia Hotel i Trondheim

Innhold

Tema

Nyhet

Publisert

Nettselskapet – hjertet i et fullelektrisk samfunn

Nettselskapene og god infrastruktur er selve bærebjelken på veien mot et fullelektrisk samfunn. Hvilken rolle ønsker nettselskapene å ta i utviklingen og hvilke begrensninger møter selskapene eventuelt gjennom reguleringen?
Hvordan vil elektrifiseringen påvirke og hvilke nye aktører og forretningsmodeller vil komme?
Med AMS har bransjen økt satsningen på nye teknologiske løsninger. Hvilke gevinster ser vi allerede og hvor går veien videre?
Kraftbransjens omdømme er satt under press. Hvordan kan nettselskapene kommunisere bedre med kunde, leverandører og samfunn?
På årets Nettkonferanse ønsker vi å belyse hva som vil styre utviklingen fremover og hvordan nettselskapene best kan forme sin egen rolle som en pålitelig og viktig lagspiller.

Hva får du kunnskap om?

Nettselskapenes rolle i et fremtidig fullelektrisk samfunn
Teknologisk utvikling i kraftsystemet – hvor langt har vi kommet og hvor går veien videre
NVEs regulering og hvordan den tilrettelegger for endringer i markedet for elektrisitet fremover
Hvordan kommuniserer nettselskapene med kunde og samfunn – hvilke signaler sendes – og hvordan ønsker vi å oppfattes som bransje.