Produksjonsteknisk konferanse 2019

4. - 6. mars, Clarion Hotel® The Hub, Oslo

Innhold

Mennesker og maskiner for en fullelektrisk fremtid

I over 125 år har mennesker og maskiner omdannet norske fosser og vann til elektrisitet, og levert lys og varme til norske hjem og industri. I fremtiden vil kraftbransjen bidra til at bilen, båten og plattformen også kan forsynes med elektrisitet fra verdens reneste energikilder.

PTK 2019 setter søkelys på hvordan kraftverkspersonell kan ta i bruk ny teknologi på en god måte, på verdiskapningen i samspillet mellom mennesket og maskiner i kraftproduksjonen og hvilken rolle bransjen skal ha i fremtiden.

Hva får du kunnskap om?
 • Sikre og fornye kompetansen til de ansatte i bransjen i møte med en stadig mer digital verden.
 • Vise hvordan drift og vedlikeholdsmønster vil endres i møte med en fremtid med mer fluktuerende produksjon.
 • Presentere ulike veier til fremtidens produksjonsselskap
 • Synliggjøre vannkraftens rolle i å redusere skader og miljøulemper i både våte og tørre år.
Hvem er det for?
 • Fagpersoner innen fornybar produksjon; dam og vassdrag, elektro, maskin og digitalisering
 • Drifts- og vedlikeholdspersonell
 • Fagansvarlig ingeniører, produksjonsplanleggere og rådgivere
 • Ledere, prosjektledere, aktører innen FoU 
 • Leverandører, konsulenter og utdanning til fornybarbransjen

 

Energi Norge og E-CO Energi ønsker deg velkommen til Produksjonsteknisk konferanse 2019

Erik Wiborg fra Statkraft møter du på PTK, der vil han snakke om RDS-Hydro – et felles språk for digitalisering av vannkraften

Atle Lundekvam fra E-CO Energi snakker om Datastrategi og digitale rettigheter: Fra menneske til algoritme

Arrangementet begynner om

 • 0dag
 • 0time
 • 0minutt

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål