Produksjonsteknisk konferanse 2019

4. - 6. mars, Clarion Hotel® The Hub, Oslo

Innhold

Du møter

 • Raymond Johansen
 • Byrådsleder Oslo kommune

Raymond Johansen har en lang politisk karriere bl.a. som partisekretær i Arbeiderpartiet (AP), statssekretær i UD og byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

 • Andreas Wahl
 • Fysiker, programleder NRK

Andreas Wahl er fysiker, vitenskapsformidler og programleder. Andreas har risikert livet for vitenskapen i Med livet som innsats (NRK), forsøkt å opplyse folket gjennom Folkeopplysningen (NRK), skrevet fire populærvitenskapelige bøker, ett læreverk i naturfag (NOVA, CapellenDamm) og vunnet norgesmesterskapet i morellsteinspytting fire ganger. I tillegg har Andreas turnert landet med sine vitenshow, sist med forestillingen Elektrisk.

 • Eimund Nygaard
 • Konsernsjef i Lyse og Energi Norges styreleder

Eimund Nygaard er født i 1959 og utdannet i økonomisk-administrative fag ved Rogaland Distriktshøyskole. Foruten flere styreverv i Lyse-konsernet er Nygaard styreleder i Energi Norge, medlem av styret i Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetsfondet samt styremedlem i Renovasjon IKS.

 • Hege Brende
 • Direktør HydroCen

Hege Brende er til daglig senterdirektør for forskningssenteret HydroCen ved NTNU. Hun er utdannet i strategi og ledelse fra Copenhagen Business School og har mer enn 20 års erfaring i å lede prosjekter og programmer innen forskning og innovasjon. I de siste 10 årene har hun spesialisert seg på vannkraftsektoren og har blant annet jobbet i Statkraft, Norsk institutt for Naturforskning, CEDREN og Norsk Vannkraftsenter.

 • Atle Harby
 • Seniorforsker, SINTEF Energi AS

Atle Harby er seniorforsker i SINTEF Energi i Trondheim. Han har mer enn 20 års erfaring innen forskning knyttet til vannkraft, vassdragsmiljø, vannressurser, miljøforhold i regulerte vassdrag, virkninger av klimaendringer og energilagring. En stor del av arbeidet har vært i tverrfaglige forskningsprosjekter som integrerer teknologi, naturfag og miljøvirkninger. Atle Harby har lang erfaring som prosjektleder for tverrfaglige forskningsprosjekter og åtte år som leder for forskningssenteret CEDREN. I tillegg til vitenskapelig arbeid og publisering, er Harby opptatt av å formidle forskningsresultater.

 • Joakim Gundersen
 • Leder avdeling for systemdrift og digitalisering, Eidsiva Vannkraft AS

Joakim Gundersen leder avdelingen systemdrift og digitalisering i Eidsiva Vannkraft AS. Han har jobbet flere år med teknologiutvikling og driftstøtte i selskapet med hovedfokus på kontrollanlegg og utvikling av løsning for elektronisk tilstandsovervåkning av kraftverkene. Joakim er utdannet elkraftingeniør og har en PhD innen beregningsvitenskap og en MBA innen strategi og ledelse.

 • Sigrun Birkeland Rawcliffe
 • Senioringeniør, NVE

Sigrun Birkeland Rawcliffe jobber i NVEs miljøtilsyn med oppfølging av vassdragsanlegg i plan- og byggefase til driftsfase. Har tidligere jobbet med konsesjonsbehandling av vannkraftverk. Mastergrad fra NTNU, institutt for vann- og miljøteknikk.

 • Olve Mogstad
 • Fagspesiallist, Statnett SF

Olve Mogstad er utdannet sivilingeniør elkraft ved NTH i 1988. Han arbeider nå som Fagspesialist i Statnett avdeling Feilanalyse med driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg og produksjonsanleggs oppførsel under feil i nettet som et viktig arbeidsområde. Han har tidligere arbeidet tretten år i SINTEF Energi med blant annet feil- og avbruddsstatistikk og –rapportering og åtte år i Voith Hydro med bygging av kraftverk.