Produksjonsteknisk konferanse 2019

4. - 6. mars, Clarion Hotel® The Hub, Oslo

Innhold

Program

Program mandag 4. mars

07:15
Ekskursjon til E-CO Energis store elvekraftverk Vamma som snart åpnes - buss fra hotellet kl 07:15 og 07:45 (for påmeldte)
Ved Vammafossen i Indre Østfold ligger Norges største elvekraftverk hvor 11 turbiner sørger for en samlet middelårsproduksjon på 1350 GWh. Høsten 2015 startet det enorme utbyggingsprosjektet av et nytt aggregat - Vamma 12, med slukeevne på 500 m3/s og installert effekt på 128 MW, er dette det største Kaplan-aggregatet som er bygget i Norge de siste 30 årene.
11:30 - 12:30
Lunsj og registrering
12:30 - 13:30
1A1 Åpning og perspektiver på fornybarnæringen
Ordstyrer Eivind Heløe, Energi Norge
 • 12:30
  Velkommen til PTK2019
  • Eivind Heløe

   Direktør fornybar energi
   Energi Norge

 • 12:35
  Velkommen til Europas miljø- og vannkrafthovedstad 2019
  • Raymond Johansen

   Byrådsleder i Oslo Kommune som eier E-CO Energi

 • 12:50
  Mennesker og maskiner for en fullelektrisk fremtid
  • Alf Inge Berget

   Konserndirektør produksjon og administrerende direktør
   E-CO Energi

 • 13:10
  Det fornybare og fullelektriske Norge:

  Muligheter til innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser

  • Christian Stav

   Konsernsjef  NTE / Styremedlem Energi Norge

13:30 - 14:00
1A2 Hvilken kompetanse trenger kraftselskapene i fremtiden?
Ordstyrer Eivind Heløe, Energi Norge
 • 13:30
  Hvilken kompetanse trenger kraftselskapene i fremtiden?

  Innlegget fokuserer på kompetansebehovene som fremkommer fra NHOs kompetansebarometer 2018, som NIFU i 2018 gjennomførte for femte år på rad for NHO. Eidsiva forteller om deres arbeid med å sikre rett kompetanse fremover.

  • Kristoffer Rørstad

   Seniorrådgiver
   NIFU

  • Stig Morten Løken

   Direktør
   Eidsiva Vannkraft AS

14:00 - 14:30
Pause med besøk hos utstillerne
14:30 - 15:30
1A3 Datastrategi og digitalisering av teknisk kompetanse
Ordstyrer Eivind Heløe, Energi Norge
 • 14:30
  Datastrategi og digitale rettigheter: Fra menneske til algoritme

  Foredraget tar for seg erfaringer med uthenting av data fra eksisterende systemer, særlig ulike problemstillinger man kan måte på. Prosesser og prosjekter fører til innkjøp av nye systemer og fornyelse av gamle. I mange tilfeller uten at strategi og planlegging er blitt revidert for å ta stilling til hvordan datainnholdet i anskaffelsene skal håndteres og prioriteres. 

  • Atle Lundekvam

   Sivilingeniør Maskin
   E-CO Energi

 • 15:00
  Digitalisering av teknisk kompetanse og erfaring - elektronisk tilstandsovervåking i Eidsiva Vannkraft

  Eidsiva Vannkraft har over tid utviklet og designet en kostnadseffektiv løsning for elektronisk tilstandsovervåkning av vannkraftverk med mer enn 100 års forskjell i alder og teknologiske løsninger. Eidsiva Vannkraft har funnet en løsning som i praksis digitaliserer den solide tekniske vannkraftkompetansen og erfaringen som eksisterer i selskapet. 

  • Joakim Gundersen

   Leder avdeling for systemdrift og digitalisering
   Eidsiva Vannkraft AS

15:30 - 16:00
Pause med besøk hos utstillerne
16:00 - 17:00
1A4 Væravhengig kraftproduksjon og verdiskaping
Ordstyrer Eivind Heløe, Energi Norge
 • 16:00
  Grip mulighetene: Ny teknologi og trender for mer norsk kraftproduksjon og verdiskaping
  • Pål Otto Eide

   Senior Vice President
   Statkraft Energi AS

 • 16:30
  Fleip, ren synsing eller fakta om vannkraft?
  • Henger kabler, høye priser og økt effektkjøring sammen?
  • Slipper vannkraftmagasin ut klimagasser?

   Forskning fra CEDREN har vist at det er mulig å øke kapasiteten i norsk vannkraft med 60 prosent uten å bygge en eneste ny demning eller berøre en eneste elv. Med flere utenlandskabler kan Norge importere overskudd av vind- og solkraft, lagre den i våre magasin og selge den tilbake til en høyere pris når vinden ikke blåser lenger. Både vår forskning og beregninger fra NVE konkluderer med at strømprisen på kort sikt trolig vil øke med 1-2 øre/kWh. På lengre sikt er det stor sjanse for at strømmen i Norge blir billigere. Noen kraftverk må trolig reguleres hurtigere og hyppigere, men det er ikke nødvendig å bruke kraftverk med utløp til elv til effektkjøring. Alle vannkraftmagasiner slipper ut klimagasser, men det skyldes for en stor del tilført organisk materiale fra nedbørfeltet. Dette er klimagasser som uansett ville nådd atmosfæren fra innsjøer, elver eller havet. I noen tilfeller kan mye metan dannes som følge av vannkraftmagasinet og gi økte utslipp. Det er også eksempler på vannkraftmagasiner som har gitt reduserte utslipp. 
  • Atle Harby

   Seniorforsker
   Sintef Energi AS

17:00
Slutt faglig program dag 1
17:30
Ung i bransjen
Under 35 år? Da inviterer vi deg med på et eget opplegg med muligheter for å knytte kontakter og rett og slett ha det moro.
19:30
Sponsor happening med middag

Program tirsdag 5.mars

08:30 - 10:00
Parallellsesjoner
 • 2A1 Bygg
  Ordstyrer: Guttorm Mathismoen, E-CO Energi
  • 08:30
   Rehabilitering av dam Hanefoss

   Nytt labyrintoverløp og forsterking av eksisterende platedam.

   • Magne Skog

    Prosjektleder
    Agder Energi Vannkraft AS

  • 09:00
   Nytt revisjonsstengsel og gamal dynamitt - eit dykkaroppdrag?!

    


   • Siri Ramsnes

    Prosjektleder
    BKK Produksjon AS

  • 09:30
   Ras ved Arabygdi   • Bjørn Bergheim

    Vassdragsteknisk ansvarlig
    Statkraft Energi AS

 • 2B1 Mekanisk
  Ordstyrer: Eirik Bøkko, E-CO Energi
  • 08:30
   Hjelp, vi skal kjøpe ny hovedstengeventil!

   Læringspunkter etter mange ventilleveranser.

   • Hans Olav Nyland

    Gruppeleder Kraftverk I
    Norconsult AS

   • Eirik Kufås

    Prosjektleder
    Hydro Energi AS

  • 09:00
   Akutte vibrasjonsproblem i Aurland 3 pumpekraftverk

    – verdifull intern kompetanse i god samhandling med eksterne løste problemet.

   • Olav Grøttebø

    Prosjektingeniør elektro
    E-CO Energi

   • Sverre Knutsen

    Sivilingeniør maskin
    E-CO Energi

  • 09:30
   Havari lagerkjøler ved Fjone kraftverk
   • Tryggve Frøland

    Sjefsingeniør
    Skagerak Kraft AS

 • 2C1 Vindkraft
  Ordstyrer: Magne Fauli, Energi Norge
  • 08:30
   Hvorfor har vindkraftutbygging skutt fart de siste to årene?

   • Rune Flatby

    Direktør for konsesjonsavdelingen
    NVE

  • 09:00
   Datadrevet prediktiv vedlikehold, eksempler fra vindturbiner
   • Rasmus Mølgaard Hviid

    Sr. Product Champion
    Kongsberg Digital AS

  • 09:30
   Hvorfor vi gikk inn som driftsoperatør på Roan?

   Og er det noen synergier mellom vann og vind?

   • Jan Olav Reistad

    Operational Manager Wind
    TrønderEnergi Kraft AS

10:00 - 10:30
Pause med besøk hos utstillerne
10:30 - 11:30
Parallellsesjoner
 • 2A2 Vannstandsregulering og minstevannsføring
  Ordstyrer: Nils Inge Lundheim, E-CO Energi
  • 10:30
   Slipp- og dokumentasjon av minstevannføring

   - NVEs veileder i ny drakt

   • Sigrun Birkeland Rawcliffe

    Senioringeniør
    NVE

  • 11:00
   Ny Prediktiv vannstandsregultaor for Stuvane kraftverk og minstevannføring til Lærdalselva
   • Fredrik Hestetun

    Planlegger EL/AUT
    Østfold Energi AS

 • 2B2 Elektro
  Ordstyrer: Åsmund Vindegg, E-CO Energi
  • 10:30
   Tilstandskontroll av viklingsisolasjon i generatorer
   • Espen Eberg

    Forsker
    SINTEF Energi AS

   • Lars Lone

    Principal Engineer
    Hydro Energi AS

  • 11:00
   Miljøvennlig effektbryter

   Sira-Kvina kraftselskap velger generatorbryteranlegg med vakumeffektbryter for store strømmer

   • Bjarne Tufte

    Teknisk sjef
    Sira-Kvina kraftselskap

   • Ivan Lyng

    Salgssjef
    Siemens AS

 • 2C2 Bransjens felles innsats for økt digitalisering
  Ordstyrer: Katarina Kloster, E-CO Energi
  • 10:30
   MonitorX

   Resultater fra FoU-prosjektet og erfaringer fra overvåkning av Kaplan-hydraulikksystem

   • Thomas Welte

    Forsker
    SINTEF Energi AS

   • Mattias Nässelqvist

    R&D program manager
    Vattenfall Research & Development

  • 11:00
   RDS-Hydro – Et felles språk for digitalisering av vannkraften
   • Martin Hviid Nilsen

    Rådgiver
    Energi Norge

   • Erik Jaques Wiborg

    Maskiningeniør
    Statkraft Energi AS

11:30 - 12:30
Lunsj
12:30 - 14:00
Parallellsesjoner
 • 2A3 Ny teknologi til vannveien
  Ordstyrer Halvor K. Halvorsen, E-CO Energi
  • 12:30
   Bråstopp i kraftverk

   Den høyeste belastning på vannveien gjennom anleggets levetid.

   • Øyvind Våland

    Sivilingeniør Maskin
    Norconsult AS

  • 13:00
   Digital tvilling i Tonstad

   - vannveisvern og overordnet regulator

   • Kaspar Vereide

    Prosjektutvikler 
    Sira-Kvina Kraftselskap

   • Bjørnar Svingen

    Produktansvarlig vannveisvern
    Hymatek Controls AS

  • 13:30
   ROV inspeksjon

   Hvorfor det er unødvendig å tappe ned en vannvei for tilsyn i 2019?

   • Erik Digerud

    Rådgiver
    Norconsult AS

   • Theo Lindholm

    Sivilingeniør Maskin
    Norconsult AS

   • Bjørn Bergheim

    VTA
    Statkraft Energi AS

 • 2B3 Kraftverk
  Ordstyrer: Johan Hovland, E-CO Energi
  • 12:30
   Frøland kraftverk - over 100 år og like god?

   Større oppgradering - kjente vi anlegget godt nok før vi startet jobben?

   • Petter Rikstad

    Spesialrådgiver
    BKK Produksjon AS

  • 13:00
   Solbergfoss kraftverk - Råsprek 90 åring
   • Geir Gulbrandsen

    Senioringeniør
    Rainpower Norge AS

   • Rolf Engen

    Vedlikeholdsleder
    E-CO Energi

  • 13:30
   Test: Reell overgang til separatnett med lastpå- og avslag
   • Olve Mogstad

    Fagspesiallist
    Statnett SF

 • 2C3 Databehandling og nye analyser
  Ordstyrer: Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
  • 12:30
   Datakvalitet, grunnlaget for verdifull informasjon
   • Bjørn Ivar Johansen

    Manager
    RAV Norge AS

   • Bård Buttingsrud

    Data scientist
    Prediktor AS

  • 13:00
   Enorme datamengder fra Tussa kraftverk gir unik innsikt
   • Anders Willersud

    Lead developer – Condition Monitoring System
    Hymatek Controls AS

   • Terje Myklebust

    Kraftverksjef
    Tussa Energi AS

  • 13:30
   Tilstandsanalyse av kraftverk ved bruk av superhørsel
   • Jørgen Grythe

    Business Development Manager
    Squarehead Technology AS

14:00 - 14:30
Pause med besøk hos utstillere
14:30 - 15:30
Parallellsesjoner
 • 2A4 Mer kunnskap om vassdraget
  Ordstyrer: Oddmund Brevik, E-CO Energi
  • 14:30
   GreenLiDAR - kartlegging av vassdrag
   • Bjørn Otto Dønnum

    Fagsjef Miljø
    E-CO Energi  

  • 15:00
   Luftovermetning– med utgangspunkt i hendelser i egne kraftverk
   • Gudmund Trætteberg

    Seniorrådgiver
    BKK Produksjon AS

 • 2B4 Fremtidens produksjonsmetoder; dreiebenk, sveiserobot eller 3D-printer?
  Ordstyrer: Magne Fauli, Energi Norge
  • 14:30
   Fremtidens produksjonsmetoder; dreiebenk, sveiserobot eller 3D-printer?

   Tronrud Engineering presenterer status og tanker for fremtiden

   • Borgar Ljøen Tronrud

    Application engineer DMLS
    Tronrud Engineering AS

  • 15:00
   Fremtidens produksjonsmetoder; dreiebenk, sveiserobot eller 3D-printer?
   • Thor Arne Hvam Bruun

    Overingeniør
    Andritz Hydro AS

   • Arild Hartmann

    Sjefsingeniør
    Rainpower Norge AS

 • 2C4 Fremtidens smarte systemer, i dag
  Ordstyrer: Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
  • 14:30
   Hvordan gjøre kraftverket ditt til et smart anlegg.

   Automatisert optimering i praksis - et pilotprosjekt.

   • Øyvind Brattland

    Daglig leder
    Haneseth Energi AS

   • Liana Haugan

    Daglig leder
    Hydrogrid Gmbh

  • 15:00
   Praktisk anvendelse av Digitale Tvillinger og prediktiv analyse
   • Frode Halvorsen

    Head of Technology Innovation
    Edr & Medeso AS

15:30 - 16:00
Pause med besøk hos utstillere
16:00 - 17:00
Parallellsesjoner
 • 2A5 Nye anleggsteknikker
  Ordstyrer: Knut Helge Kjærvik, E-CO Energi
  • 16:00
   Damrehabilitering - En fryd for øyet?

   - Steinbrudd som positiv landskapsopplevelse

   • Lars Oust

    Prosjektleder
    E-CO Energi

  • 16:30
   Utvikling og erfaringer med retningsstyrt boring i vannkraftprosjekter
   • Mattias Kullberg

    Sivilingeniør
    Multiconsult ASA

 • 2B5 Fremtidens kraftsystem
  Ordstyrer: Guro Bøe Wensaas, Energi Norge
  • 16:00
   100 % fornybar kraftproduksjon på Færøyene med vann, vind og sol
   • Franziska Ludescher-Huber

    Seniorrådgiver Energi og Miljø
    Norconsult AS

  • 16:30
   Hybridanlegg sol og vann: Er vannkraftens fremtid solenergi?
   • Bente Taraldsten Brunes

    Prosjektleder
    Multiconsult Norge AS

 • 2C5 Oppspill og paneldebatt: Monitorering og tilstandsovervåkning: Hvor er vi om ti år? Og hva vil kreves av selskapene for å komme dit?
  Ordstyrer: Knut Øygard, E-CO Energi. Debattleder: Atle Lundekvam, E-CO Energi
  • 16:00
   MonitorX - Oppspill til paneldebatt.

   Veien videre for selskapene:
   Hvor er vi om ti år?
   Og hva vil kreves av selskapene for å komme dit?
   Paneldeltagerne presenterer kort sine perspektiver på spørsmålene over

   • Joakim Gundersen

    Leder avdeling for systemdrift og digitalisering
    Eidsiva Vannkraft AS

   • Øyvind Holm

    Sales Director
    Voith Hydro AS

   • Stian Broen

    CEO,
    Broentech Solutions AS

   • Camilla Feurst

    Senior Risk Specialist
    Statkraft Energi AS

   • Frode Halvorsen

    Head of Technology Innovation
    Edr & Medeso AS

  • 16:30
   Paneldebatt: Monitorering og tilstandsovervåkning

   Hvor er vi om ti år?
   Og hva vil kreves av selskapene for å komme dit?
   Kraftselskaper møter leverandører.

   • Debattleder: Atle Lundekvam

    Sivilingeniør Maskin
    E-CO Energi

17:00
Slutt faglig program dag 2
18:30 - 23:00
Aperitiff og konferansemiddag
 • 18:30 - 19:00
  Aperitiff
 • 19:00 - 23:00
  Konferansemiddag

Program onsdag 6. mars

08:30 - 10:00
3
Sesjonsleder: TrønderEnergi
 • 08:30
  Fangdambruddet i Bergen – tett på en ulykke
  • Ingvill Storøy

   Rådgiver
   Sweco Norge AS

 • 09:00
  Erfaringer fra IKT-sikkerhetshendelse i TrønderEnergi

   

  • Svein Erik Jørgensen

   CDO
   TrønderEnergi

 • 09:30
  "Rett mann på jobben"?

   

  • Kristin Eliassen

   Innkjøpssjef
   Glitre Energi Produksjon AS

10:00 - 10:30
Pause med besøk hos utstillere
10:30 - 11:30
3A2
 • 10:30
  Flomkraftverk? Takk, men nei takk
  • Stig Tore Laugen

   Kommunikasjonsdirektør
   TrønderEnergi

 • 10:50
  Systemtjenester og utfordringer - teknologi som virker i nye Lysebotn kraftverk

  Lysebotn II kraftverk er et stort og moderne kraftverk tilpasset morgendagens energimarked. Anlegget har vært delt opp i hele 15 større kontrakter for elektromekanisk utstyr med tilhørende og krevende grensesnitt mellom leveransene. Fremdriftsplanen har vært stram og det har vært en utfordring å få alle leveransene ferdige som forutsatt. Systematisk ferdigstillelse med mekanisk ferdigstillelse og systemutprøving har vært helt avgjørende for at Lysebotn II kraftverk ble satt i drift til avtalt tid sommeren 2018 og med avtalt kvalitet.

  • Geir Olav Røstad

   Prosjektingeniør
   Voith Hydro

  • Bjørn Roger Otterdal

   Prosjektdirektør for Lysebotn II
   Lyse Produksjon AS

 • 11:10
  Vamma 12: Erfaringer fra byggingen av Norges største Kaplan aggregat på over 30 år

  E-CO Energi utvider Norges største elvekraftverk Vamma med et helt nytt kraftverk; Vamma 12. Utvidelsen er en av Europas største elvekraftutbygginger siden 1980-tallet, med en slukeevne på 500 kubikkmeter per sekund og installert effekt på 128 MW. Prosjektet vil gi 230 GWh ny fornybar kraft.

  • Fridjar Molle

   Prosjektleder Vamma 12
   E-CO Energi

11:30 - 11:45
Pause med besøk hos utstillere
11:45 - 12:15
Miljø og klimakonsekvenser av vannkraft
(Ordstyrer: Christina Søgård, Energi Norge
 • 11:45
  Vilkårsrevisjon: Kan dialog med vertskommunene sikre verdiene ved vannkraften?

  Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering (FHR) med E-CO har tre vassdragsreguleringskonsesjoner i Hallingdal, alle er under vilkårsrevisjon. Foredraget oppsummerer erfaringer med vekt på vurdering av krav, samarbeid med vertskommuner og avveininger mellom kostnader og nytte ved tiltak. 

  • Halvor Kr. Halvorsen

   Direktør Vassdrag og utbygging
   E-CO Energi

12:15 - 13:00
Avslutningsforedrag
 • 12:15
  Universet på 42 minutter – en energisk avslutning på PTK 2019
  • Andreas Wahl

   Fysiker

13:00
Lunsj og vel hjem