Smartgridkonferansen 2019

10. - 11. september 2019, Clarion Hotel The HUB, Oslo

Innhold

Et knippe av årets foredragsholdere

 • Åshild Vatne
 • Rådgiver FoU & Smartgrid, Hafslund Nett

Åshild Vatne er uteksaminert fra elkraft på NTNU i 2012, og begynte sin karriere i Norske Shell som ingeniør på Nyhamna Expansion prosjektet. Hun startet i Hafslund Nett i 2016 som rådgiver FoU og smart grid der hun leder flere FoU prosjekt, blant annet ENERGYTICS som ser på big data teknologi og AMS data.

 • Henning Taxt
 • Forskningsleder, SINTEF Energi

Henning har vært ansatt ved SINTEF Energi siden 2012, og har blant annet arbeidet med distribuert produksjon, spenningskvalitet, AMS-målere og data fra nettstasjoner. Henning har sin master- og doktorgrad innen elkraft fra NTNU.

 • Kjersti Berg
 • MSc SINTEF Energi

Kjersti Berg er utdannet sivilingeniør i Energi og Miljø fra NTNU i Trondheim. Hun har jobbet i SINTEF Energi siden 2017 og har hovedsakelig jobbet med prosjekter relatert til nettintegrasjon av batteri, plusskunder og elbiler.  Kjersti leder IntegER-prosjektet som har som mål å bidra til en god integrasjon av batteri i norske distribusjonsnett.

 • Ingunn Åsgård Bendiksen
 • Avdelings direktør, NVE

Er utdannet jurist. Hun har tidligere jobbet i Justisdepartementet, og har siden 2001 jobbet i NVE i ulike stillinger. Hun har siden 2013 ledet Tilsyns- og beredskapsavdelingen, som blant annet har ansvar for forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. 

 • Gard Støe
 • Leder for digitalisering i Eidsiva Nett

Gard Støe jobber i dag som leder for seksjon Digitalisering i Eidsiva Nett. Han har tidligere vært prosjektleder IKT i AMS prosjektet til Eidsiva Nett og leder for portaler og integrasjon i Eidsiva Energi. Han har også jobbet med forretningsutvikling og selvbetjeningsløsninger innenfor bank og finans. Gard har en master i Science, Technology & Society fra NTNU og gjennomfører nå en master i teknologiledelse ved NTNU hvor han nettopp kom tilbake etter et halvt år på MiT og Harvard. Her studerte han innovasjon og strategisk organisasjonsdesign, internett entreprenørskap, kunstig intelligens og etablering av digitale team i det offentlige.

 • Jørgen Bjørndalen
 • Principal Consultant DNV GL

Jørgen arbeider i DNV GL med et særlig ansvar for kraftmarkedsdesign og utvikling av arbeidsdelingen i kraftsystemet. De siste årene har han vært sentral i Energi Norges arbeid med organisering av og innholdet i DSO-rollen slik man kan se den for seg i årene som kommer. Han deltok også i utviklingen av markedsdesignet for Nodes. For tiden leder han NVEs ekspertgruppe for organisering av driftskoordineringen i kraftsystemet. Jørgen er siviløkonom og samfunnsøkonom fra NHH og har arbeidet som rådgiver i kraftsektoren i 30 år – de siste to i DNV GL.

 • Lars Eirik Olsen
 • Prosjektsjef, Nettalliansen AS

Lars Eirik er utdannet Sivilingeniør innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og Kraftanalytiker fra NHH. Han har tidligere arbeidet som konsulent for energiselskaper i Norge og Europa, fra 2015 har han arbeidet som Prosjektsjef i Nettalliansen hvor han blant annet har vært ansvarlig for deres fellesprosjekter for utrulling av AMS og innføring IT-plattform.

 • Per Magnus Veierland
 • CEO, SEVENDOF AS

Per Magnus Veierland har en bakgrunn innen robotikk og kunstig intelligens og er daglig leder i Sevendof. I 2017 var han del av laget "Inspection Lab" som vant Aftenposten sin Innovation Challenge, med et bidrag som beskrev utgangspunktet for Sevendof sin droneinfrastruktur.

 • Hanne Sæle
 • Forsker SINTEF Energi

Hanne Sæle har jobbet med flere forskningsprosjekter hvor fokus bl.a. har vært på forbrukerfleksibilitet, smarte nett, AMS, nettariffer, kundeatferd, plusskunder og interaksjon DSO/TSO. Hun er en del av i senterledelsen til FME CINELDI.