Smartgridkonferansen 2019

10. - 11. september 2019, Clarion Hotel The HUB, Oslo

Innhold

Program

Tirsdag 10. september

08:30 - 10:15
Registrering og velkommen
 • 08:30 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
 • 09:40 - 10:15
  Keynote: Makroperspektiv på elektrifisering, adferdsøkonomi og kunderelasjoner

  Per Espen Stoknes, Forfatter, politiker, bedriftsleder og førstelektor, BI

  •  

10:15 - 11:35
Sesjon 1: Nettselskapets digitale mulighetsrom
Ordstyrer: Grete H. Coldevin, Direktør The Norwegian Smartgrid Centre.                                                                                                                                                                    En forutsetning for suksess med digitalisering er at den er strategisk forankret i selskapets forretningsplan. Vi tar pulsen på et par selskaper og hvor de står i dag.
 • 10:15 - 10:20
  Innledning av ordstyrer
 • 10:20 - 10:35
  Et gjenhør med BKK-konsernets digitaliseringsstrategi - hvor står vi i dag?
  • Svein Kåre Grønås

   Chief Digital Officer
   BKK

 • 10:35 - 10:50
  Felles digitale løsninger i Nettalliansen - felles digitaliserings- eller anskaffelsesstrategi?
  • Lars Erik Olsen

   Prosjektsjef
   Nettalliansen

 • 10:50 - 11:05
  DIGIN - informasjonsmodell for full effekt av digitalisering
  • Kristin Reitan

   Rådgiver
   Energi Norge

 • 11:05 - 11:35
  Pause med besøk hos utstillere
11:35 - 14:30
Sesjon 2: Nettselskapets digitale mulighetsrom - konkrete eksempler
Ordstyrer: Kjell Sand, Prof II ved NTNU og Fagansvarlig i The Norwegian Smartgrid Centre.                                                                                                                                                                                                                                                                             Vi titter inn i krystallkulen og beskriver hvordan fremtidens driftssentral kan bli, og ser på eksempler fra ulike digitaliseringsprosjekter. I tillegg får vi høre noen visjonære tanker om hvordan utviklingen innen sensor- og droneteknologi på sikt kan utvide mulighetsrommet.
 • 11:35 - 11:50
  Innledning: Fremtidens driftssentral - en energiodyssé
  • Jørn Engberg

   Prosjektleder og IT arkitekt
   NTE Holding

 • 11:50 - 12:10
  KOGNIGRID - digitale løsninger for DSO 2.0
  • Hans Terje Ylvisåker

   Programsjef
   BKK Nett

  • Ola Hendseth

   Customer Success Manager
   Kongsberg Digital

 • 12:10 - 12:55
  Konkrete eksempler på maskinlæring for merverdi av data
  • AMS-data og andre nettdata – eit såkorn for innovasjon
  • Tidligvarsling av feil under utvikling ved bruk av sanntidsmålinger
  • Åshild Vatne

   Rådgiver FoU & Smartgrid
   Hafslund Nett 

  • Helge Seljeseth

   Senior Analyst
   Statnett 

 • 12:55 - 13:10
  Er droner som smarte selvstendige assistenter i drift og vedlikehold innen rekkevidde?
  • Cato Vevatne

   CEO
   KVS Technologies

 • 13:10 - 14:30
  Lunsj
14:30 - 17:00
Sesjon 3: Barrierer mot digitalisering - må vi leve med dem?
Ordstyrer: Jon Andreas Pretorius, CIO Hafslund Nett.                                                                                                                                                                              Digitaliseringen i nettselskapene er nødvendig for å tilpasse seg til selskapets omgivelser. Men er kultur og kompetanse i bransjen en barriere? Er det noen barrierer ved utnyttelse av skytjenester? Hva er det sikkerhetsmessige mulighetsrommet etter beredskapsmyndighetens vurdering?
 • 14:30 - 14:35
  Innledning
 • 14:35 - 14:55
  Digitalisering krever endret kultur og kompetanse - vår kulturelle reise
  • Egil Bredgaten

   Telenor-ambassadør
   Telenor Norge

 • 14:55 - 15:10
  Har en konservativ nettbransje den kulturen og kompetansen som skal til?
  • Gard Støe

   Leder for digitalisering 
   Eidsiva Nett

 • 15:10 - 15:25
  Data i skyen - struktur- og avtalemessige barrierer
  • Thomas Pettersen

   Adm. direktør 
   Rejlers

 • 15:25 - 15:40
  Digitalisering i nettselskapene - det sikkerhetsmessige mulighetsrom
  • Ingunn Åsgard Bendiksen

   Avd.direktør
   NVE

 • 15:40 - 15:50
  Minidebatt - må vi leve med barrierene?
  • Jon Andreas Pretorius

   Ordstyrer med foredragsholdere

    

 • 15:50 - 16:20
  Pause med besøk hos utstillere
16:20 - 17:00
Sesjon 4: Finalistene til Smartgridsenterets innovasjonspris
 • 16:20 - 16:30
  Innledning av juryens leder og presentasjon av finalekandidatene
 • 16:30 - 16:40
  Kandidat 1
 • 16:40 - 16:50
  Kandidat 2
 • 16:50 - 17:00
  Kandidat 3
 • 17:00 - 17:00
  Slutt faglig del dag 1
19:00 - 23:00
Konferansemiddag
 • 19:00 - 19:30
  Aperitiff i utstillerområdet
 • 19:30 - 23:00
  Konferansemiddag

Onsdag 11.september

08:30 - 08:50
Keynote: Scenarier for fremtidens nett 2030-2040
Gerd Kjølle, Centre Director, FME CINELDI
08:50 - 10:00
Sesjon 5: Hvor smarte er vi i nettplanlegging, -drift og -vedlikehold?
Ordstyrer: Ingrid Nytun Christie, Leder forskning og utvikling Eidsiva Nett AS.                                                                                                                                                            Data fra AMS ruller nå inn og nettselskapene har dermed tilgang til store mengder data fra nettkundene. Flere nettselskap har også investert i økt nettovervåking i forbindelse med utrullingsprosjektet for AMS. Hvor smarte har nettselskapene blitt i utnyttelsen av disse dataene? Hvilket potensiale ligger i utnyttelse av nye metoder og teknologi i forvaltningen av det aldrende distribusjonsnettet?
 • 08:50 - 08:55
  Innledning ordstyrer
 • 08:55 - 09:25
  Slik tenker vi å bruke AMS-data for nettnytte
  • Per Oddvar Osland

   Avd.leder Analyse
   Agder Energi Nett 

  • Christopher Coello

   Eidsiva Nett 

 • 09:25 - 09:45
  Utnyttelse av tilgjengelige data i nettplanleggingen - nye metoder og teknologi
  • Henning Taxt

   Forskningsleder
   SINTEF Energi

 • 09:45 - 10:00
  Digital inspeksjon av kraftnettet med nettverk av autonome droner
  • Per Magnus Veierland

   CEO
   Sevendof 

  • Arnt-Magnar Forseth

   Driftsleder
   TE Nett

 • 10:00 - 10:15
  Sanntidsovervåking av kraftledninger – muligheter for økt utnyttelse av nettet
  • Brage W. Johansen

   CEO
   Heimdall Power

  • Erling Tønne

   Senioringeniør
   NTE Nett

 • 10:15 - 10:45
  Pause med besøk hos utstillere
10:45 - 13:30
Sesjon 6: Effektfleksibilitet - alle snakker om viktigheten, men får vi det?
Ordstyrer: Ulf Møller, Rådgiver Energi Norge.                                                                                                                                                                                             Elektrifiseringen vil medføre høyere maksimaleffekt i nettet, hvilket vil utløse betydelige nettinvesteringer. Nettselskapene har store utfordringer, men har de virkemidlene som trengs for å løse dem på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte? Sluttbrukere kan bidra til å redusere investeringer i nettet ved å flytte sitt forbruk for å redusere den samlede effekten i nettet, de kan bli effektfleksible. Hva skal til av virkemidler? I tillegg er batterier en fleksibilitetsressurs som kan yte ulike typer nettjenester. Hvilke forretningsmodeller finnes og er de lønnsomme?
 • 10:45 - 10:50
  Innledning ordstyrer
 • 10:50 - 11:15
  Store utfordringer og begrensede virkemidler – nettselskapenes paradoks?
  • Jørgen Bjørndalen

   Principal Consultant
   DNV GL

 • 11:15 - 11:35
  Perspektiver for el-transports påvirkning på kraftnettet til Eidsiva Nett
  • Nathalie Skyttermoen

   Masterstudent
   NTNU 2019

 • 11:35 - 12:05
  Fleksibilitet hos nettkundene - hva sier data og hva sier kundene?
  • Hanne Sæle

   Forsker
   SINTEF Energi

 • 12:05 - 12:20
  Hvilke adferdsvirkemidler må til for vesentlig endret adferd ved ulike tariffer?
  • Kjetil Ingeberg

   Direktør
   Pöyry Management Consulting

 • 12:20 - 12:40
  Pause med besøk hos utstillere
 • 12:40 - 12:55
  Hvilke verdier for kunde og kraftsystemet kan data fra HAN-porten skape?
  • Hilde Bekkevard

   Administrerende Direktør
   Smart Energi

 • 12:55 - 13:10
  Risvollan Borettslag - Fleksibilitet på tvers av energibærere???
  • Ulf Roar Aakenes

   CEO
   Enoco AS

 • 13:10 - 13:30
  Når er batterier lønnsomt?
  • Kjersti Berg

   MSc
   SINTEF Energi

13:30 - 14:30
Avslutning og lunsj