Smartgridkonferansen 2019

10. - 11. september 2019, Clarion Hotel The HUB, Oslo

Innhold

Program

Tirsdag 10. september

08:30 - 10:15
Registrering og velkommen
 • 08:30 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
 • 09:40 - 10:15
  Keynote foredrag

  Makroperspektiv på elektrifisering, adferdsøkonomi og kunderelasjoner

10:15 - 11:35
Sesjon 1: Nettselskapets digitale mulighetsrom
En forutsetning for suksess med digitalisering er at den er strategisk forankret i selskapets forretningsplan. Vi tar pulsen på et par selskaper og hvor de står i dag.
 • 10:15 - 10:20
  Innledning av ordstyrer
 • 10:20 - 10:35
  Et gjenhør med BKK-konsernets digitaliseringsstrategi - hvor står vi i dag?
  • Svein Kåre Grønås

   Chief Digital Officer
   BKK

 • 10:35 - 10:50
  Felles digitale løsninger i Nettalliansen - felles digitaliserings- eller anskaffelsesstrategi?
  • Lars Erik Olsen

   Prosjektsjef
   Nettalliansen

 • 10:50 - 11:05
  DIGIN - informasjonsmodell for full effekt av digitalisering
  • Kristin Reitan

   Rådgiver
   Energi Norge

 • 11:05 - 11:35
  Pause med besøk hos utstillere
11:35 - 14:30
Sesjon 2: Nettselskapets digitale mulighetsrom - konkrete eksempler
Vi titter inn i krystallkulen og beskriver hvordan fremtidens driftssentral kan bli, og ser på eksempler fra ulike digitaliseringsprosjekter. I tillegg får vi høre noen visjonære tanker om hvordan utviklingen innen sensor- og droneteknologi på sikt kan utvide mulighetsrommet.
 • 11:35 - 11:50
  Innledning: Fremtidens driftssentral - en energiodyssé
  • Jørn Engberg

   Avd.leder
   NTE Nett

 • 11:50 - 12:10
  KOGNIGRID - digitale løsninger for DSO 2.0
  • Hans Terje Ylvisåker

   Programsjef
   BKK Nett

  • Ola Hendseth

   Customer Success Manager
   Kongsberg Digital

 • 12:10 - 12:55
  Konkrete eksempler på maskinlæring for merverdi av data
  • AMS-data og andre nettdata – eit såkorn for innovasjon
  • Tidligvarsling av feil under utvikling ved bruk av sanntidsmålinger
  • Åshild Vatne

   Rådgiver FoU & Smartgrid
   Hafslund Nett 

  • Helge Seljeseth

   Senior Analyst
   Statnett 

 • 12:55 - 13:10
  Er droner som smarte selvstendige assistenter i drift og vedlikehold innen rekkevidde?
  • Cato Vevatne

   CEO
   KVS Technologies

 • 13:10 - 14:30
  Lunsj
14:30 - 17:00
Sesjon 3: Barrierer mot digitalisering - må vi leve med dem?
Digitaliseringen i nettselskapene er nødvendig for å tilpasse seg til selskapets omgivelser. Men er kultur og kompetanse i bransjen en barriere? Er det noen barrierer ved utnyttelse av skytjenester? Hva er det sikkerhetsmessige mulighetsrommet etter beredskapsmyndighetens vurdering?
 • 14:30 - 14:35
  Innledning
 • 14:35 - 14:50
  Digitalisering krever endret kultur og kompetanse - vår kulturelle reise
  • TBA
 • 14:50 - 15:05
  Har en konservativ nettbransje den kulturen og kompetansen som skal til?
  • Gard Støe

   Leder for digitalisering 
   Eidsiva Nett

 • 15:05 - 15:20
  Data i skyen - struktur- og avtalemessige barrierer
  • Thomas Pettersen

   Adm. direktør 
   Rejlers

 • 15:20 - 15:35
  Digitalisering i nettselskapene - det sikkerhetsmessige mulighetsrom
  • Ingunn Åsgard Bendiksen

   Avd.direktør
   NVE

 • 15:35 - 15:50
  Minidebatt - må vi leve med barrierene?
  • Ordstyrer med foredragsholdere

 • 15:50 - 16:20
  Pause med besøk hos utstillere
16:20 - 17:00
Sesjon 4: Finalistene til Smartgridsenterets innovasjonspris
 • 16:20 - 16:30
  Innledning av juryens leder og presentasjon av finalekandidatene
 • 16:30 - 16:40
  Kandidat 1
 • 16:40 - 16:50
  Kandidat 2
 • 16:50 - 17:00
  Kandidat 3
 • 17:00 - 17:00
  Slutt faglig del dag 1

Onsdag 11.september

08:30 - 08:50
Keynote: Scenarier for Smartgrid 2030-2040
08:50 - 10:00
Sesjon 5: Hvor smarte er vi i nettplanlegging, -drift og -vedlikehold?
Data fra AMS ruller nå inn og nettselskapene har dermed tilgang til store mengder data fra nettkundene. Flere nettselskap har også investert i økt nettovervåking i forbindelse med utrullingsprosjektet for AMS. Hvor smarte har nettselskapene blitt i utnyttelsen av disse dataene? Hvilket potensiale ligger i utnyttelse av nye metoder og teknologi i forvaltningen av det aldrende distribusjonsnettet?
 • 08:50 - 08:55
  Innledning ordstyrer
 • 08:55 - 09:25
  Slik tenker vi å bruke AMS-data for nettnytte
  • Per Oddvar Osland

   Avd.leder Analyse
   Agder Energi Nett 

  • Christopher Coello

   Eidsiva Nett 

 • 09:25 - 09:45
  Utnyttelse av tilgjengelige data i nettplanleggingen - nye metoder og teknologi
  • Henning Taxt

   Forskningsleder
   SINTEF Energi

 • 09:45 - 10:00
  Digital inspeksjon av kraftnettet med nettverk av autonome droner
  • Per Magnus Veierland

   CEO
   Sevendof 

 • 10:00 - 10:15
  Sanntidsovervåking av kraftledninger – muligheter for økt utnyttelse av nettet
  • Brage W. Johansen

   CEO
   Heimdall Power

 • 10:15 - 10:45
  Pause med besøk hos utstillere
10:45 - 13:30
Sesjon 6: Effektfleksibilitet - alle snakker om viktigheten, men får vi det?
Elektrifiseringen vil medføre høyere maksimaleffekt i nettet, hvilket vil utløse betydelige nettinvesteringer. Nettselskapene har store utfordringer, men har de virkemidlene som trengs for å løse dem på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte? Sluttbrukere kan bidra til å redusere investeringer i nettet ved å flytte sitt forbruk for å redusere den samlede effekten i nettet, de kan bli effektfleksible. Hva skal til av virkemidler? I tillegg er batterier en fleksibilitetsressurs som kan yte ulike typer nettjenester. Hvilke forretningsmodeller finnes og er de lønnsomme?
 • 10:45 - 10:50
  Innledning ordstyrer
 • 10:50 - 11:15
  Store utfordringer og begrensede virkemidler – nettselskapenes paradoks?
  • Jørgen Bjørndalen

   Principal Consultant
   DNV GL

 • 11:15 - 11:35
  Perspektiver for el-transports påvirkning på kraftnettet til Eidsiva Nett
  • Nathalie Skyttermoen

   Masterstudent
   NTNU 2019

 • 11:35 - 12:05
  Fleksibilitet hos nettkundene - hva sier data og hva sier kundene?
  • Hanne Sæle

   Forsker
   SINTEF Energi

 • 12:05 - 12:20
  Hvilke adferdsvirkemidler må til for vesentlig endret adferd ved ulike tariffer?
  • Kjetil Ingeberg

   Direktør
   Pöyry Management Consulting

 • 12:20 - 12:40
  Pause med besøk hos utstillere
 • 12:40 - 12:55
  Hvilke verdier for kunde og kraftsystemet kan data fra HAN-porten skape?
  • Janne Blaasvær

   Daglig leder
   Oss Norge

 • 12:55 - 13:10
  Risvollan Borettslag - kundedrevet fleksibilitet som monner
  • Ulf Roar Aakenes

   Markedsjef
   Enoco

 • 13:10 - 13:30
  Når er batterier lønnsomt?
  • Kjersti Berg

   MSc
   SINTEF Energi

13:30 - 14:30
Avslutning og lunsj