Vinterkonferansen 2019

27.-29. mars, Clarion Hotel & Congress, Malmø Live

Innhold

Du møter

 • Kjell-Børge Freiberg
 • Olje- og energiminister

Kjell-Børge Freiberg (FrP) ble utnevnt til olje- og energiminister 31. august 2018.

Freiberg har vært innvalgt på Stortinget siden 2017 og har sittet i Næringskomiteen. Fra oktober 2015 til juni 2017 var han statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Fra 2007 til 2015 var han ordfører i Hadsel kommune.

Freiberg har hatt ulike roller i FrP siden 1999. Blant annet var han fylkesformann i Nordland FrP, medlem av landsstyret og partisekretær med ansvar for Nordland, Troms og Finnmark fylker.

 • Jannicke Hilland
 • Konsernsjef i BKK

Jannicke Hilland har vært konsernsjef i BKK siden 2015. Før dette har hun hatt ulike posisjoner i Hydro og Statoil, både operativt på Norsk sokkel og som leder for kommersielle virksomheter.

Hilland er utdannet sivilingeniør fra University of Manchester Institute of Science and Technology, og har en doktorgrad i instrumentering fra Universitetet i Bergen. 

Hilland er styremedlem i blant annet Nysnø Klimainvesteringer AS, Bergen Næringsråd og Energi Norge.

 • Marius Holm
 • Daglig leder i Zero

Marius Holm har ledet Miljøstiftelsen ZERO siden 2012.

Under Marius sin ledelse jobber ZERO for at norsk klimapolitikk skal skape størst mulig global endring, ved å bygge marked for nye nullutslippsløsninger, utvikle nye industriprosesser og investere i fornybar energi i utviklingsland og vekstøkonomier.

Tidligere har han arbeidet for Burson Marsteller og Bellona. Holm er utdannet samfunnsøkonom fra NMBU i Ås.

 • Per Sanderud
 • Leder av kraftskatteutvalget

Per Sanderud leder regeringens ekspertutvalg, som skal vurdere beskatningen av norsk vannkraft. Utvalget skal levere sin anbefaling 1. september 2019. 

Han var frem til sommeren 2018 direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 • Auke Lont
 • Konsernsjef i Statnett

Lont har en mastergrad i økonometri fra Vrije Universitetet i Amsterdam. Han tiltrådte som konsernsjef i februar 2009 etter å ha vært administrerende direktør for konsulentfirmaet Econ i Norge. Lont har tidligere innehatt ledende stillinger i Statoil, arbeidet i Sør Afrika og vært administrerende direktør i Naturkraft AS. Han har mer enn 30 års erfaring fra energisektoren. Auke Lont er styreformann i Institutt for Energiteknikk.

 • Mattias Goldmann
 • Adm. direktør i tenketanken Fores

Mattias er en kjent foredragsholder og dreven moderator innen klima, energi og migrasjon. Han ble i 2016 kåret til sveriges mest innflytelsesrike person innen bærekraft av Aktuell Hållbarhet. 

 • Christian Rynning-Tønnesen
 • Konsernsjef i Statkraft

Christian Rynning-Tønnesen har vært ansatt i Statkraft siden 2010. Før tiden i Statkraft var han CFO i Norske Skog fra 2005 og senere konsernsjef i samme selskap fra 2006 – 2010.

Rynning-Tønnesen har også tidligere i til sammen 13 år hatt ledende stillinger i Statkrafts toppledelse, inkludert stillingen som CFO og fungerende CEO fra 2002-2005. Han har også tidligere arbeidet i McKinsey og Esso Norge.

Christian Rynning-Tønnesen er cand.mag. fra Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim.