Energi Norge

Innhold

Basiskurs for DLE - del 1 og 2

Basiskurs over fire dager som tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

#005

NB! Del 1 og del 2 regnes som ett kurs::
Del 1: 05. - 06. februar: Thon Hotel Bristol, Oslo
Del 2: 12. - 13. februar: Thon Hotel Bristol, Oslo 
Påmelding fortutsetter deltakelse på alle fire dagene. 

Energi Norge har i samarbeid med DSB og bransjen utviklet DLE-skolen. Denne skolen vil bestå av tre moduler: Basiskurs, fagrelaterte kurs og verifisering av kunnskapene

Hva får du kunnskap om?

Modul 1 er et felles basiskurs som går over fire dager, kurset bygger på lovbestemte kvalifikasjoner, gitt i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).
Kurset tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet:

 • Riktig saksbehandling
 • Gjennomgang av grunnleggende deler av regelverket
 • Utøvelse av kontroll- og informasjonsvirksomhet m.v.
Hvem er det for?

Ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. Kurset retter seg spesielt mot personer som er nye i kontrollvirksomheten eller har kort fartstid.

Program

Program tirsdag 5. februar
 • 10:00 - 10:00
  Registrering
 • 10:30 - 11:00
  Åpning
  • Praktiske opplysninger
  • Thor Egil Johansen, Energi Norge
 • 11:00 - 11:30
  Elsikkerhet
  • Historikk
  • Eltilsynsloven
  • Formål
  • Pålegg om DLE
  • Organisering av elsikkerhetsarbeid
  • Kristine Aarvold, DSB
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  Rammer
  • FDLE
  • DLE som offentlig tilsynsmyndighet
  • Instruks med vedlegg og veiledninger
  • Tilsynsplan
  • Informasjonsplan
  • Bruk av sakkyndige til kontroller
  • Kristine Aarvold DSB/ Paul Hermansen, DSB
 • 14:00 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 15:20
  Rammer (forts.)
  • Kristine Aarvold DSB/ Paul Hermansen, DSB
 • 15:20 - 15:40
  Pause
 • 15:40 - 16:30
  Gruppeoppgaver
  • Lage en Tilsyns- og informasjonsplan, og foreta prioritereringer
 • 16:30 - 16:45
  Pause
 • 16:45 - 17:30
  Gjennomgang av gruppeoppgavene - diskusjon
 • 19:30 - 21:30
  Felles middag
Program onsdag 6. februar
 • 09:00 - 10:15
  Regelverksoppbygging
  • Lov
  • Forskrift
  • Norm
  • Jostein Ween Grav, DSB
 • 10:15 - 10:30
  Pause m/ utsjekk
 • 10:30 - 11:15
  DLE som myndighet
  • Forvaltningsloven
  • Arkivloven
  • Offentleglova
  • Gard Bonner, DSB
 • 11:15 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:00
  DLE som myndighet (forts.)

   

  • Gard Bonner, DSB
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  DLE som myndighet (forts.)

   

  • Gard Bonner, DSB
 • 13:30 - 14:15
  Gruppeoppgaver
 • 14:15 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:00
  Presentasjon av gruppeoppgaver - diskusjon
 • 15:00 - 15:15
  Oppsummering basiskurs del 1 og utdeling av oppgaver for neste kurs
Program tirsdag 12. februar
 • 10:30 - 11:00
  Oppsummering av basiskurs del 1
 • 11:00 - 12:00
  Gjennomgang av hjemmeoppgave
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet
  • Regelverk
  • Tilsyn
  • Informasjon / holdningsskapende arbeid

   

  • Kristine Aarvold, DSB
 • 13:30 - 14:15
  Tilsyn
  • Tilsynstyper
  • Dokumentkontroll
  • Verifikasjon
  • Markedskontroll
  • Rapportering
  • Paul Hermansen, DSB
 • 14:15 - 14:35
  Pause
 • 14:35 - 15:30
  Kontroll
  • Utførelse av kontroller
  • Rapportskriving
  • Avvik
  • Hjemmel for avvik
  • Anmerkning
  • Rapportering til SamBas
  • Lene Strøm
   Istad Nett AS
 • 15:30 - 15:50
  Pause
 • 15:50 - 16:30
  Kontroll (forts.)

   

  • Lene Strøm
   Istad Nett AS
 • 16:30 - 16:50
  Reaksjon
  • Reaksjonsmidler
  • Saksgang
  • Lene Strøm
   Istad Nett AS
 • 16:50 - 17:30
  Gruppeoppgaver
 • 19:30 - 21:30
  Felles middag
Program onsdag 13. februar
 • 09:00 - 10:00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 10:00 - 10:20
  Pause og utsjekk
 • 10:20 - 11:15
  Informasjon/holdningsskapende arbeid
  • Skoleundervisning
  • Passiv og aktiv informasjon
  • Informasjon ved anleggskontroll
  • Informasjon ved virksomhetskontroll
  • Installatør- og montørmøter
  • Tommy Skauen, Infratek Elsikkerhet
 • 11:15 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:15
  Gruppeoppgaver
  • Lage grunnlag for en informasjonskampanje
 • 12:15 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 13:30 - 14:00
  Møte med kunden
  • Tommy Skauen, Infratek Elsikkerhet
 • 14:00 - 14:30
  Brannutredning – bistand til politiet
  • Paul Hermansen, DSB
 • 14:30 - 14:40
  Pause
 • 14:40 - 15:10
  Elvirksomhetsregisteret og DLE-portalen
  • Kort gjennomgang
  • Paul Hermansen, DSB
 • 15:10 - 15:45
  Avsluttende test

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Relaterte arrangement

 1. 21. - 22. mai 2019,

  Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

  Elmåledagene 2019

  Energi Norge har i samarbeid med REN gleden av å invitere til Elmåledagene 2019 - kundeforventninger, nettnytte og forbrukertrender

 2. 18. juni 2019,

  Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen

  Regionalt Næringspolitisk Verksted - Bergen

  Det skjer mye når det gjelder reguleringen av nettselskapene, på verkstedet vil vi diskutere mange av de aktuelle temaene.

 3. 21. juni 2019,

  NSM Kurssenter, Malmskriverveien 4, Sandvika

  Grunnsikring og Kraftberedskapsforskriften

  Nytt krav om grunnsikring av digitale informasjonssystemer i beredskapsforskriften

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål