Energi Norge

Innhold

Fra marked til turbin

Kraftsystemet ser annerledes ut i dag enn for noen år tilbake. Markeder endres, og nye kommer til. Frekvenskvalitet, ubalanser og reserver er nøkkelord.

Fornybar energi

Foto: Camilla Granheim

Kurset vil gi deltakerne en bedre forståelse av balansemarkedene og følgende problemstillinger: 

 • Hvordan påvirker de forskjellige markedene driften av vannkraftaggregater i det norske kraftsystemet?
 • Hvordan kan kraftselskapene møte Statnetts krav og hvilke muligheter byr balansemarkedene på?
 • Hvilke egenskaper har forskjellige anleggstyper, og hvilke krav stilles til turbinregulator?
Hva får du kunnskap om?
 • Intro til kraftmarkedet (Statnett)
 • Balanse (Statnett)
 • Markedsprodukter (Statnett)
 • FIKS (Statnett)
 • Hvordan kan kraftselskapene møte Statnetts krav og hvilke muligheter byr balansemarkedene på (E-CO)
 • Vannveisdynamikk (Energi Norge)
 • Egenskaper ved forskjellige anleggstyper (Norconsult)
 • Elektronisk turbinregulator (Hymatek Controls)
Hvem er det for?

Alle i kraftbransjen som ønsker å få en bedre oversikt over hvordan balansemarkedene fungerer, og hvordan dette påvirker kraftselskapenes muligheter og begrensninger, samt hvilke tekniske krav og begrensninger som finnes.

Kurset er helt nytt og arrangeres i samarbeid med Statnett, E-CO, Hymatek Controls og Norconsult.

Program

Tirsdag 5. februar
Thon Hotel Opera
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Einar Kobro
   Energi Norge
 • 09:05 - 09:55
  Frekvensregulering i et nordisk perspektiv

  Intro til kraftmarkedet.

  • Hvordan prognostiseres behov/etterspørsel?
  • Hva (Pg/Pl), og hvor (NO, DK, SE, FI)?
  • Markedsprodukter.
  • Hvilke produkter leveres innen ulike tidsperspektiv (FCR, aFRR/mFRR)?

   

  • Jon Nerbø Ødegård
   Statnett SF
 • 09:55 - 10:10
  Pause
 • 10:10 - 11:00
  Utvikling av nye krav og markedsvilkår
  • FIKS med ny revisjon, nye EU-forordninger.
  • Utvikling av nye markedsvilkår for frekvensreserver
  • Hvilke muligheter gir endringene for kraftprodusenter?
  • Jon Nerbø Ødegård
   Statnett SF
 • 11:00 - 12:00
  Kraftmarkedets muligheter og begrensninger sett fra kraftselskapets side
  • Reservenes virkemåte opp mot turbin.
  • Begrensninger i dagens markeder.
  • Forventninger til muligheter som følge av utvikling av nye markedsløsninger.
  • Katarina Kloster
   E-CO Energi AS
 • 12:00 - 12:10
  Pause
 • 12:10 - 12:30
  Vannveisdynamikk
  • Raske og trege trykksvingninger.
  • Konsekvenser.
  • Dynamisk analyse.
  • Mulige tiltak.
  • Einar Kobro
   Energi Norge
 • 12:30 - 13:00
  Egenskaper ved forskjellige anleggstyper

  Type anlegg (Pelton, Francis, Kaplan) - tekniske muligheter,
  tekniske krav og markedskrav.

  • Terje Ellefsrød
   Norconsult AS
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:30
  Egenskaper ved forskjellige anleggstyper fortsettelse
  • Terje Ellefsrød
   Norconsult AS
 • 14:30 - 15:30
  Elektronisk turbinregulator
  • Funksjoner  i tubinregulator for deltakelse i FCR, FRR, RK.
  • Implementering av nye FCR-krav.
  • Krav til tilhørende systemer; kontrollanlegg, kommunikasjon, oljetrykksanlegg

   

  • Erik Ongstad
   Hymatec Controls AS
 • 15:30 - 15:40
  Avslutning med enkel kunnskapstest
  • Einar Kobro
   Energi Norge
 • 15:40 - 15:40
  Vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Deltakeravgift
Pris for deltakelse er fritatt mva. Bevertningskostnaden er inkludert i deltakeravgiften og faktureres med mva.  

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner samt evaluering vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 29. august 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Elektrifisering av landtransport – politiske mål og virkemidler

  Reduksjon av utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. Hvilke barrierer eksisterer for videre utvikling og hvilke løsninger er det mulig å realisere på tvers av aktørene?

 2. 3. september 2019,

  Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

  Næringspolitisk verksted Nettregulering

  Møtet vil ha sitt hovedfokus på høringen til endringer i nettreguleringen som sendes på høring.

 3. 5. september 2019,

  Quality Hotel Waterfront, Ålesund

  Regionalt Næringspolitisk Verksted Ålesund

  Det skjer mange endringer på når det gjelder utviklingen er regelverket for nettbransjen. På dette verkstedet vil du bli oppdatert på det viktigste som skjer