Energi Norge

Innhold

Derfor svinger kraftprisen

Strømprisen ifjor sommer var den høyeste vi har hatt på ti år, uavhengig av sesong. Prisene vil svinge mer, og vi vil få flere perioder med svært høye og svært lave priser framover. Hva er det som skaper prissvingninger og hvordan kan prisrisiko håndteres?

Strømpriser i Europa

Strømpriser i Europa

Medieoppmerksomheten rundt hvordan kraftmarkedet fungerer har vært stor etter at krafttrader Einar Aas tapte om lag 1.3 mrd. kroner på et feilslått veddemål om prisdifferansen mellom Norden og Tyskland ifjor høst. I dette kurset vil vi gå igjennom hvordan både det fysiske- og finansielle kraftmarkedet fungerer. Vi ser på historisk utvikling, hva som har drevet kraftprisen og diskuterer hva som vil være bestemmende fremover. Vi undersøker også hva som skaper prissvingninger og hvordan man kan håndtere prisrisiko med finansielle kontrakter eller langsiktige fysiske kraftavtaler.


Hva får du kunnskap om

• Hva driver kraftprisen
• Prisutvikling og drivere historisk og fremover
• Hvordan fungerer det finansielle kraftmarkedet
• Hva er risikoen knyttet til kraftprisen


Hvem er det for

Krafthandlere, produksjonsplanleggere, selgere, regnskapsførere, key account managere, økonomer

Program

Onsdag 30. januar
Thon Hotel Opera, Oslo
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen

  Kursholder er Marius Holm Rennesund, partner i Thema Consulting Group.

 • 09:40 - 10:30
  Introduksjon

  - Hvorfor et felles kraftmarked
  - Produksjons- og etterspørselsmiks
  - Prisområder
  - Mellomlandsforbindelser

 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:30
  Hva driver kraftprisen

  - Kortsiktige og langsiktige prisdrivere
  - Gruppeoppgave: Scenarier for kraftprisutviklingen

 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Prisutvikling og drivere historisk og fremover

  - Prisutvikling
  - Hva har drevet prisene historisk
  - Hva vil være hoved-driverne fremover
            o Hva vil/kan endre seg som har betydning for kraftprisen
            o Overordnede scenarier for utviklingen

 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:30
  Hvordan fungerer det finansielle kraftmarkedet

  - Hvordan handles det i det finansielle markedet
  - Hvilke produkter finnes
  - Sammenhengen mellom det fysiske og finansielle markedet
  - Hva skjedde med Einar Aas

 • 14:30 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 15:30
  Hva er risikoen knyttet til kraftprisen

  - Gruppeoppgave: Kraftprisrisiko og prissikring
  - Hvordan ser risikobildet ut
  - Hvordan kan man håndtere risikoen knyttet til kraftprisen
  - Hva er PPA'er (Power Purchase Agreement)

 • 15:30 - 15:55
  Oppsummering
 • 15:55 - 16:00
  Avslutning og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 26. august 2020,

  Webinar

  Webinar: Utviklingen av de nordiske og europeiske elmarkedene

  Få et grundig innblikk i utviklingen av de nordiske og europeiske kraftmarkedene og de utfordringene de står overfor på kort og lang sikt.

 2. 16. - 17. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Bryggeparken

  Kraftkom 2020

  I september samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Skien. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 3. Inn i styrearbeid

  Verdiskapende styrearbeid - Hvordan og hvorfor?