Energi Norge

Innhold

Derfor svinger kraftprisen

Strømprisen ifjor sommer var den høyeste vi har hatt på ti år, uavhengig av sesong. Prisene vil svinge mer, og vi vil få flere perioder med svært høye og svært lave priser framover. Hva er det som skaper prissvingninger og hvordan kan prisrisiko håndteres?

Medieoppmerksomheten rundt hvordan kraftmarkedet fungerer har vært stor etter at krafttrader Einar Aas tapte om lag 1.3 mrd. kroner på et feilslått veddemål om prisdifferansen mellom Norden og Tyskland ifjor høst. I dette kurset vil vi gå igjennom hvordan både det fysiske- og finansielle kraftmarkedet fungerer. Vi ser på historisk utvikling, hva som har drevet kraftprisen og diskuterer hva som vil være bestemmende fremover. Vi undersøker også hva som skaper prissvingninger og hvordan man kan håndtere prisrisiko med finansielle kontrakter eller langsiktige fysiske kraftavtaler.


Hva får du kunnskap om

• Hva driver kraftprisen
• Prisutvikling og drivere historisk og fremover
• Hvordan fungerer det finansielle kraftmarkedet
• Hva er risikoen knyttet til kraftprisen


Hvem er det for

Krafthandlere, produksjonsplanleggere, selgere, regnskapsførere, key account managere, økonomer

Program

Onsdag 30. januar
Thon Hotel Opera, Oslo
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen

  Kursholder er Marius Holm Rennesund, partner i Thema Consulting Group.

 • 09:40 - 10:30
  Introduksjon

  - Hvorfor et felles kraftmarked
  - Produksjons- og etterspørselsmiks
  - Prisområder
  - Mellomlandsforbindelser

 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:30
  Hva driver kraftprisen

  - Kortsiktige og langsiktige prisdrivere
  - Gruppeoppgave: Scenarier for kraftprisutviklingen

 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Prisutvikling og drivere historisk og fremover

  - Prisutvikling
  - Hva har drevet prisene historisk
  - Hva vil være hoved-driverne fremover
            o Hva vil/kan endre seg som har betydning for kraftprisen
            o Overordnede scenarier for utviklingen

 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:30
  Hvordan fungerer det finansielle kraftmarkedet

  - Hvordan handles det i det finansielle markedet
  - Hvilke produkter finnes
  - Sammenhengen mellom det fysiske og finansielle markedet
  - Hva skjedde med Einar Aas

 • 14:30 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 15:30
  Hva er risikoen knyttet til kraftprisen

  - Gruppeoppgave: Kraftprisrisiko og prissikring
  - Hvordan ser risikobildet ut
  - Hvordan kan man håndtere risikoen knyttet til kraftprisen
  - Hva er PPA'er (Power Purchase Agreement)

 • 15:30 - 15:55
  Oppsummering
 • 15:55 - 16:00
  Avslutning og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. Inn i energibransjen

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.

 2. 21. mars 2019,

  Nærlingslivets Hus, Oslo

  Inn i krafthandel

  Kurset gir deg en grundig innføring i fysisk og finansiell krafthandel

 3. 27. - 29. mars 2019,

  Clarion Hotel & Congress, Malmø Live

  Vinterkonferansen 2019

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og møtested for kraftnæringen, energipolitikere og energimyndigheter