Energi Norge

Innhold

Forbrukerjus for nettselskap – Stenging og innfordring

Nettselskapet har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas.

#005

Hovedbegrunnelsen for at stengeretten eksister for nettselskapene er at selskapene har leveringsplikt. NVE har fått utarbeidet en «Samfunnsøkonomisk analyse av modeller for leveringsplikt og nettleieavregning» (NVE Rapport nr 10 – 2017). Det kan komme endringer knyttet til leveringsplikt og stengeretten. På kurset presenteres det som er gjeldende rett i dag.

Hva får du kunnskap om?  
 • Status for endringer i lovreguleringen av leveringsplikt  og stengerett
 • Lovregulering om stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg
 • Rettslig grunnlag for sosialetatens (NAVs) ansvar for personer som ikke selv er i stand til å sørge for eget livsopphold, forholdet til og samarbeid med NAV ved stenging
 • Stengerett og gjennomfakturering
 • Kort om rettslig inndriving
 • Forbyr tilknytningsplikten eller leveringsplikten i energiloven nettselskapet å ha rimelige kontraheringsvilkår?

Det er også naturlig relaterte tema som kan kommenteres hvis spørsmål. Materiale om dette vil distribueres som vedlegg til kurset. Dette omfatter:

 • Stenging av nettkundens anlegg i h t nettleieavtalen for næringskunder mv.
 • GDPR og håndtering av personopplysninger – ny personopplysningslov 2018. (Samt link til veileder EN)
 • Inndriving av pengekrav, inkasso mv
 • Tvangsmessig adgang til måler for stenging, avlesning eller målerbytte

Merk: Energi Norge AS kan tilby Forbrukerjus for nettselskap som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt for utarbeiding av skreddersydd program for din bedrift. 

Hvem er det for? 

Ledere og saksbehandlere med ansvar for selskapets stengerutiner samt praktisering og håndheving av stengesanksjonen. Medarbeidere som jobber med inndriving av gjeld fra kundene. Inkassoselskaper som har oppdrag for nettselskap.

Program

Program tirsdag 29. januar
Næringslivets Hus, Majorstuen
 • 09:00 - 16:30
  Foreleser for dagen er Inge A. Fredriksen, advokat, Nordia Law advokatfirma
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen og innledning
  • Solgun Furnes
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:10
  Status for endringer i lovreguleringen av leveringsplikt og stengerett i forbindelse med overgangen til kundesentrisk markedsmodell.
  • Inge A. Fredriksen
   NORDIA Law Advokatfirma AS
 • 10:10 - 10:40
  Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg
 • 10:40 - 10:50
  Pause
 • 10:50 - 11:55
  Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg, fortsettelse
 • 11:55 - 12:00
  Quiz
 • 12:00 - 12:40
  Lunsj
 • 12:40 - 13:25
  Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg, fortsettelse
 • 13:25 - 13:35
  Pause
 • 13:35 - 14:20
  Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg, fortsettelse
 • 14:20 - 14:50
  Pause og gruppeoppgaver
 • 14:50 - 15:05
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 15:05 - 15:15
  Stengerett og gjennomfakturering
 • 15:15 - 15:25
  Rettslig inndriving
 • 15:25 - 15:40
  Forbyr tilknytningsplikten eller leveringsplikten i energiloven nettselskapet å ha rimelige kontraheringsvilkår?
 • 15:40 - 15:50
  Pause
 • 15:50 - 16:30
  NAVs ansvar for strømforsyningen til personer som ikke selv er i stand til å sørge for eget livsopphold
 • 16:30 - 16:30
  Avslutning. Vel hjem!
 • 16:30 - 16:30
  Vedlegg - Tilknyttede tema som kan kommenteres ved spørsmål

  a. Stenging av nettkundens anlegg i h t nettleieavtalen for næringskunder mv.
  b. GDPR og håndtering av personopplysninger – ny personopplysningslov 2018
  c. Inndriving av pengekrav, inkasso mv
  d. Tvangsmessig adgang til måler for stenging, avlesning eller målerbytte

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Tilleggsinformasjon
Pris for deltagelse er fritatt mva., men det tilkommer mva. på bevertningskostnaden som er inkludert i deltakeravgiften. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 29. august 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Elektrifisering av landtransport – politiske mål og virkemidler

  Reduksjon av utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. Hvilke barrierer eksisterer for videre utvikling og hvilke løsninger er det mulig å realisere på tvers av aktørene?

 2. 3. september 2019,

  Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

  Næringspolitisk verksted Nettregulering

  Møtet vil ha sitt hovedfokus på høringen til endringer i nettreguleringen som sendes på høring.

 3. 5. september 2019,

  Quality Hotel Waterfront, Ålesund

  Regionalt Næringspolitisk Verksted Ålesund

  Det skjer mange endringer på når det gjelder utviklingen er regelverket for nettbransjen. På dette verkstedet vil du bli oppdatert på det viktigste som skjer