Energi Norge

Innhold

Kurset gir deg en grundig innføring i fysisk og finansiell krafthandel

Hver dag fastsettes det strømpriser på kraftbørsen Nord Pool. Aktører i engrosmarkedet sender inn bud på timesbasis med mengde og pris som de er villig til å kjøpe/selge fysisk kraft for. Dette utgjør den fysiske krafthandelen, eller spothandelen, i kraftmarkedet. Variasjoner i etterspørsel, værforhold og overføringskapasitet bidrar til at spotprisen kan variere mye. Det er derfor stor økonomisk risiko knyttet til krafthandel.

Den finansielle krafthandelen omfatter handel med finansielle instrumenter og er et viktig verktøy for prissikring og risikohåndtering. Medieoppmerksomheten rundt kraftbørsen Nasdaq har vært stor etter krafttrader Einar Aas' giganttap som følge av et feilslått veddemål om prisdifferansen mellom Norden og Tyskland i fjor høst.

Fornybar energi spiller en avgjørende rolle i klimautfordringen. Det finnes derfor flere støtteordninger for produksjon av fornybar energi og reduksjon av klimagassutslipp, slik som opprinnelsesgarantier, elsertifikater og kvotemarkedet.

Hva får du kunnskap om?

• Kraftmarkedets utvikling
• Hva bestemmer kraftprisen
• Nord Pool og fysisk krafthandel
• Nasdaq og finansiell krafthandel
• Opprinnelsesgarantier, elsertifikater og kvotemarkedet

Hvem er det for?

Kurset er rettet mot nyansatte i energibransjen, men passer også for erfarne som ikke jobber direkte med krafthandel. I tillegg advokater, konsulenter, rådgivere, ansatte i offentlig sektor, forvaltningen etc. som ønsker en innføring i krafthandel.
Kurset er et samarbeid mellom Nord Pool, Nasdaq og Energi Norge.

Les mer om Nord Pools og Nasdaqs kursportefølje her: 
Nord Pool: http://www.nordpoolgroup.com/academy
Nasdaq: http://www.nasdaqomx.com/commodities/markets/trainingcourses

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurset er en del av EnergiAkademiets pakkeløsning for deg som ønsker en oversiktlig innføring i energibransjen, og består av følgende moduler:

Inn i energibransjen - grunnleggende introduksjonskurs om energibransjen.
Inn i produksjon - grunnleggende innføring i hvordan fornybar kraft blir produsert i Norge.
Inn i nett - grunnleggende oversikt over kraftsystemet, de ulike aktører og deres roller, samt innsikt i leveringskvalitet.
Inn i krafthandel – grunnleggende innføring i krafthandel, handel i grønne markeder og administrasjonen rundt handelen.
Inn i styrearbeid

Pakketilbud:
For deltakere som er med på 2 av "Inn i"-arrangementene:
De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss:
For medlemmer kr 8.800 + mva.
For ikke medlemmer kr 11.100 + mva.

Kurset Inn i energibransjen arrangeres to ganger per år. De øvrige en gang per år.
På forespørsel kan det også tilbys bedriftsinterne varianter av kursene.

Program

Torsdag 21. mars 2019
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Velkommen
  • Cathrine Åsegg Hagen
   Energi Norge AS
 • 09:45 - 10:10
  Kraftmarkedets utvikling
  • Strømmens historie
  • Hvorfor trenger vi en kraftbørs og krafthandel?
  • Utviklingen fra Norden til et felles europeisk kraftmarked – verdens største og mest velfungerende kraftmarked
  • Isidora Micic
   Nord Pool AS
 • 10:10 - 10:45
  Fysisk krafthandel
  • Daglig handel i day-ahead markedet (Elspot)
  • Kontinuerlig handel intraday (Elbas)
  • Hvordan fysisk krafthandel hjelper Statnett
  • Isidora Micic
   Nord Pool AS
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:30
  Hva bestemmer kraftprisen
  • Tilbudssiden og tilstøtende markeder
  • Etterspørselssiden

   

  • Isidora Micic
   Nord Pool AS
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:00
  Handel og clearing av finansielle kraftkontrakter
  • Kontraktstyper og produkter
  • Knut Rabbe
   Nasdaq
 • 13:00 - 13:30
  Finansiell krafthandel
  • Hvordan foregår den finansielle krafthandelen i praksis?
  • Markedssituasjoner og eksempler

   

  • Knut Rabbe
   Nasdaq
 • 13:30 - 13:45
  Pause
 • 13:45 - 14:15
  Introduksjon til grønne markeder og handel
  • Opprinnelsesgarantier
  • CO2-kvoter
  • Elsertifikater
  • Lars Ragnar Solberg
   Energi Norge
 • 14:15 - 14:45
  Sluttbrukermarkedet og strømpris
  • Lars Ragnar Solberg
   Energi Norge
 • 14:45 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 16:00
  Oppsummering
  • Cathrine Åsegg Hagen
   Energi Norge
 • 16:00 - 16:00
  Avslutning og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 22. august 2019,

  Clarion Hotel The HUB, Oslo

  Strømprisportalen og omdømme i strømbransjen

  Hvordan kan ditt selskap jobbe for å unngå klager? Hva kan bransjen gjøre for å styrke sitt omdømme? Og hvordan kan bransjen bidra til å utvikle strømprisportalen til en mer kundevennlig og aktørvennlig portal?

 2. 28. - 29. august 2019,

  Thon Hotel Lofoten, Svolvær

  Kraftkom 2019

  I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Lofoten. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 3. Inn i styrearbeid

  Verdiskapende styrearbeid - Hvordan og hvorfor?