Energi Norge

Innhold

Krafttransformator, drift og vedlikehold

Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold

Foto: ABB

Krafttransformatorer som står i nettet blir utsatt for krevende driftsituasjoner som konsekvenser av lynnedslag, kortslutning, jordfeil, overspenninger og transienter. Havari er i noen tilfeller konsekvensen av krevende drift.

Vi går også inn på hva som kan gjøres for om mulig å hindre havari, og ser på typiske feil.  Om havari først har skjedd går vi gjennom hva som kan gjøres for å sikre rask reparasjon, og andre tiltak for å redusere nedetiden.

Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for levetiden. Det gis veiledning i hvordan overvåking, tilstandskontroll og vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat mht. sikkerhet og tilgjengelighet. Det vil også bli gitt eksempler på skader og uønskede hendelser.

Kurset arrangeres i samarbeid med ABB. ABBs verksted går gjennom en flytteprosess i tiden da kurset holdes, men vi ser på muligheten for en ekskursjon for å se på innsiden av en transformator.

Hva får du kunnskap om?

 • Transformatorens hensikt og virkemåte
 • Beredskapsforskriften – transformatorberedskap
 • Aldring og levetidsvurderinger
 • Overspenningsbeskyttelse
 • Hvis ting går feil – hva gjør du da?
Hvem er det for?

Personer i kraft- og nettselskap som jobber med drift og vedlikehold av krafttransformatorer.

Program

29. januar 2019
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
  • Einar Kobro
   Energi Norge AS
 • 09:10 - 09:40
  Gjeldende lover og forskrifter
  • Øystein Gåserud
   NVE
 • 09:40 - 10:40
  Transformatorens hensikt og virkemåte
  • Helge Julsrud
   ABB
 • 10:40 - 10:55
  Pause
 • 10:55 - 11:55
  Transformatorens hovedkomponenter
  • Helge Julsrud
   ABB
 • 11:55 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  Hva opplever trafoene som står i nettet?
  • Trond Ohnstad
   Statnett SF
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Transformatorolje, praktisk prøvetakning
  • Tove Nicolaysen
   ABB
 • 18:30 - 21:30
  Middag (for påmeldte)
30. januar 2019
 • 08:30 - 09:00
  Eksempel på havarier og feil
  • Bjørn Tandstad
   Statkraft
 • 09:00 - 09:45
  Olje, cellulose, aldring, levetidsvurderinger og skroting
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   ABB
 • 09:45 - 10:00
  Pause
 • 10:00 - 10:30
  Klassiske diagnostikkmetoder - olje- og gassanalyser, elektriske målinger.
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   ABB
 • 10:30 - 11:00
  Nye tilstands- og diagnostikkløsninger
  • Hans Christian Skjeie
   ABB
 • 11:00 - 11:15
  Pause
 • 11:15 - 12:00
  Overspenningsbeskyttelse
  • Hans Kristian Høidalen
   NTNU
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:45
  Kort om tilstandskontroll og håndbøkene
  • Hans Kristian Høidalen
   NTNU
 • 13:45 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 15:45
  Havarier - mulig å hindre? Mulig å redusere nedetiden?
  • Arnt-Sigmar Tødenes og Marianne Bergflødt
   ABB
 • 15:45 - 16:00
  Avslutning
  • Einar Kobro
   Energi Norge AS

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Relaterte arrangement

 1. 21. - 22. mai 2019,

  Quality Hotel 33, Oslo

  Damsikkerhet III

  Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring.

 2. 6. - 7. juni 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Introduksjonskurs: RDS-Hydro Power

  Praktisk kurs for deg som skal jobbe med referansesystemet RDS-Hydro Power.

 3. 21. juni 2019,

  NSM Kurssenter, Malmskriverveien 4, Sandvika

  Grunnsikring og Kraftberedskapsforskriften

  Nytt krav om grunnsikring av digitale informasjonssystemer i beredskapsforskriften