Energi Norge

Innhold

NVE-rapportering i praksis

NVE-rapporteringen for 2018 nærmer seg. Dette praktiske todagerskurset gir deg og din bedrift en god start på rapporteringsarbeidet mot NVE.

Hva får du kunnskap om?  

I samarbeid med EC Group AS tilbyr vi et praktisk todagerskurs som dekker både den økonomiske og tekniske delen av rapporteringen til NVE. Kurset gir deg en grundig gjennomgang av sentrale tema og noter. NVEs endringer i rapporteringen for 2018 vil bli gjennomgått i detalj. 

Dagene består av forelesninger og praktiske gruppeoppgaver som gir deg som deltaker en god start og grunnlag for rapporteringsarbeidet. Erfaringsmessig bidrar kurset til en langt mer effektiv og enkel rapporteringsprosess. 

Du har mulighet til å ta opp problemstillinger fra ditt eget selskap til diskusjon. Du inviteres også til å sende inn spørsmål/kommentarer på forhånd.  

Hvem er det for?

Personell som er involvert i den tekniske og økonomiske rapporteringen til NVE

Program

Onsdag 13. februar
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Velkommen
  • Cathrine Hagen
   Energi Norge
 • 09:45 - 13:00
  Gjennomgang av aktuelle tema

   

  Nettregulering
  • Overblikk
  • Insentiv – Hvordan påvirke egen inntektsramme og resultat?
     - Aktivere – kostnadsføre
     - Egenfinansiering – anleggsbidrag
     - Avskrivningstider
     - Nettbygging (høyspent eller lavspent, noen store eller mange små nettstasjoner)    
  • Nettregulering (eRapp)

  Rapporteringsprosessen
  • Tidslinje
  • Samspill mellom ulike deler av selskapet (kunde – teknisk – økonomisk)
  • Regnskap (eRapp)
  • Revisors rolle/involvering

  Sentrale tema i rapporteringen
  • Hvilke noter/vedlegg har betydning for fremtidig inntektsramme?
  • Anskaffelser til nettvirksomheten
  • Prioritering av innsats i rapportering
  • Konsistens i rapporteringen

  • Forelesere for dagen er Lise Eriksen og Svein Sandbakken
   EC Group
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 16:00
  Praktiske case med diskusjoner i grupper og plenum

  • Overføringstjenester
  • Energiflyt i nettet
  • Kraftflyt
  • Anleggsmidler
  • Inntekter utenom nettleie og kraftsalg
  • Fordeling av felleskostnader
  • Drift og vedlikehold
  • Mer-/mindreinntekt

 • 16:00 - 16:00
  Avslutning, dag 1
 • 19:30 - 22:30
  Felles middag
Torsdag 14. februar
 • 09:00 - 11:30
  Praktiske case fortsetter
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 15:00
  Praktiske case fortsetter
 • 15:00 - 15:00
  Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

NB! Oppgaver løses på egen pc så husk å ta med deg PC på kurset.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 27. - 29. mars 2019,

  Clarion Hotel & Congress, Malmø Live

  Vinterkonferansen 2019

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og møtested for kraftnæringen, energipolitikere og energimyndigheter

 2. 11. april 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Næringspolitisk verksted: Nettregulering

  NVE planlegger flere endringer i reguleringsmodellen som kommer på høring til våren. På verkstedet vil vi gå gjennom å diskutere disse planene.

 3. 9. mai 2019,

  Clarion Collection Hotel Bastion, Oslo

  Erfaringer med bruk av ny teknologi hos nettselskap

  Nettselskapene er på full fart inn i den digitale tidsalderen, og ny teknologi får en stadig mer sentral plass i nettdriften. Samtidig kan det være vanskelig å orientere seg i mylderet av nye teknologiske utviklinger og digitale muligheter og utfordringer. Temadagen gir innblikk i og erfaringer fra andre nettselskapers bruk av ny teknologi.