Energi Norge

Innhold

NVE-rapportering i praksis

NVE-rapporteringen for 2018 nærmer seg. Dette praktiske todagerskurset gir deg og din bedrift en god start på rapporteringsarbeidet mot NVE.

Hva får du kunnskap om?  

I samarbeid med EC Group AS tilbyr vi et praktisk todagerskurs som dekker både den økonomiske og tekniske delen av rapporteringen til NVE. Kurset gir deg en grundig gjennomgang av sentrale tema og noter. NVEs endringer i rapporteringen for 2018 vil bli gjennomgått i detalj. 

Dagene består av forelesninger og praktiske gruppeoppgaver som gir deg som deltaker en god start og grunnlag for rapporteringsarbeidet. Erfaringsmessig bidrar kurset til en langt mer effektiv og enkel rapporteringsprosess. 

Du har mulighet til å ta opp problemstillinger fra ditt eget selskap til diskusjon. Du inviteres også til å sende inn spørsmål/kommentarer på forhånd.  

Hvem er det for?

Personell som er involvert i den tekniske og økonomiske rapporteringen til NVE

Program

Onsdag 13. februar
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Velkommen
  • Cathrine Hagen
   Energi Norge
 • 09:45 - 13:00
  Gjennomgang av aktuelle tema

   

  Nettregulering
  • Overblikk
  • Insentiv – Hvordan påvirke egen inntektsramme og resultat?
     - Aktivere – kostnadsføre
     - Egenfinansiering – anleggsbidrag
     - Avskrivningstider
     - Nettbygging (høyspent eller lavspent, noen store eller mange små nettstasjoner)    
  • Nettregulering (eRapp)

  Rapporteringsprosessen
  • Tidslinje
  • Samspill mellom ulike deler av selskapet (kunde – teknisk – økonomisk)
  • Regnskap (eRapp)
  • Revisors rolle/involvering

  Sentrale tema i rapporteringen
  • Hvilke noter/vedlegg har betydning for fremtidig inntektsramme?
  • Anskaffelser til nettvirksomheten
  • Prioritering av innsats i rapportering
  • Konsistens i rapporteringen

  • Forelesere for dagen er Lise Eriksen og Svein Sandbakken
   EC Group
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 16:00
  Praktiske case med diskusjoner i grupper og plenum

  • Overføringstjenester
  • Energiflyt i nettet
  • Kraftflyt
  • Anleggsmidler
  • Inntekter utenom nettleie og kraftsalg
  • Fordeling av felleskostnader
  • Drift og vedlikehold
  • Mer-/mindreinntekt

 • 16:00 - 16:00
  Avslutning, dag 1
 • 19:30 - 22:30
  Felles middag
Torsdag 14. februar
 • 09:00 - 11:30
  Praktiske case fortsetter
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 15:00
  Praktiske case fortsetter
 • 15:00 - 15:00
  Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

NB! Oppgaver løses på egen pc så husk å ta med deg PC på kurset.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. Inn i energibransjen

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.

 2. 29. januar 2019,

  Næringslivets Hus, Majorstuen

  Forbrukerjus for nettselskap – Stenging og innfordring

  Nettselskapet har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas.

 3. 12. mars 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  I løpet av 2019 vil Byggherreforskriften endres, forskriftsendringen har som mål å klargjøre enkelte bestemmelser i forskriften som har vært uklare.