Energi Norge

Innhold

Nye regler for anleggsbidrag - hva nå?

 • 19. mar 2019
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem 5.700,-+ mva Andre 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler for beregning av anleggsbidrag som medfører økt bruk av anleggsbidrag både i lokalt og regionalt distribusjonsnett. De nye reglene stiller strenge krav til gode rutiner hos dere som nettselskap

Strømnett

På kurset vil dere få en systematisk gjennomgang av de nye reglene for anleggsbidrag og hvilke forpliktelser nettselskapene har overfor kundene. De nye reglene vil illustreres gjennom praktiske regneeksempler.

Den økonomiske reguleringen gir incentiver til mindre bruk av anleggsbidrag. Samtidig medfører de nye reglene at selskapene skal finansiere en større andel av egne investeringer med anleggsbidrag. Hvilke frihetsgrader har selskapene for å påvirke egen økonomiske situasjon?

Hvordan oppfattes nettselskapene av kundene, hvilke utfordringer har kundene når de skal knytte seg til nettet?

Hvorfor du bør delta på dette kurset
 • Gjennomgang av gjeldende regler og rutiner for anleggsbidrag fra 1. januar 2019
 • Mulighet til å stille konkrete spørsmål til NVE om anleggsbidrag
 • Praktisk innføring i hvordan anleggsbidrag skal beregnes for ulike case
 • Økt forståelse for hvilke muligheter/begrensninger det nye regelverket gir – finnes det muligheter for tilpasning?
 • Økt forståelse for hvilke utfordringer kunder har ved kontakt med nettselskapene
Hvem er dette for

Nettselskap: Ledelse, planlegging, drift og økonomi

Entreprenørselskap: Administrerende direktør, prosjektledelse, montør

Tirsdag 19. mars
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:15
  Velkommen og innledning
  • Jørn Bugge
   Energi Norge
 • 10:15 - 11:00
  NVEs regelverk for anleggsbidrag

  NVE vil gå gjennom det nye regelverket for anleggsbidrag

  • Kjell Rune Verlo
   NVE
 • 11:00 - 11:15
  Spørsmål til NVE
  • Kjell Rune Verlo
   NVE
 • 11:15 - 11:45
  Erfaringer fra et kundeperspektiv

  Hvilke utfordringer møter kunden i møtet med nettselskap ved behov for kapasitet

  • Terje Seljestokken
   Fjord1
 • 11:45 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 14:00
  Anleggsbidrag i praksis

  Praktisk innføring i hvordan anleggsbidrag skal beregnes for ulike case

  • Svein Sandbakken
   EC Group
 • 14:00 - 14:15
  Kaffepause
 • 14:15 - 15:00
  Incentiver og muligheter innenfor dagens regulering

  Hvilke frihetsgrader har nettselskapene for å påvirke valg av finansieringsløsning?

  • Christian Børke
   Pöyry
 • 15:00 - 15:20
  Veileder for anleggsbidrag

  Diskusjon i plenum om behov og innhold

  • Jørn Bugge
   Energi Norge
 • 15:20 - 15:30
  Takk for i dag og vel hjem
  • Jørn Bugge
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål