Energi Norge

Innhold

Regionmøte Østlandet 2019

Energi Norge og DistriktsEnergi inviterer til regionmøte.  Nytt for i år er at NHOs regionskontorer og en lokal næringslivsaktør inviteres med i programmet.

#005
Møtets formål

Vi legger opp til en medlemsintern del og en ekstern seminardel. I denne delen vektlegger vi næringen, elektrifisering og dette som et regionalt mulighetsrom. Formålet er å øke bevisstheten omkring næringen, potensialet for klimagevinster i kombinasjon med innovasjon og lokal verdiskapning.

Den første delen av møtet fokuserer på Energi Norges og DistriktsEnergis viktigste saker. For Energi Norge vil det i år være naturlig å vise hvordan visjonen tas ut, og hva den betyr samfunnsmessig for klima og verdiskapning. Formålet med den eksterne delen er å gjøre kjent næringens rolle i dette bildet blant lokale/regionale beslutningstakere.

Del 1 er kun for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi
Del 2 er åpen for alle
Alle er velkommen til å delta på lunsjen
Program 18. mars
 • 10:00 - 11:30
  Intern del for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi: 360 fra Energi Norge og DistriktsEnergi
  • Knut Kroepelien, adm. dir.
   Energi Norge
  • Knut Lockert, daglig leder
   DistriktsEnergi
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj

  Inkl. eksterne gjester

 • 12:30 - 12:40
  Verdens første fornybare og fullelektriske samfunn
  • Jon Vatnaland
   Styremedlem Energi Norge (Statkraft)
 • 12:40 - 13:00
  1,5 grader – hvordan kan Norge gjøre sin del av jobben?
  • Kristian Blindheim, prosjektleder
   Energi Norge
 • 13:00 - 13:20
  Muligheter knyttet til energiomstilling
  • Nils Klippenberg
   Siemens
 • 13:20 - 13:40
  Pause
 • 13:40 - 14:00
  Energiselskapenes rolle i den nye, elektriske infrastrukturen
  • Victoria Lervik leder for forretningsutvikling
   Hafslund E-CO
 • 14:00 - 14:20
  Hva blir Stortingets og opposisjonens bidrag til elektrifisering og utslippskutt nå som vi har fått en flertallsregjering?
  • Ole André Myhrvold
   Senterpartiet
 • 14:20 - 14:50
  Panelsamtale med Ole André Myhrvold, Nils Klippenberg, Knut Kroepelien og Victoria Lervik
 • 14:50 - 15:00
  Oppsummering
  • Knut Kroepelien, adm. dir.
   Energi Norge
  • Knut Lockert, daglig leder
   Distriktsenergi

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig