Energi Norge

Innhold

Regionmøte Sørlandet 2019

 • 19. mar 2019
 • Hotell Vic Porsgrunn
 • Gratis
 • Påmeldingsfrist 14. mars 2019

Energi Norge og DistriktsEnergi inviterer til regionmøte.  Nytt for i år er at NHOs regionskontorer og en lokal næringslivsaktør inviteres med i programmet. I tillegg inviteres en stortingspolitiker og en lokalpolitiker.

#005
Møtets formål

Vi legger opp til en medlemsintern del og en ekstern seminardel. I denne delen vektlegger vi næringen, elektrifisering og dette som et regionalt mulighetsrom. Formålet er å øke bevisstheten omkring næringen, potensialet for klimagevinster i kombinasjon med innovasjon og lokal verdiskapning.

Den første delen av møtet fokuserer på Energi Norges og DistriktsEnergis viktigste saker. For Energi Norge vil det i år være naturlig å vise hvordan visjonen tas ut, og hva den betyr samfunnsmessig for klima og verdiskapning. Formålet med den eksterne delen er å gjøre kjent næringens rolle i dette bildet blant lokale/regionale beslutningstakere.

Møtet er kun for medlemmer av Energi Norge og DistriksEnergi

Program 19. mars
 • 10:00 - 11:30
  Intern del for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi: 360 fra Energi Norge og DistriktsEnergi
  • Knut Kroepelien, adm. dir.
   Energi Norge
  • Knut Lockert, daglig leder
   DistriktsEnergi
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj

  Inkl. eksterne gjester

 • 12:30 - 12:40
  Fornybar og fullelektrisk introduksjon
  • Knut Barland, konsernsjef
   Skagerak Energi
 • 12:40 - 13:00
  Energiselskapene som innovasjonsdrivkraft
  • Tom Nysted
   Agder Energi
 • 13:00 - 13:20
  1,5 grader – hvordan kan Norge gjøre sin del av jobben? - Endelige funn fra DNV GLs studie
  • Kristian Blindheim, prosjektleder
   Energi Norge
 • 13:20 - 13:40
  TBA
  • TBA
 • 13:40 - 13:50
  TBA
  • Lene Westgaard-Halle
   Stortingsrep. (H)
 • 13:50 - 14:10
  Samtale med salen
  • Løkke, Westgaard-Halle, Blindheim
 • 14:10 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 14:40
  TBA
  • Siri Mathiesen, regiondirektør
   NHO Agder
 • 14:40 - 14:50
  Hva er lokalpolitikernes bidrag til grønn omstilling og næringsutvikling?
  • Robin Kåss, ordfører
   Porsgrunn Kommune
 • 14:50 - 15:20
  TBA
  • TBA
 • 15:20 - 15:30
  Oppsummering
  • Knut Kroepelien, adm. dir.
   Energi Norge
  • Knut Lockert, daglig leder
   Distriktsenergi

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig